Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 2.8: Sidelinje fra VI.34-2. Marie Elisabeth WORSØE (1708-1753, se afsn. 1.2), Holger BRØNDSTEDs farfars farmors søster


Generation 4.


Børn af Generation 5-VI.34-2. Marie Elisabeth WORSØE med Knud ENGELBREHT:

1 Bolette ENGELBREHT. Født o. 1730. Død 14 nov. 1794. ~ 3 aug. 1759 i Fjellerup m. Søren MØNSTED, forpagter (1722-1786). Forpagter af Mejlgaard, ejer af Hessel (Randers A.). Har beskrevet sin slægts historie i et brev fra 1791, aftrykt i Kirkehistoriske Samlinger [68].  _ 6 børn nr. 9 ff. nedenfor.

2 Søren ENGELBREHT, generalrevisor. Generalrevisor i tallotteriet. Født 8 sep. 1733. Død 7 nov. 1801. ~ 1768 m. Mette TEILMANN (1743-1804). 2 sønner og 7 børnebørn omtalt i Bjarne Teilmann: Stamtavle over Slægten Teilmann, 1928 (ikke undersøgt). Kun 2 børn (hvoraf en søn døde ung) i Lengnick [46].  _ 2 børn nr. 15 ff. nedenfor.

3 Johanne ENGELBREHT. Født o. 1737. Død 1820 i Gedved. ~ 1757 i Odder m. Niels Hansen NELLEBLAD, møller (1717-1797). Møller i Tingstedholms Mølle. Hendes mand var ejer af Tingstedholms mølle (Østbirk sogn i Skanderborg amt) fra ca 1738. 1791 sælger han møllen og de flytter til Eldrup (Tolstrup sogn). Som enke flyttede Johanne til Gedved, hvor hun døde som 83-årig. Ialt 15 børn, men efterslægten kendes kun sparsomt.  _ 3 børn nr. 17 ff. nedenfor.

4 Dorthea Sophie ENGELBREHT. Født 1738. Død 1778. ~ 1757 m. Rasmus FENSTEEN, møller (1734-1798). Møller på Fillerup Overmølle.  _ 5 børn nr. 20 ff. nedenfor.

5 Johanne Kirstine ENGELBREHT. Født 13 maj 1740. Død 4 juni 1815 i Århus (dom). ~ 1759 i Odder m. Bent LANGBERG, skrædder (1728-). Skrædder i Odder. 12 børn født mellem 1760 og 1779 i Odder, men kun 3 omtalt i Lengnick [46]. .  _ 3 børn nr. 25 ff. nedenfor.

6 Edele Frederikke ENGELBREHT. Født 1742. Død 1832. ~ m. Christian Henrik SELCHOU, proprietær (1718-1788). Proprietær, Benzonslund (nu Dønnerup) i Holmstrup Sogn. 5 børn, heraf 2 omtalt i Lengnick [46].  _ 3 børn nr. 28 ff. nedenfor.

7 Engelbreth Knudsen MØLLER, guldsmed. Guldsmed i Trondhjem. Født 1743. Død 1812. Gift 3 gange. Talrig efterslægt i Norge  _

8 Øllegaard Sophie ENGELBREHT. Født 1749. Død 1803. ~ 1. m. Andreas LADORPH, assessor (1716-1782). Kammerassessor, proprietær til Mørkegård. ~ 2. m. Christian Henrik HVIID, kammerråd (1784-). Kammerråd, proprietær til Mørkegård.  _


Generation 3.


Børn af Generation 4-1 Bolette ENGELBREHT med Søren MØNSTED:

9 Hans MØNSTED, proprietær.  _

10 Sophie Amalie MØNSTED. Født 1759. Døbt 24 okt. 1759 i Glæsborg. ~ 20 maj 1779 i Aalsø m. Michel Lerche MUNCH, skoleholder (1749-1809). Skoleholder, selvejer og møller i V. Hornum.  _ 7 børn nr. 31 ff. nedenfor.

11 Otto Christopher MØNSTED, godsejer. Ejer af Ingvorstrup, Vejlby sogn i Randers amt. Født 1763. Døbt 19 juni 1763 i Glæsborg. Død 2 feb. 1823 i Lyngby. ~ 1. 23 mar. 1792 i Hjortshøj, Randers amt m. Margrethe Grotum SECHER (1772-1804). ~ 2. 25 juli 1807 i Lyngby, Randers amt m. Ane Marie SKOUGAARD (-1864).  _ 14 børn nr. 38 ff. nedenfor.

12 Caroline Cathrine MØNSTED. Født 28 aug. 1765 i Mejlgaard. Døbt 19 sep. 1765 i Glæsborg. Død 28 sep. 1846 i Aalborg. ~ 1. 18 jan. 1788 i Hessel m. Jens Bloch AAGAARD, præst (1754-1803). Sognepræst i Buderup. ~ 2. 15 aug. 1804 i Buderup, Aalborg amt m. Frederik SCHIØNNING, præst (1778-1843). Sognepræst i Buderup.  _ 4 børn nr. 52 ff. nedenfor.

13 Marie Cathrine MØNSTED. Født 1765 i Mejlgaard. Døbt 19 sep. 1765 i Glæsborg. ~ 30 okt. 1795 i Buderup, Aalborg amt m. Wilhelm Hansen TOPSØE, commerceråd (1758-).  _ 3 børn nr. 56 ff. nedenfor.

