Gedcom Extract for Holger BRØNDSTED

Chpt. 2.33: Collateral Line from VI.46-5. Anna Cathrine SOELBERG (1715-1757, cf. chpt. 1.31), Holger BRØNDSTED's father's mother's mother's mother's sister


Generation nb. 4.


Children of Generation nb. 5-VI.46-5. Anna Cathrine SOELBERG with Søren LEMVIGH:

1 Edele Cathrine LEMVIGH. Born 1741 in København. Chr. 1 Aug. 1741 in Vor Frue. Dead 1 Dec. 1802. ~ to Jørgen FOGH, præst (1713-1769). Sognepræst til Høielse. Opholder sig som enke hos søsteren Elisabeth Wilhelmine i 1787.  _ 2 children nb. 7 ff. below.

2 Elisabeth Wilhelmine LEMVIGH. Born 1742 in København. Chr. 7 Aug. 1742 in Vor Frue. Dead 22 Feb. 1809 in Kristiansand. ~ 22 June 1763 in København (Helligåndsk.) to Hans Henrik TYBRING, biskop (1732-1798). Biskip i Christianssand. Hendes mand var ved giftermålet netop kaldt som kapellan til Holmens kirke i København. 1777 avancerede han til provst og 1789 uddnævnt til biskip i Kristiansand [3]. Ingen børn.  _

3 Hans Jørgen LEMVIGH. Born 1744 in København. Chr. 4 July 1744 in Vor Frue. Dead 1768. Bur. 22 Oct. 1768 in St. Nicolai. Død 24 år gammel af gift!  _

4 Christen LEMVIGH, major. Born 7 Mar. 1746 in København. Chr. 30 Mar. 1746 in Vor Frue. Dead 1823. ~ 20 Dec. 1784 to Anna Kathrine RASCH (1744-1817). Major, godsejer til Rønningsøgaard, legatstifter. Var gift, men efterlod sig ikke børn.  _

5 Wilhelm LEMVIGH. Born 17 Apr. 1749. Dead 12 Jan. 1765 in København. Bur. 18 Jan. 1765 in St. Nicolai. Begraves på pladsen nr. 8 i St. Nicolaj erhvervet af hans morfar i 1712. Hans Jørgen Holst (hans fætter) forfattede sørgedigt: "Tanker som broderligst, kierligst og sørgeligst Æreminde over nu salig Wilhelm Lemvig ... Søn af Magister Søren Lemvig ... da han i sit Alders 16. Aar efter tolv Timers foregaaende Upasselighed fulgte Dem ind i Evigheden om Morgenen den 12 Jan. 1765 og den 18. derpaa blev fulgt til sit Hvilested i St. Nicolai Kirke".  _

6 Ernestine Albertine LEMVIGH. Born 7 Aug. 1751. Dead 16 Apr. 1782. ~ 3 Feb. 1774 to Ludvig Christian KNAP, justitsråd (1748-1825). Justitsråd og brygger. Efter hendes død i 1787 har hendes tre børn ophold hos søsteren Elizabet Wilhelmine g. Tybring. Hendes mand gifter sig på ny kort efter hendes død, men rager uklar med sin svigerfar købmand Lorents Bertelsen, der får ham dømt til arrest pga. en gæld. Han dør selv som sindsyg i Trondhjem [281] .  _ 6 children nb. 9 ff. below.


Generation nb. 3.


Children of Generation nb. 4-1 Edele Cathrine LEMVIGH with Jørgen FOGH:

7 Søren Lemvigh FOGH, sognepræst. Sognepræst til Herlufsholm. Born 1762. Dead 1819. ~ 12 June 1789 in København (Holmens) to Riborg Dorothea TYBRING (1758-1812).  _ 12 children nb. 15 ff. below.

8 Rasmus FOG, sognepræst. Sognepræst i Næstved. Born 28 Nov. 1762. Dead 6 Aug. 1817. ~ 1790 to Johanne Henriette MÜLLER (1768-1851).  _ 9 children nb. 27 ff. below.

Children of Generation nb. 4-6 Ernestine Albertine LEMVIGH with Ludvig Christian KNAP:

9 Børge Henrich KNAP, præst. Konsistorialraad, sognepræst, Brahetrolleborg. Born 21 Jan. 1775. Dead 12 Nov. 1850. ~ 1807 to Christine Sophie PRETORIUS (1787-1854).

pic
Børge Henrich Knap

 _ 2 children nb. 36 ff. below.

