Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 2.63: Collateral Line from VI.54-1. Anders WIBROE (1729-1804, cf. chpt. 1.151), Kristine Margrete BRUUN's mother's father's mother's mother's brother


Generation nb. 4.


Children of Generation nb. 5-VI.54-1. Anders WIBROE with Engel Sophie BLOCH:

1 Christian WIBROE, farver. Born 6 Dec. 1767 in Aalborg. Chr. 14 Dec. 1767 in Budolfi. Dead 25 June 1825 in Aalborg. Bur. 2 July 1825 in Budolfi. ~ after 1801 to Mette Margrethe WEDEGE (1770-1857). 1797 farversvend i København, 1801 borgerskab i Aalborg som farver og overskærer.1811 overtager han sin fars farverbevilling. Han dør efter "nogle Ugers Sygeleie", og enken indrykker dødsannonce i Aalborg Stiftstidende 25.1825 for sig og sine 3 børn, samtidig med at hun i endnu en annonce meddeler, at hun "agter at fortsætte mit sal.Mands i en saa lang Række af Aar drevne Farverie med videre Tilhørende under bestyrelse af min ældste Søn, som under ovenmeldte min Mands Veiledning i flere Aar dertil har erhvervet sig de fornødne Kundskaber, saa er jeg mig paa det bedste Anbefalendes til hvem der fremdeles vil forunde mig Deres Søgning, forsikrende den samme solide og billige Behandling som hidtil..." [87] .  _ 3 children nb. 5 ff. below.

2 Maren WIBROE. Born 13 May 1769 in Aalborg. Chr. 18 May 1769 in Budolfi. Dead 22 May 1850 in Aalborg. Bur. 27 May 1850 in Budolfi. Hendes svigerinde Mette Marie indrykkede en dødsannonce i Aalborg Stiftstidende 24.5.1850: "At min kjære Svigerinde, Jomfru MARIA WIBROE, efter flere Aars tiltagende Svagelighed indgik til et bedre Liv, 81 Aar gammel ...." [87]  _

3 Martha WIBROE. Born 1 May 1770 in Aalborg. Chr. 8 May 1770 in Budolfi. Dead 1 May 1842 in Aalborg. Bur. 7 May 1842 in Budolfi. ~ 14 Dec. 1804 in Aalborg (Budolfi) to Daniel SIMONI, vinhandler (1770-1843). 1787 husjomfru hos Christian Thygesen. 1801 husjomfru hos Hans Wigelsen.  _ 3 children nb. 8 ff. below.

4 Johanne WIBROE. Born 1772 in Aalborg. Chr. 13 Jan. 1772. Dead 4 June 1843 in Aalborg. Bur. 9 June 1843 in Aalborg, Budolfi. ~ 20 Oct. 1809 in Aalborg, Budolfi to Adam MÆDER, tobaksfabrikant (1781-1838). Tobaksfabrikant i Aalborg. I 1801 er hun husjomfru hos Fr. Obel. Hun og manden boede i Jomfru Ane Gade.  _ 2 children nb. 11 ff. below.


Generation nb. 3.


Children of Generation nb. 4-1 Christian WIBROE with Mette Margrethe WEDEGE:

5 Andreas Peter WIBROE, farver. Born 19 Feb. 1804 in Aalborg. Chr. 9 Apr. 1804 in Budolfi. Dead 6 Mar. 1886 in Hasserisgaarden. Bur. 11 Mar. 1886 in Budolfi Landsogn. ~ 27 July 1834 in Aalborg, Vor Frue to Adriane WEDEGE (1817-1887). Fik bevilling som farver 5.1.1832. 1834 er han ugift og har 2 farverlærlinge og 2 tjenstefolk, men gifter sig umiddelbart efter med den 16-årige Adriane. Han overtog farveriet i 1832 og købte naboejendommen nr. 19, så beboelsen kunne flyttes hertil. I 1847 beskæftigede man 25 ansatte, mens de øvrige 12 farvier i byen tilsammen havde 12. Det var faktisk landets største farveri. I 1845 blev der også oprettet væveri, og i 1865 blev der lagt damp ind og man nåede op på 50 ansatte. 1836 startede han også brænderi nordligst i Jomfru Anegade. Han havde også Wibroes Værft Ved Stranden [87], [191] (IV). Knud Bokkenheuser [76] (s. 85-86) har beskrevet deres hjem: Det var "... den flotteste Bygning i Byen ... Wibroe selv var en dannet Mand og en højt anset Borger i Byen; hans Hustru var fra Vestindien; lidt farvet Blod var der vel i hendes Aarer, og hele hendes Type mindede lidt om Mulatindens; hun var ypperlig begavet, intelligent og kundskabsrig og forstod at udstyre sit Hjem med en Smag og en Kunstsans, der sjælden fandtes i de Tider. Stuerne var møbleret i ren Stil, og paa Trappegangene var der mægtige grønne Planter, der holdtes friske ved store Springvand. Ogsaa Levemaaden hos Wibroes var noget mere udsøgt end den massivt solide, som man ellers var vant til i Aalborg".  _ 5 children nb. 13 ff. below.