14 Jens Christian MØNSTED. Født 1768. Døbt 4 sep. 1768 i Glæsborg.  _

Børn af Generation 4-2 Søren ENGELBREHT med Mette TEILMANN:

15 Andreas Teilmann ENGELBREHT, student. Født 26 apr. 1770. Død 15 juli 1787. "Student 1786 med precteris; døde af et Slag for Brystet som en Skildvagt i Brutalitet gav ham, kort efter den saakaldte Posthusfejde, en Strid mellem Studenter og Officerer".  _

16 Wolf Frederik ENGELBREHT, præst. Sognepræst i Lyderslev, ægyptolog mm., se [3]. Født 11 apr. 1771. Død 22 maj 1862. ~ 1799 m. Kirstine Marie PETERSEN (1779-1868). Kaldes "Danmarks lærdeste præst", da han ved sit 50 års jubilæum får den teologiske æresdoktorgrad. Omtales flittigt i PO Brøndsteds breve til Jens Møller (Cl. & Rist), hvor han bl.a. (s. 61) omtales som "min Fætter og Ven" (de var halvfætre).

pic
Wolf Frederik Engelbreht

 _ 7 børn nr. 59 ff. nedenfor.

Børn af Generation 4-3 Johanne ENGELBREHT med Niels Hansen NELLEBLAD:

17 Casper NELLEBLAD, møller. Ejer af Coldens mølle i Adslev (Skanderborg A.). Født 1765. Død 1808. ~ 1. 26 mar. 1793 m. Gjertrud HANSDATTER (1773-1803). ~ 2. 1804 m. Ane Frandsdatter LETH (-).  _ 7 børn nr. 66 ff. nedenfor.

18 Maren Nielsdatter NELLEBLAD. ~ 1775 i Dover sogn (Skanderborg A.) m. Anders Pedersen DYHR (-).  _

19 Søren NELLEBLAD, møller. Møller i sdr. Galten.  _

Børn af Generation 4-4 Dorthea Sophie ENGELBREHT med Rasmus FENSTEEN:

20 Marie Elisabeth FENSTEEN. Født 1758. Død 1824. ~ m. Jens KNUDSEN, gårdejer (-).  _ 1 barn nr. 73 nedenfor.

21 Jens FENSTEEN, garver. Garver i Randers. Født 1760 i Fillerup. Død 1801. ~ m. Else Cathrine KIRKETERP (-).  _ 1 barn nr. 74 nedenfor.

22 Kirstine FENSTEEN. Født 1765. Død 1808. ~ m. Iver STOUENBERG, kgl.fuldm. (1758-1834). Kgl.fuldmægtig ved Rosenborg Slot.  _ 4 børn nr. 75 ff. nedenfor.

23 Knud FENSTEEN, møller. Møller på Fillerup Overmølle. Født 1767. Død 1797. Død ugift.  _

24 Anne Sophie FENSTEEN. Født 1773. Død 1828. ~ 1806 m. Rasmus ANDERSEN, møller (-). Møller på Filerup Overmølle.  _ 1 barn nr. 79 nedenfor.

Børn af Generation 4-5 Johanne Kirstine ENGELBREHT med Bent LANGBERG:

25 Knud Engelbreth LANGBERG, direktør. Justitsråd, dir.f. Københavns Brandforsikring. Født 1760 i Odder. Død 1833 i København. ~ m. Birgitte Marie JACOBSEN (1769-1820).  _ 7 børn nr. 80 ff. nedenfor.

26 Gunder LANGBERG, provst. Provst i Moss og Lyngdal, Norge. Født 1772. Død 1 apr. 1844. ~ m. Kirstine Margrethe REIN (1776-1850). 11 børn, se http://www.salthe.com/tor/slekt/233.html  _ 11 børn nr. 87 ff. nedenfor.

27 Maltha Schestedt LANGBERG, højesterretsass. Højesteretsassessor i Norge. Død 1828.  _

Børn af Generation 4-6 Edele Frederikke ENGELBREHT med Christian Henrik SELCHOU:

28 Henrik SELCHOU, kromand. Født o. 1775.  _

29 Cathrine Marie SELCHOU. Født 1778. Døbt 6 nov. 1778 i Holmstrup. Død 1843 i Særslev. Begr. 8 nov. 1843. ~ 1. 7 jan. 1795 i Sankt Nikolaj, Holbaek m. Hans Frederik LUND (-1800). ~ 2. o. 1800 m. Ole Severin BILSTED, landinspektør (1777-1822). Landinsp. i Kalundborg. Bosat i Særslev, Holbæk amt. Se Slægtshåndbogen: Bilsted [26].  _ 8 børn nr. 98 ff. nedenfor.

30 Søren Engelbreht SELCHOU. Født 1780. Døbt 12 apr. 1780 i Holmstrup. Død 30 okt. 1781.  _


Generation 2.


Børn af Generation 3-10 Sophie Amalie MØNSTED med Michel Lerche MUNCH:

31 Mette Severine MUNCH. Født 1780. Døbt 27 okt. 1780 i Grenå. Boede 1787 hos mormoren på Hessel (Randers amt).  _

32 Jane Christiane Ellen Margrethe MUNCH. Født 1781. Døbt 14 nov. 1781 i Grenå. ~ 24 juli 1812 i Nibe m. Christian SCHMIDT, købmand (-). Kbm. i Nibe.  _ 1 barn nr. 106 nedenfor.

33 Gjertrud Hellene MUNCH. Født 1782. Døbt 13 nov. 1782 i Grenå. Fik 1803 et uægte barn i Års.  _

34 Knud Engelbreht MUNCH. Født 1783. Døbt 17 dec. 1783 i Grenå.  _

35 Ane Olericha MUNCH. Født 1785. Døbt 23 feb. 1783 i Grenå.  _

36 Søren MUNCH. Født 1786. Døbt 27 okt. 1786 i Grenå. Død 1786.  _

37 Jens Carl MUNCH. Født o. 1787.  _

Børn af Generation 3-11 Otto Christopher MØNSTED med Margrethe Grotum SECHER:

38 Johann Severin MØNSTED. Født 23 sep. 1792 i Ålsø. Død 22 apr. 1793.  _

39 Søren MØNSTED. "cand philos og informator" i København. Født 22 okt. 1793 i Ålsø. ~ 11 apr. 1842 i Hof- og Slotskirken i Kbh. m. Ane Elisabeth SØRENSEN (1803-). Vistnok barnløs.  _

40 Thomas Secher MØNSTED, skipper. Skipper i Randers. Født 3 jan. 1795 i Ålsø. Død 23 nov. 1830. ~ 16 nov. 1821 i Lyngby m. Dorthea Katrine BERG (1792-1856).  _ 3 børn nr. 107 ff. nedenfor.