10 Anna Ludovica Cathrine KNAP. Born abt. 1777. Død uden arvinger.  _

11 Severine Christiane KNAP. Born 11 Dec. 1777 in København (Helligånds). Dead 11 Feb. 1853. ~ to Christian Carl BENDZ, premiereløjtnant (1784-1842). Er "jomfru" hos morens fætter Søren Lemvigh Fog i Næstved i 1801. Død uden arvinger.  _

12 Edele Vilhelmine KNAP. Born 27 Mar. 1779. Dead 4 Mar. 1862. Død uden arvinger.  _

13 Søren Lemvigh KNAP. Born 1781.  _

14 Søren Albert KNAP. Born 11 Apr. 1782. Død uden arvinger.  _


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-7 Søren Lemvigh FOGH with Riborg Dorothea TYBRING:

15 Jørgen Lemvigh FOGH, sognepræst. Præst i Horbeløv på Falster. Born 1790. Chr. 16 Apr. 1790 in Sørbymagle. Dead 1856. ~ 1821 to Charlotte ROSEN (1799-).  _ 6 children nb. 38 ff. below.

16 Hans Henrich Tybring FOGH, jurist. Born 1791. Chr. 22 May 1791 in Sørbymagle. Dead 1819. ~ 6 Oct. 1817 in Idestrup (Maribo A.) to Bertholine Kirstine HVALSØE (1798-).  _ 2 children nb. 44 ff. below.

17 Christian FOGH, løjtnant. Born 31 May 1792. Dead 6 Oct. 1848. Løjtnant og købmand i Nakskov. Ugift.  _

18 Edle Wilhelmine FOGH. Born 7 July 1793 in Næstved. Dead 29 Sep. 1872. ~ 17 July 1818 in Idestrup (Maribo A.) to Diderich Wilhelm LEVETZOW, kammerherre (1786-1859). Toldkasserer mm. i Århus.  _ 5 children nb. 46 ff. below.

19 Johanne Marie FOGH. Born 13 Aug. 1794. Dead 28 Oct. 1831. ugift.  _

20 Beate Kirstine FOGH. Born 3 Nov. 1795. Ugift.  _

21 Henriette Erasmine FOGH. Born 27 May 1797. ~ 24 Apr. in 1829 to Jens BRØNDUM, birkedommer (1770-1840). Birkedommer, ejer af Birkedal ved Slangerup.  _ 3 children nb. 51 ff. below.

22 Christiane Friderike FOGH. Born abt. 1798.  _

23 Frederikke Christine FOGH. Born 24 July 1798. Dead 14 Jan. 1814.  _

24 Friderike Juliane Marie FOGH. Born 24 Aug. 1799. Ugift.  _

25 Johan Anders Theodor FOGH, landmand. Born 23 Nov. 1800. Dead 1881 in Skebjergaard(?).  _

26 Georg FOGH, sømand. Born 22 July 1802. Dead 1820. Døde til søs.  _

Children of Generation nb. 3-8 Rasmus FOG with Johanne Henriette MÜLLER:

27 Jørgen David FOG, godsforvalter. Forvalter på Selchausdal gods (Holbæk A.). Born 21 Feb. 1791 in Næstved. Dead 11 Dec. 1850. ~ 1. 1815 to Regitze Maria WEISS (1790-1828). ~ 2. 1832 to Hermandine Christine BORGEN (1793-1885). Hans kone havde været gift 1. med Mathæus Gøtzsche (1812 i Særslev), og havde med ham to børn, der figurerer som "deres børn" i folketællingerne.  _ 8 children nb. 54 ff. below.

28 Charlotte Cathrine FOG. Born 1792. Chr. 10 Dec. 1792 in Køge. Dead 1867. ~ to Vilhelm CATHALA, major (1791-1841).  _ 4 children nb. 62 ff. below.

29 Søren Lemvig FOG, prokurator. Born 26 Oct. 1798. Dead 13 Oct. 1853 in Slagelse. ~ 1832 to Henriette Elise MARTENSEN (1807-1887). En af hans døtre var gift med distriktslæge Prahl  _ 5 children nb. 66 ff. below.

30 Henrik Georg FOG, forpagter. Konsumptionsforpagter. Born 13 Aug. 1800. Chr. 9 Sep. 1800 in Næstved. Dead 14 Apr. 1868 in Slagelse. ~ to Johanne Diderikke RØNNE (1801-1879).  _ 4 children nb. 71 ff. below.

31 Helene Dorothea Christine FOG. Born 6 June 1803. Dead Aug. 1837. ~ 1828 to Johan Christian Julius LEHMANN, toldembedsmand (1801-1888).  _ 2 children nb. 75 ff. below.

32 Bolette Benjamine FOG. Born 27 Mar. 1805 in Næstved. Ugift.  _

33 Michael Christian FOG, toldassistent. Born 7 Mar. 1807. Dead 23 May 1869.  _

34 Wilhelmine Louise FOG. Born 1807. Dead 1855. Ugift.  _

35 Erasmine Henriette FOG. Born abt. 1810. ~ 12 Oct. 1844 in Køge to Johan Christian Julius LEHMANN, toldembedsmand (1801-1888).  _ 2 children nb. 77 ff. below.