41 Johannes MØNSTED. Født 11 juli 1796 i Ålsø. Død 1827.  _

42 Peder Mørch MØNSTED, godsejer. Ejer af Fæveile i Lyngby sogn, Randers amt. Født 2 sep. 1797 i Ålsø. Død 29 aug. 1864 i Grenå. ~ 15 maj 1833 i Grenå m. Bolette Kristiane DAHL (1807-).  _ 8 børn nr. 110 ff. nedenfor.

43 Johanne Bolette MØNSTED. Født 1798. Døbt 27 aug. 1798 i Vejlby. Død 1846. ~ 24 apr. 1823 i Hjortshøj m. Thomas Secher SCHMIDT, møller (1796-). Ejer af Tarskov Mølle, Harlev sogn, Århus amt.  _ 8 børn nr. 118 ff. nedenfor.

44 Jens Christian MØNSTED, proprietær. Proprietær i Ebdrup. Født 23 maj 1800. Døbt 24 maj 1800 i Vejlby. Død 1878. ~ 21 nov. 1835 i Ginnerup m. Margrethe Sophie Petrea BORUP (1810-). Var 1834 "landmand" hos søsteren Margrethe på Lykkesholm.  _ 8 børn nr. 126 ff. nedenfor.

45 Anne Marie Mørch MØNSTED. Født 27 maj 1801. Død 6 sep. 1891 i Nødager. ~ 19 okt. 1825 i Lyngby m. Rasmus ZACHO, proprietær (1794-1885). Prop. i Perstrup.  _ 5 børn nr. 134 ff. nedenfor.

46 Niels Secher MØNSTED, godsejer. Cand.pharm., ejer af Lyngbækgaards Hovedgaard i Draaby. Født 16 jan. 1803. Døbt 17 jan. 1803 i Vejlby. Død 15 sep. 1891 i Dråby. ~ 1838 i Dråby m. Charlotte Amalie Dorothea MØLLER (1805-). Var 1834 forvalter på Fæveile hos broren Peder.  _ 5 børn nr. 139 ff. nedenfor.

47 Margrethe Grotum Secher MØNSTED. Født 1804. Døbt 22 mar. 1804 i Vejlby. Død 3 juli 1874 i Lyngby. ~ 1. 8 feb. 1827 i Lyngby m. Peder ACHTON, godsejer (1802-1835). Ejer af Lykkesholm. ~ 2. 27 juli 1844 i Lyngby m. Anders H. WESTERGAARD, kammerråd (-1889).  _ 2 børn nr. 144 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-11 Otto Christopher MØNSTED med Ane Marie SKOUGAARD:

48 Christine Marie MØNSTED. Født 1806. Døbt 10 dec. 1806 i Lyngby.  _

49 Sophie Caroline Elisabeth MØNSTED, husjomfru. Født 1807. Døbt 31 jan. 1808 i Lyngby. Død 5 jan. 1889 i Rosmus. Var 1834 husjomfru hos søsteren Margrethe på Lykkesholm, 1840 hos Morten Kirketerp på Høgholm, 1845 igen på Lykkesholm.  _

50 Johanne Maren Marie MØNSTED, husjomfru. Født 1809. Døbt 30 maj 1809 i Lyngby. Var 1834 husjomfru hos søsteren Margrethe på Lykkesholm, 1840 hos en gårdejer John Buch i Lyngby..  _

51 Peter Frederik Severin MØNSTED, proprietær. Forpagter af Balle Mølle, siden ejer af Attrupgård. Født 1813. Død 29 sep. 1881 i Rosmus. ~ 13 apr. 1843 i Gjerrild m. Francisca Birgitte Erikke ZIMSEN (1812-).  _ 5 børn nr. 146 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-12 Caroline Cathrine MØNSTED med Jens Bloch AAGAARD:

52 Anne Deichmann AAGAARD. Født 1792. Død 1875. ~ 20 apr. 1820 m. Tyre Danielsen BØGGILD, præst (1768-1859). Sognepræst i Ellidshøj, Aalborg amt.  _ 4 børn nr. 151 ff. nedenfor.

53 Bolette Engelbreth AAGAARD. Født 1796. Død 1891. ~ m. Eiler Peter Holck COLDING (1786-1865).  _ 1 barn nr. 155 nedenfor.

54 Peter Deichmann AAGAARD, præst. Sognepræst i Grunderup. Født 3 mar. 1800 i Buderup. Død 23 sep. 1852 i Grunderup. ~ 5 okt. 1827 i Aalborg m. Erasmine Larsine Johanne HORNSYLD (1807-1849). Hans kone var datter af borgmesteren i Aalborg, David Hornsyld, der forfattede et festrim til Christian Brøndsteds jubelfest i 1818.  _

55 Ida Cathrine Nicoline AAGAARD. Født 1802. Død 1829. ~ m. Eiler Peter Holck COLDING (1786-1865).  _ 1 barn nr. 156 nedenfor.

Børn af Generation 3-13 Marie Cathrine MØNSTED med Wilhelm Hansen TOPSØE:

56 Søren Christian TOPSØE, herredsfoged. Kanceliråd og herredsfoged i Skelskør. Født 1797. Død 1847. ~ m. Sigrid Christine THORGRIMSEN (1817-1886).  _ 5 børn nr. 157 ff. nedenfor.

57 Hans Wilhelm TOPSØE. Født 3 apr. 1801 i København. Døbt 24 maj 1801 i Garnisonskirken.  _

58 Johan Frederik TOPSØE, præst. Sognepræst i Vejlby, senere Hørsholm. Født 11 apr. 1803 i København. Døbt 29 maj 1803 i Garnisonskirken. Død 1865. ~ 30 okt. 1832 i Garnisonskirken m. Caroline Jacobine WULFF (1803-1856).  _ 2 børn nr. 162 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-16 Wolf Frederik ENGELBREHT med Kirstine Marie PETERSEN:

59 Hans Peter ENGELBREHT, præst. Sognepræst i Ørbæk på Fyn. Født 30 mar. 1800. Død 31 juli 1868. ~ m. Henriette HELMERS (1805-1884).  _

60 Marie Elisabeth ENGELBREHT. Født 13 mar. 1802. Død 13 jan. 1865. ~ m. Christian Frederik HOLM, finansdeputeret (1796-1879). Finansdeputeret, etatsråd, R* mm.  _ 5 børn nr. 164 ff. nedenfor.

61 Conradine ENGELBREHT. Født 1803. Død 1806.  _

62 Severine Andrea ENGELBREHT, kvindesagsfork. Kvindesagsforkæmper, se [3]. Født 1805. Død 1898. ~ m. Andreas Lorentz CASSE, justitsminister (1803-1886). Justitsminister under Hall II, jurist mm., se [3]. Aktiv i Dansk Kvindesamfund, arbejdede for forbedret ægteskabslovgivning, for hustruens rådighed over selverhvervede midler  _ 7 børn nr. 169 ff. nedenfor.

63 Conradine ENGELBREHT. Født 22 aug. 1807. Død 29 juni 1885. ~ m. Hans Christian RØRDAM, dr.theol. (1803-1869). Præst i Serup ved Silkeborg, se [3].  _ 6 børn nr. 176 ff. nedenfor.

64 Søren ENGELBREHT, forpagter. Født 1810. Død 1871. ~ m. Laura VOIGT (-).  _

65 Frederikke ENGELBREHT. Født 1815.  _

Børn af Generation 3-17 Casper NELLEBLAD med Gjertrud HANSDATTER:

66 Ane Johanne Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1793.  _

67 Elisabeth Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1799.  _

68 Niels NELLEBLAD. Født 22 okt. 1801.  _

69 Birthe Cathrine NELLEBLAD. Født 21 sep. 1803. ~ m. Rasmus NIELSEN, boelsmand (1805-). Boelsm. i Borum.  _ 4 børn nr. 182 ff. nedenfor.

Børn af Generation 3-17 Casper NELLEBLAD med Ane Frandsdatter LETH:

70 Gertrud Sophie Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1805. Død 1881. ~ 1827 i Adslev m. Peder MICHELSEN, gårdmand (1802-1872). Gårdmand i Mesing (Skanderborg A.).  _ 7 børn nr. 186 ff. nedenfor.

71 Edel Caspersdatter NELLEBLAD. Født 1806 i Adslev. Død 1848. ~ 17 dec. 1829 i Adslev m. Peder CHRISTENSEN, gårdmand (1804-1871). Gårdmand og teglbrænder i Mesing. Boede i Mesing, Skanderborg Amt.  _ 2 børn nr. 193 ff. nedenfor.

72 Engelbrecht Caspersen NELLEBLAD. Født 1808. Død 1815.  _

Børn af Generation 3-20 Marie Elisabeth FENSTEEN med Jens KNUDSEN:

73 Knud Jensen KNUDSEN, gårdmand. Gårdm. i Harlev, Århus amt. Født 1795. ~ m. Frederike BEVENSEE (1798-).  _ 1 barn nr. 195 nedenfor.

Børn af Generation 3-21 Jens FENSTEEN med Else Cathrine KIRKETERP:

74 Dorthe Sophie FENSTEEN. ~ m. Anders GIØDVAD, købmand (-). Købmand i Aalborg.  _ 1 barn nr. 196 nedenfor.

Børn af Generation 3-22 Kirstine FENSTEEN med Iver STOUENBERG:

75 Marie Elisabeth STOUENBERG. Født 1792.  _

76 Rasmus STOUENBERG, cancellisekretær. Sekretær i krigscanselliet. Født 1794. Død 1813.  _

77 Frederik STOUENBERG, kgl.fuldm. Kgl. fuldmægtig ved Rosenborg Slot. Født 1797.  _

78 Caroline Lovise STOUENBERG. Født 1801. Død 1835. ~ m. Lauritz? CLEMENTSEN, kirurg (-).  _

Børn af Generation 3-24 Anne Sophie FENSTEEN med Rasmus ANDERSEN:

79 Rasmus ANDERSEN, kancelliråd. Kancelliråd og gårdejer i Morsholt. Født 1807. ~ m. Øllegård PETERSEN (-). Død barnløs. Legatstifter.  _

Børn af Generation 3-25 Knud Engelbreth LANGBERG med Birgitte Marie JACOBSEN:

80 Eigidus Ludvig LANGBERG, dispacheur. Født 1791. Død 1832 i Mexico. Levede i Mexico, hvor han blev myrdet af røvere i 1833.  _

81 Johanne Kirstine LANGBERG. Født 1793. Død 1879. ~ 25 okt. 1820 m. Christian MOLBECH, professor (1783-1857). Prof., litteraturhistoriker, filolog, se [3].  _ 2 børn nr. 197 ff. nedenfor.

82 Marie LANGBERG. Født 1795.  _

83 Engelbreth LANGBERG. Født 1796.  _

84 Carl Wilhelm LANGBERG. Født 1801.  _

85 Sophie Frederikke LANGBERG. Født 1801.  _

86 Edvard Emil LANGBERG, general. Født 1810. Død 1866. Rjeste på broren Ludvigs opfordring til Mexico, hvor han senere blev en berømt general og provinsguvernør, indtil han faldt i et slag i 1866. Hans svoger Christian Molbech har udgivet bogen "General Langbergs hændelser" i 1902.  _

Børn af Generation 3-26 Gunder LANGBERG med Kirstine Margrethe REIN:

87 Fredrik Lerche Rein LANGBERG. Født 1801. Døbt 13 juni 1801 i Tønsberg. Død i Vestindien.  _

88 Johanne Kirstine LANGBERG. Født 1804 i Moos. Død 19 dec. 1865 i Stavanger. ~ 21 sep. 1822 i Borge m. Johan Ludvig SUNDT, skipper (1794-1866). "skipperborger" i Stavanger.  _

89 Bendt LANGBERG. Født 4 jan. 1805 i Moss. Død 25 aug. 1831.  _

90 Ener Holm LANGBERG, kaptajn. Kaptajn i Stavanger. Født 1806. Død 1845. ~ m. Johanne JOHANNESDATTER (1810-1878).  _ 6 børn nr. 199 ff. nedenfor.