Children of Generation nb. 3-9 Børge Henrich KNAP with Christine Sophie PRETORIUS:

36 Elisabeth Vilhelmine Albertine KNAP. Born 27 Sep. 1810. Dead 13 Oct. 1852. ~ 1839 to Henrik STEENBACH, premiereløjtnant (1807-1849).  _ 2 children nb. 79 ff. below.

37 Jeppe Prætorius KNAP, soraner. Born 1813. Død som elev på Sorø.  _


Generation nb. 1.


Children of Generation nb. 2-15 Jørgen Lemvigh FOGH with Charlotte ROSEN:

38 Theodor Søren Lemvig Rosen FOGH. Born 1822. Dead 1826.  _

39 Rose Jeanette Elisabeth FOGH. Born 1826. Dead 1827.  _

40 Jeanette Frederikke Christiane FOGH. Born 1829. ~ 1855 to Severin Lund MÜLLER, kanceliråd (1810-1873).  _

41 Rose Theodora Elisabeth FOGH. Born 1830. ~ 1855 to Carl Gustav ROSEN, premiereløjtn. (1822-1864).  _

42 Theodor Johan FOGH, student. Born 1832. Dead 1854.  _

43 Jørgine Charlotte FOGH. Born 1834. ~ 1863 to Carl Heinrich HEUCKENDORFF, branddir. (1819-). Branddirektør i Handerslev.  _

Children of Generation nb. 2-16 Hans Henrich Tybring FOGH with Bertholine Kirstine HVALSØE:

44 Søren Johannes Emil FOGH, skolelærer. Lærer senest i Gadstrup v. Roskilde. Born 1818. Dead 1866. ~ 1845 to Matthea Hedevig JENSEN (1823-).  _

45 Bolette Henriette Vilhelmine FOGH. Born 1819. ~ 1842 to Christian HØRUP, gæstgiver (1818-). Gæstgiver i Nykøbing Falster.  _

Children of Generation nb. 2-18 Edle Wilhelmine FOGH with Diderich Wilhelm LEVETZOW:

46 Hans Christoffer Diderik Victor LEVETZOW, herredsfoged. Herredsfoged mm. i Kerteminde. Born 9 June 1819 in Kronborg. Dead 1898. ~ 14 Oct. 1854 in Kronborg to Sophie Frederikke KNUTH, komtesse (1824-). Ingen børn.  _

47 Adam Christian Theodor Severin LEVETZOW, fuldm. Fuldmægtig i selsv. ministerium. Born 20 Aug. 1821 in Kronborg. Ugift.  _

48 Mathide Julie Hedevig LEVETZOW. Born 28 Sep. 1824 in Kronborg. Ugift.  _

49 Vilhelmine Louise LEVETZOW. Born 6 Apr. 1827 in Ringkøbing. Ugift.  _

50 Cornelia Frederikke Juliane Victorine LEVETZOW, forfatter. Born 14 Jan. 1836 in Ringkøbing. Dead 1921. »En ung Piges Historie«, »Livsbilleder« osv. Ugift.  _

Children of Generation nb. 2-21 Henriette Erasmine FOGH with Jens BRØNDUM:

51 Anne Riborg Megdele BRØNDUM. Born 1830. ~ 1853 to Anton ROSTED, gårdejer (1827-). Gårdejer i Smørumnedre.  _

52 Søren Lemvig BRØNDUM, jurist. Assistent i landsoverretten i Kbh.. Born 1832.  _

53 Jens Johan BRØNDUM, gårdejer. Gårdejer i Sverige. Born 1835. ~ to Pauline LIMPRECT (1835-).  _

Children of Generation nb. 2-27 Jørgen David FOG with Regitze Maria WEISS:

54 Rasmus Vilhelm FOG, landmand. Born 18 May 1816. ~ 21 Oct. 1843 to Gurie Jacobe LUND (1811-).  _

55 Hermann Mattæus FOG, forvalter. Godsforvalter på Selschausdal. Born 9 Mar. 1818. Ugift.  _

56 Rudolph Georg FOG, købmand. Kbm. i Svendborg. Born 1 Sep. 1819. Dead 1881. ~ 6 Sep. 1844 in Svendborg to Christine HAASTRUP (1820-).  _

57 Henriette Christine FOG. Born 1821. ~ to Adolph FOG, bogbinder (1817-). Bogbinder i Kerteminde.  _

58 Jørgen Lemvigh FOG, købmand. Købm. i Svendborg. Born 19 Apr. 1823 in Selchausdal, Holbæk A.. ~ 1. 20 Nov. 1851 to Anne Sophie HANSEN (1821-1852). ~ 2. 19 Sep. 1854 in Bogense to Christine Clausine BARFOED (1834-).  _