91 Malthe LANGBERG. Født 23 sep. 1807 i Moss. Død 15 nov. 1808 i Moss.  _

92 Peder Harboe Frimann LANGBERG. Født 10 nov. 1808 i Moss. Død 28 juli 1829 i Stavanger.  _

93 Christian August LANGBERG. Født 29 juli 1810 i Moss. Død 15 juni 1839 i Stavanger.  _

94 Margrethe LANGBERG. Født 1 nov. 1811 i Moss. Død 26 maj 1812 i Moss.  _

95 Alexander Boutet LANGBERG. Født 19 aug. 1813 i Lyngdal. Død 30 maj 1833 i Stavanger.  _

96 Valdemar LANGBERG. Født 6 aug. 1815 i Lyngdal. Død 13 nov. 1841 i København.  _

97 Jonas Rein LANGBERG, kaptajn. Født 23 nov. 1821 i Borge. Død 18 juli 1884 i Christiania. ~ m. Nancy Mathilde TAASEN (1814-1905).  _

Børn af Generation 3-29 Cathrine Marie SELCHOU med Hans Frederik LUND:

98 Jens Christian LUND, toldbetjent. Toldbtj. i Middelfart. Født 1796. Døbt 2 apr. 1796 i Kundby (Holb.a.).  _ 1 barn nr. 205 nedenfor.

99 Jørgen Henrik LUND. Født 1797. Døbt 18 juni 1797 i Kundby (Holb. a.).  _ 3 børn nr. 206 ff. nedenfor.

100 Niels Andreas LUND, købmand. Købmand i Næstved. Født 1799. Døbt 13 aug. 1799 i Kundby (Holb. amt).  _

Børn af Generation 3-29 Cathrine Marie SELCHOU med Ole Severin BILSTED:

101 Hans Frederick BILSTED, malermester. Malermst. i Vordingborg. Født 1801. Døbt 2 juni 1801 i Kundby. Død ugift.  _

102 Jacob Severin BILSTED, bager. Bager i Næstved. Født 1803. Døbt 29 mar. 1803 i Kundby. Død 1861. ~ 19 sep. 1829 i Kbh. (Trinitatis) m. Justine Wilhelmine Elisabeth GRADT (1805-).  _ 3 børn nr. 209 ff. nedenfor.

103 Eline Frederikke BILSTED. Født 28 okt. 1805 i Svinninge. Døbt 30 okt. 1805 i Kundby. Død 1860. ~ 19 maj 1829 m. Frederik Daniel WEINREICH, væver (1796-1890). Væver i Bjergsted (Holbæk amt).  _ 6 børn nr. 212 ff. nedenfor.

104 Cathrine Marie BILSTED. Født 29 juni 1808. Døbt i Holmstrup. Død 27 jan. 1887 i Varde. ~ 3 sep. 1829 i Frederiksberg m. Peter IFVERSEN, toldinspektør (1794-1850).  _ 10 børn nr. 218 ff. nedenfor.

105 Sophie Øllgaard BILSTED. Født o. 1815. Død 1897. ~ m. Jens LARSEN, husmand (-). Husmand i Særslev. Døde som fattiglem i Romperup, Bregninge sogn.  _


Generation 1.


Børn af Generation 2-32 Jane Christiane Ellen Margrethe MUNCH med Christian SCHMIDT:

106 Magnus Nikolaj SCHMIDT. Født 11 juni 1813 i Nibe.  _

Børn af Generation 2-40 Thomas Secher MØNSTED med Dorthea Katrine BERG:

107 Otto Christopher MØNSTED, forvalter. Født 1822. Død 1895. ~ m. Hnne Landers MADSEN (1839-1914). 1845 forvalter hos farbroren Peder Mørch Mønsted.  _

108 Margrethe MØNSTED. Født 1824. Død 1881.  _

109 Johannes MØNSTED. Født 1830.  _

Børn af Generation 2-42 Peder Mørch MØNSTED med Bolette Kristiane DAHL:

110 Otto Christian MØNSTED, møller. Født 25 mar. 1834. Døbt 13 apr. 1834 i hjemmet. Død 12 mar. 1876. ~ 18 sep. 1857 i Tilst, Århus amt m. Thora Petrea JØRGENSEN (1837-). Ejer af Balle Mølle i Rosmus sogn, senere (1880) klassekollektør i Århus.  _

111 Frederikke Caroline MØNSTED. Født 1835. Døbt 25 okt. 1835 i Lyngby.  _

112 Nicolaj Jean Arnold MØNSTED. Født 1837. Døbt 4 jan. 1838 i Lyngby. Død 1932. ~ m. Margrethe Kirstine Mathilde SECHER (1849-1924).  _

113 Margrethe Marie MØNSTED. Født 1839. Døbt 11 maj 1839 i Lyngby. Død 26 maj 1857 i Grenå.  _

114 Anton Christian MØNSTED, købmand. Født 1840. 1880 købmand i Aalborg, ugift.  _

115 Johan Christian MØNSTED. Født 1841.  _

116 August MØNSTED. Født 1844. Døbt 16 juni i lyngby.  _

117 Charlotte Birgitte Luise MØNSTED. Født 1846. Døbt 5 dec. 184 i Lyngby. Død 1873. ~ m. Søren AMMITZBØLL, forpagter (1841-). Forp. i Nr. Tranders ved Aalborg.  _

Børn af Generation 2-43 Johanne Bolette MØNSTED med Thomas Secher SCHMIDT:

118 Johanne Margrethe SCHMIDT. Født 1824.  _

119 Peder Otto SCHMIDT. Født 1825.  _

120 Sophie Henrikke SCHMIDT. Født 1827.  _

121 Jens Birger SCHMIDT. Født 1831.  _

122 Rasmus Johannes SCHMIDT. Født 1832.  _

123 Kirstine Georgine SCHMIDT. Født 1834.  _

124 Frederikke Petrine SCHMIDT. Født 1838.  _

125 Theodor August Secher SCHMIDT. Født 1839.  _

Børn af Generation 2-44 Jens Christian MØNSTED med Margrethe Sophie Petrea BORUP:

126 Antoinette Margrethe MØNSTED. Født 5 feb. 1837. Døbt 10 feb. 1837 i Ebdrup.  _

127 Thomas Otto MØNSTED, proprietær. Ejer af "Slettegaarden"?. Født 27 sep. 1838. Døbt 1 dec. 1838 i Ebdrup. ~ 26 mar. 1860 i Ginnerup m. Elise Margrethe Dortea MOGENSEN (-).  _

128 Marie MØNSTED. Født 28 mar. 1840. Døbt 4 juni 1840 i Ebdrup.  _

129 Judithe Kathrine MØNSTED. Født 5 sep. 1841. Døbt 5 sep. 1841 i Ebdrup. Død 17 juli 1869 i Hyllested. ~ 16 mar. 1866 i Hyllested m. Adrian BRAUER, skrædder (1844-).  _

130 Niels Peder MØNSTED. Født 25 apr. 1843. Døbt 20 juli 1842 i Ebdrup.  _

131 Birgitte Marie MØNSTED. Født 3 aug. 1845. Døbt 21 sep. 1845 i Ebdrup.  _

132 Søren Elias MØNSTED. Født 5 aug. 1847. Døbt 19 sep. 1847 i Ebdrup.  _

133 Sophie Nielsine MØNSTED. Født 4 juni 1849. Døbt 6 juli 1849 i Ebdrup.  _

Børn af Generation 2-45 Anne Marie Mørch MØNSTED med Rasmus ZACHO:

134 Ulrik Christian Frederik Ågård ZACHO, proprietær. Prop. til Peerstrup efter sin far. Født 20 aug. 1830 i Nødager. Død 4 aug. 1889 i Nødager.  _

135 Margrete Cecilie ZACHO. Født 9 nov. 1825 i Nødager. Begr. 16 mar. 1866 i Århus. ~ m. Henrik Sørensen BÆHR, sejlmager (-). Sejlmager i Århus.  _

136 Ottine Kirstine Mrie Mønsted ZACHO. Født 7 juni 1828 i Nødager.  _

137 Thomas ZACHO, proprietær. Ejer af Skibstedgaard. Født 1832.  _

138 Bolette Kirstine ZACHO. Født 1834. ~ 2 dec. 1857 i Nødager m. Siegfred Valdemar LIND, gårdejer (-). Grd. i Overhornbæk.  _

Børn af Generation 2-46 Niels Secher MØNSTED med Charlotte Amalie Dorothea MØLLER:

139 Hans Peter Fasting MØNSTED. Født 1837. ~ m. Charlotte Amalie ZOCHO(?) (-).  _

140 Otto MØNSTED, fabrikant. Født 23 nov. 1838. ~ 1870 m. Anne Sofie BROGE (-). Grundlagde "The Danish preserved butter company", der eksporterede smør i hermetisk lukkede embalage [3].  _

141 Ole Tønnisen MØNSTED, proprietær. Ejer af Balle Mølle. Født 19 feb. 1840. ~ m. Dagmar Julie Magdalene SCHÄFFER (1849-).  _

142 Marie Kirstine MØNSTED. Født 1841.  _

143 Margrethe Marie MØNSTED. Født 30 dec. 1842 i Draaby. Død 17 feb. 1932 i Århus. ~ m. Johan Carl Andreas FRIIS, forpagter (1821-1903).  _

Børn af Generation 2-47 Margrethe Grotum Secher MØNSTED med Peder ACHTON:

144 Erikka Margrethe Marie ACHTON. Født 1830. Døbt 7 nov. 1830 i Lyngby. Død 1908. ~ 1. 14 apr. 1851 i Lyngby m. Rasmus Julius KIRKETERP, godsejer (1823-1866). Ejer af Grinderslevkloster. ~ 2. 1874 m. Jens Ring STOCHHOLM, præst (1825-). Sognepræst i Grindslev -Grønning.  _

145 Otto Marcus ACHTON, proprietær. Født 6 aug. 1834 i Lyngby. ~ 29 aug. 1861 i Odense m. Elise Augusta Helene DEMANT (-).  _

Børn af Generation 2-51 Peter Frederik Severin MØNSTED med Francisca Birgitte Erikke ZIMSEN:

146 Otto MØNSTED. Født 15 feb. 1844 i Rosmus. Døbt 28 feb. 1844 i Rosmus.  _

147 Othello MØNSTED. Født 1 juni 1845 i Rosmus.  _

148 Hans Andreas Biltzing MØNSTED. Født 1847 i Rosmus.  _

149 Erikke Marie MØNSTED. Født 21 sep. 1849 i Rosmus.  _

150 Bolette Christiane MØNSTED. Født 26 juni 1851 i Rosmus.  _

Børn af Generation 2-52 Anne Deichmann AAGAARD med Tyre Danielsen BØGGILD:

151 Jens Daniel Frederik BØGGILD, præst. Født 1821. Død 1890. ~ m. Marie Magdalene KNUTZEN (1825-1886).

pic
Jens Daniel Frederik Bøggild

 _

152 Johanne Caroline Christine BØGGILD. Født 1822. Boede ugift hjemme i 1855.  _

153 Ane Erhardine Laurentze Marie BØGGILD. Født 1825. Død 1899. ~ m. Jens Christian ANKJÆR (1818-1891).  _

154 Frederikke Dorothea Margrethe BØGGILD. Født 1832. ~ m. Frederik Vilhelm ANKJÆR, købmand (1826-1866).  _

Børn af Generation 2-53 Bolette Engelbreth AAGAARD med Eiler Peter Holck COLDING:

155 Caroline Cathrine Joachimine COLDING. Født 1836. ~ m. Tycho Peter Herluf SCHIELLERUP (1833-).  _

Børn af Generation 2-55 Ida Cathrine Nicoline AAGAARD med Eiler Peter Holck COLDING:

156 Frederik Idæus Holck COLDING. Født 1829. Død 1904. ~ m. Julie Elisabeth JACOBSEN (1843-1904).  _

Børn af Generation 2-56 Søren Christian TOPSØE med Sigrid Christine THORGRIMSEN:

157 Wilhelm TOPSØE, redaktør. Redaktør og forfatter. Født 1841. Død 1881. ~ m. Augusta PETERSEN (-1901).  _

158 Haldor TOPSØE, kemiker. Kemiker og krystallograf, se [3]. Født 1842. Død 1935. ~ m. Johanne Albertine NØRGAARD (1860-).  _

159 Sigrid Marie TOPSØE. Født 1844. ~ m. Erhard FREDERIKSEN, landøkonom (1843-1903).  _

160 Agnes Dorothea TOPSØE. Født 1845.  _

161 Marie Henriette TOPSØE. Født 1847.  _

Børn af Generation 2-58 Johan Frederik TOPSØE med Caroline Jacobine WULFF:

162 Fredrik Wilhelm Wollfgang TOPSØE, præst. Sognepræst i Nr. Thyrstrup, Vejle amt. Hustru var brordatter til CC Hall.. Født 1834. ~ m. Frederikke Christiane HALL (1837-).  _

163 Caroline Marie Augusta TOPSØE. Født 1844 i Århus. Døbt 29 juli 1844 i Vejlby. ~ 4 nov. 1865 m. Gottlieb Andreas JENSEN, overretsassessor (1838-1921).  _

Børn af Generation 2-60 Marie Elisabeth ENGELBREHT med Christian Frederik HOLM:

164 Adam Wilhelm HOLM, præst. Sognepræst til Gladsaxe og Herløv. Født 1824. Død 1913. ~ 1853 m. Dora BRUNSTZ (1830-).  _

165 Pauline Frederikke Marie HOLM. Født 10 apr. 1826. Død 21 mar. 1914. ~ m. Emil SCHARLING, slotspræst (1822-1901). Slots- og stiftspræst på Vallø.  _

166 Johan Christian Julius HOLM, forpagter. Forpagter af Rosenlund under Hardenberg. Født 1828. ~ m. Adelheid Margrethe Ernestine VALENTINER (1833-).  _

167 Frederik Engelbreth HOLM, civilingeniør. Ansat ved Den Kgl. Prcelænsfabrik mm.. Født 4 feb. 1831. Død 24 maj 1922. ~ m. Emma Augusta NISSEN (1840-1914).  _

168 Peter Edvard HOLM, professor. Prof. i historie v. Kbh.s universitet. Født 1 jan. 1833. Død 18 maj 1915. ~ m.efterkommer nr. 15 afsn. 2.27 Frederikke Cathrine WAAGE (1832-1905).  _

Børn af Generation 2-62 Severine Andrea ENGELBREHT med Andreas Lorentz CASSE:

169 Marie Frederikke Petrea CASSE. Født 25 aug. 1831. ~ m. Carl Christian HEISE, overauditør (1818-1870).  _

170 Therese Conradine CASSE, forfatter. Født 1833. Død 1896. ~ 17 maj 1861 i Frederiksberg m. Nikolai Adam BRUMMER, kaptajn (1822-1903). Skrev under pseudonym "Fru Elisabeth" en del fortællinger for børn, samt 4 romaner for voksne.  _

171 Camilla Benedictine Severine CASSE. Født 1834.  _

172 Peter Frederik Engelbreth CASSE, overretsprokur. Overretsprokurator, [5], [100]. Født 1837. Død 1920. ~ 1866 m.efterkommer nr. 6 afsn. 2.60 Bothilde WINDING (1846-1917).  _

173 Frederik Engelbreth CASSE. Født 1839. ~ m.efterkommer nr. 181 afsn. 2.8 Emma RØRDAM (1841-).  _

174 Gustav Engelbreth CASSE. Født 1839.  _

175 Helga CASSE. Født 1849.  _

Børn af Generation 2-63 Conradine ENGELBREHT med Hans Christian RØRDAM:

176 Holger Frederik RØRDAM, litteraturhist. Præst og litteraturhistoriker, se [3]. Født 1830. Død 1930. ~ 23 maj 1856 i Gladsaxe m. Helga Simonia Margrethe KALKAR (1833-1923).  _

177 Thomas Skat RØRDAM, biskop. Biskop, se [3]. Født 1832. Død 1909. ~ 1858 m. Ovine Marie Frederikke HAUCH (1834-1915).  _

178 Kirstine Marie RØRDAM. Født 1833. Død o. 1860. ~ 7 aug. 1852 i Hammer (Præstø amt) m. Nikolai Adam BRUMMER, kaptajn (1822-1903).  _

179 Frederik Engelbreth RØRDAM. Født 1836.  _

180 Georg RØRDAM, inspektør. Insp. v. den Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole. Født 1836. Død 1917. ~ m. Ida THUNE (-1922).  _

181 Emma RØRDAM. Født 1841. ~ m.efterkommer nr. 173 afsn. 2.8 Frederik Engelbreth CASSE (1839-).  _

Børn af Generation 2-69 Birthe Cathrine NELLEBLAD med Rasmus NIELSEN:

182 Gye Petrine RASMUSDATTER. Født 1829. ~ m. Anders MØLLER MICHELSEN, gårdmand (1830-).  _

183 Sophie RASMUSDATTER. Født 1832.  _

184 Peder RASMUSSEN. Født 1835.  _

185 Kirstine RASMUSDATTER. Født 1844.  _

Børn af Generation 2-70 Gertrud Sophie Caspersdatter NELLEBLAD med Peder MICHELSEN:

186 Appelone PEDERSDATTER. Født 1833. Død 1854.  _

187 Mikkel PEDERSEN. Født 1835.  _

188 Edel Kirstine MICHELSEN. Født 1836. ~ m. Baastrup PEDERSEN (1825-).  _

189 Kasper PEDERSEN. Født 1837.  _

190 Ane Margrethe PEDERSDATTER. Født 1839. ~ 1861 m. Christian LARSEN (1835-).  _

191 Ane PEDERSDATTER. Født 1842. ~ 1870 m. Christen OLESEN (1845-).  _

192 Maren PEDERSDATTER. Født 1846. ~ 1872 m. Jesper Peder OLESEN (1840-).  _

Børn af Generation 2-71 Edel Caspersdatter NELLEBLAD med Peder CHRISTENSEN:

193 Kristen PEDERSEN. Født 1837 i Mesing. ~ m. Dorthea Johanne JENSEN (1840-).  _

194 Ane Johanne CHRISTENSEN. Født 1841 i Mesing. ~ 1863 m. Anders JACOBSEN (-).  _

Børn af Generation 2-73 Knud Jensen KNUDSEN med Frederike BEVENSEE:

195 Jens Carl KNUDSEN. Født 1820.  _

Børn af Generation 2-74 Dorthe Sophie FENSTEEN med Anders GIØDVAD:

196 Jens Finsteen GIØDVAD, bladudgiver. Cand.jur., medudgiver af "Fædrelandet". Død 1891.  _

Børn af Generation 2-81 Johanne Kirstine LANGBERG med Christian MOLBECH:

197 Christian Knud Frederik MOLBECH, digter. Digter, se [3]. Født 1821. Død 1888. ~ 1859 m. Mathilde KRABBE (1841-1908).  _

198 Hans Langberg MOLBECH, gårdbestyrer. Født 29 sep. 1825. Død 1 jan. 1883. ~ 2 sep. 1850 m. Oline Charlotte Elisabeth BRUHN (1820-1884).  _

Børn af Generation 2-90 Ener Holm LANGBERG med Johanne JOHANNESDATTER:

199 Petra LANGBERG. Født 1836. Død 1914.  _

200 Christine Margrethe LANGBERG. Født 1837. Død 1921.  _

201 Karen LANGBERG. Født 1839.  _

202 Alexander LANGBERG, styrmand. Født 1841. Død 1907. ~ m. Inger Serine SVENDSEN (1854-).  _

203 Eilert Johan LANGBERG. Født 1843. Død 1892.  _

204 Gabriel LANGBERG. Født 1845. Død 1900.  _

Børn af Generation 2-98 Jens Christian LUND med NN:

205 Hans Frederich Jens LUND. Født 4 nov. 1830.  _

Børn af Generation 2-99 Jørgen Henrik LUND med NN:

206 Hans Frederich Theodor LUND.  _

207 Ludvig Henrich Carstensen LUND.  _

208 Lovise Henriette LUND.  _

Børn af Generation 2-102 Jacob Severin BILSTED med Justine Wilhelmine Elisabeth GRADT:

209 Natalie BILSTED. Født o. 1832.  _

210 Hans Schierbech BILSTED, konditor. Født 20 nov. 1833. ~ 29 feb. 1880 m. Emilie Eduardine Jakobine KANGIESZER (1846-).  _

211 Johanne Sophie Jacobine Wilhelmine BILSTED. Født 1835.  _

Børn af Generation 2-103 Eline Frederikke BILSTED med Frederik Daniel WEINREICH:

212 Kristine Henriette WEINREICH. Født 1829. Død 1832.  _

213 Peter WEINREICH. Født 1830. Død 1836.  _

214 Jens Christian Lund WEINREICH, gårdmand. Ejer af Vesterhavegård i Alleshave. Født 1835. Død 1901. ~ m. Christiane JØRGENSDATTR (1838-1915). 16 børn.  _

215 Johan Peter Severin WEINREICH. Født 1837. Død 1838.  _

216 Cathrine Marie WEINREICH. Født 1842. Død 1906. ~ 1. 1862 m. Niels JØRGENSEN (1840-1889). ~ 2. 1890 m. Peder OLSEN (1839-1909). Ingen børn.  _

217 Eline Frederikke WEINREICH. Født 1856. Død 1933. ~ 1877 m. Anders Peder JENSEN, gårdejer (-1925). Grdm. i Bjergsted. 7 børn.  _

Børn af Generation 2-104 Cathrine Marie BILSTED med Peter IFVERSEN:

218 Flora Gothardine Theodore IFVERSEN.  _

219 Peter IFVERSEN. Født 1832.  _

220 Catharina Maria IFVERSEN. Født 1833.  _

221 Sofie Christine IFVERSEN. Født 1834.  _

222 Carl Andreas Christian IFVERSEN. Født 1835.  _

223 Ove Høgh Guldberg IFVERSEN. Født 1837.  _

224 Caroline Hanne Nanne IFVERSEN. Født 1839.  _

225 Hansine Caroline Hanna Nanna IFVERSEN. Født 1841.  _

226 Hans Bilsted IFVERSEN. Født 1843.  _

227 Sika Maria Cathrine Emilie IFVERSEN. Født 1848.  _

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[5] Kraks Blå Bog 1910 ff.
[26] Fausbøll, Th.: Slægthaandbogen, Kbh.1900
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[68] Engelbreth, Bolette: brev 1791, Kirkehistoriske Samlinger, bd. V 5 ("Slægten Engelbreth"), 1909-11, s. 800
[100] Hjort-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med Kongelig Bevilling 1660-1869. Kbh. 1935
[242] Winding, Bothilde: Livsoptegnelser, Håndskrift 1894 ff.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here