59 Ida Erasmine FOG. Born 21 June 1826. ~ to Niels Ludolph Georg RÜTZOU, præst (1819-1853). Sognepr. i Viby (Odense A.).  _

Children of Generation nb. 2-27 Jørgen David FOG with Hermandine Christine BORGEN:

60 Carl Christian FOG, købmand. Købm. i Horsens. Born 1835. ~ 1859 to Elisabeth Catherine BØNNELYCKE (1835-).  _

61 Otilde Boline FOG. Born 1840.  _

Children of Generation nb. 2-28 Charlotte Cathrine FOG with Vilhelm CATHALA:

62 Henriette CATHALA. Born 1815. Dead 1872. Ugift.  _

63 Jacques Erasmi CATHALA, premierelnt. Born 1817. Dead 1860. ~ 1843 to Dorthea Maria Christine TOFT (1820-).  _

64 Georg Ludvig CATHALA, kaptajn. Born 1821. Dead 1859. ~ 1851 to Charlotte Sophie Dorothea BRORSON (1828-).  _

65 Emilie Charlotte CATHALA. Born 1824. Dead 1845. ~ 1844 to Carl Valdemar BALAND, oberst (1819-).  _

Children of Generation nb. 2-29 Søren Lemvig FOG with Henriette Elise MARTENSEN:

66 Rasmus Peter FOG, købmand. Købm. i Korsør. Born 1833. ~ 1858 to Karen Johanne PRAHL (1834-).  _

67 Elise Charlotte FOG. Born 1836 in Sankt Mikkel, Slagelse. Dead 1861. ~ 1856 to Christen Peter PRAHL, læge (1823-). Læge i Slagelse.  _

68 Ludolph Emil FOG, fabrikant. Tændstikfabrikant i Aalborg. Born 1837 in Sankt Mikkel, Slagelse. Dead 1883. ~ 1862 to Vilhelmine SALOMON (1844-).  _

69 Helene Daniella FOG. Born 1839 in Sankt Mikkel, Slagelse. Dead 1869. ~ 1867 to Julius FRØLICH, forpagter (1839-).  _

70 Helga Cathrine FOG. Born 1840 in Sankt Mikkel, Slagelse. ~ 1867 to Christen Peter PRAHL, læge (1823-). Læge i Slagelse.  _

Children of Generation nb. 2-30 Henrik Georg FOG with Johanne Diderikke RØNNE:

71 Olavia Marie Henriette FOG. Born 1822. ~ 1845 to Christian Marcus Høeg STAUN, proprietær (1813-). Ejer af Engelrup grd. ved Ringsted.  _

72 Ludolph Erasmi FOG, generalljtn. Born 10 Oct. 1825. Dead 14 Oct. 1897. ~ to Julie Fanny HOLBØLL (1833-1897).  _

73 Johanne Georgine FOG. Born 1833. Dead 1895. ~ 1862 to Frederik Henrik STUCKENBERG, fængselshist. (1832-1899).  _

74 Vilhelm Lemvig FOG, toldfuldm. Born 1836. Udvandret til USA.  _

Children of Generation nb. 2-31 Helene Dorothea Christine FOG with Johan Christian Julius LEHMANN:

75 Richard Bentley LEHMANN, prokurator. Born 1832. Dead 1900. ~ 7 Nov. 1863 in Maribo to Eggertine Christine EGEBECK (1838-).  _

76 Julius Christian LEHMANN, læge. Dekan f. Det Kongelige Sundhedskollegium. Born 1836 in Kbh.. Chr. 6 May 1836 in Frue. Dead 1901. ~ 1868 to Emilie Elisabeth BEHRENS (1840-1919).  _

Children of Generation nb. 2-35 Erasmine Henriette FOG with Johan Christian Julius LEHMANN:

77 Daniel Vilhelm Emil LEHMANN. Born 16 Mar. 1846 in Nykøbing Falster. ~ to Ingeborg Katharina HARRIES (-).  _

78 Helene Margrete Henriette LEHMANN. Born 29 July 1847 in Nykøbing Falster.  _

Children of Generation nb. 2-36 Elisabeth Vilhelmine Albertine KNAP with Henrik STEENBACH:

79 Henrik Charles STEENBACH, jægermester. Ejer af Aalykkegaard og Tarupgaard. Born 1839. ~ 1866 to Nielsine Frederikke WEDEL-JARLSBERG, komtesse (1844-).  _

80 Christine Sophie STEENBACH. Born 17 Apr. 1845 in København. Dead 23 Oct. 1911 in Algistrup. ~ 1864 to Jacob Christian Henrik LEMVIGH, læge (1838-1919). Læge og proprietær, Algestrup.  _

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[281] Weitemeyer, H.: Et fald nedad ærens trappe. Historiske Medelelser om København 1918.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here