6 Ulrich Christian Snell WIBROE. Stud.theol.. Born 9 Feb. 1806 in Aalborg. Chr. 10 Mar. 1806 in Budolfi. Dead 15 Oct. 1828 in Mariager. Bur. 21 Oct. 1828 in Mariager. Faddere: Kbm. S.Schandorph, Viinhandler Simoni, Kbm. H.Wigelsen, Mad. Top, Jomfru Wedege. Student 1826 fra Aalborg Skole. Ved sin død opholdt han sig hos købmand Berg iflg. kirkebogen. "Det blev min tunge Lod, for Familie og Venner at bekjendtgjøre: at det behagede Forsynet den 15de d. M. ved Døden at bortkalde, under hans Ophold i Mariager, min kjære Søn Studiosus. theologiæ ULRIK WIBROE i hans 23de Aars Alder. Aalborg den 18de October 1828. Hans dybtsørgende Moder, M.M. sal Wibroes" (Aalborg Stiftstidende 20.10.1828) [87].  _

7 Anne Elisabeth WIBROE. Born 19 Feb. 1808 in Aalborg. Chr. 3 Mar. 1808 in Budolfi. Dead 1874 in Aalborg?. ~ 27 Oct. 1835 in Aalborg, Vor Frue to Niels Friderich SØDRING, brygger (1803-1874). Bryggeriejer i Aalborg.  _ 3 children nb. 18 ff. below.

Children of Generation nb. 4-3 Martha WIBROE with Daniel SIMONI:

8 Friderich SIMONI, rådmand. Rådm., agent. Born 7 Feb. 1806 in Aalborg. Chr. 20 Apr. 1806 in Aalborg, Budolfi. ~ 1. 10 July 1840 in Randers? to Henriette BAY (1818-1844). ~ 2. 15 July 1846 in Randers? to Mariane Hansine BAY (1827-). Faddere: Kbm. H.Wigelsen, Viinhandler Møller, Kbm. F.Simoni, Mad. Thygesen, Jomfru Wibroe. 2 døtre. Se A.H.Nielsen [172].  _

9 Andreas SIMONI. Born 1 June 1807 in Aalborg. Chr. 22 July 1807 in Aalborg, Budolfi. Dead 26 Aug. 1819 in Aalborg. Faddere: Købmand Thygesen, Købmand H.Wigelsen, Købmand S.Wigelsen, Madam Wibroe, Jomfru Johanne Wibroe.  _

10 Marinus SIMONI, vinhandler. Vinhandler i Aalborg. Born 7 Apr. 1812 in Aalborg. Chr. 8 July 1812 in Aalborg, Budolfi. ~ 20 Aug. 1841 in Aalborg to Sophie Friderike SØDRING (1814-). Faddere: Kbm. P. Schytte, Kbm. N.Thygesen, Farver C.Wibroe, Mad. Ped.Mollerup, Jfr. Kieldeberg. 6 børn, se Se A.H.Nielsen [172].  _

Children of Generation nb. 4-4 Johanne WIBROE with Adam MÆDER:

11 Johan Peder MÆDER. Born 1812 in Ålborg. Dead 1812. Bur. 23 May 1812 in Budolfi. Begravet 3 dage gammel.  _

12 Johan Peter MÆDER, bogholder. Bogholder ved Farveriet. Born 10 July 1814 in Aalborg. Chr. 12 July 1814 in Aalborg, Budolfi. Dead 20 May 1857 in Aalborg. Bur. 26 May 1857 in Aalborg, Budolfi. Ugift. Købmand før han blev bogholder. Lang bemærkning i kirkebogen om delirium.  _


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-5 Andreas Peter WIBROE with Adriane WEDEGE:

13 Ulrik Christian WIBROE, fabrikant. Cand.jur. og fabrikant. Born 16 Aug. 1835 in Aalborg. Chr. 15 Sep. 1835 in Budolfi. Dead 19 Feb. 1922 in Frederiksberg. Bur. in København, Thomaskirken. ~ 20 Aug. 1863 in Nibe to desc. nb. 12 chpt. 2.67 Thora Alvilda WIBROE (1838-1896). Student fra Aalborg 1854. Cand.jur.laud 14 Jan 1862. (AHN). Bokkenheuser [76] (s. 86): "Wibroe havde to sønner, Christian og Henry, som begge gik i Latinskolen. Christian var noget ældre end jeg; han blev Student 1854, et ganske godt Hoved var han; i det Ydre lignede han Moderen; han var lidt blasert og overlegen, men for Resten en flink Fyr. Senere forlod han Studeringerne og anlagde en Fabrik en Mils Vej fra Aalborg; den fik han siden sat paa Aktier og blev selv Direktør."  _

14 Henry Mettellus WIBROE, fabrikant. Born 10 Sep. 1837 in Aalborg. Chr. 9 Nov. 1837 in Budolfi. Dead 21 Feb. 1912 in Hellerup. ~ 16 Dec. 1862 in Aalborg, Budolfi to Ane Bolette Albertine KIER (1839-1883). Knud Bokkenheuser [76] (s. 86) "Henry, som var Faderens udtrykte Billede, var en prægtig Kammerat, særlig Ven af min Broder Louis. Han blev ikke Student, men blev Lærling i Faderens Farveri og overtog efter Faderens Død Fabrikken. Disse to Brødre blev gift med to af de smukkeste Piger i Aalborg. Christian med sin Kusine Nicoline Wibroe og Henry med Albertine Kjær, Datter af Tobaksfabrikant Kjær i Aalborg. De blev begge alt for tidligt Enkemænd." Iflg. A.H.Nielsen [172] tog Henry Polytechnisk Examen. Skifte i Aalborg Rådstuearkiv 1857-1879 (296)  _ 7 children nb. 21 ff. below.

15 Adriane Cathinka WIBROE. Born 26 Feb. 1839 in Aalborg. Chr. 14 Mar. 1839 in Aalborg, Budolfi (hjemme). ~ 29 May 1867 to Johannes BEEKEN, premierløjtnant (1824-1893).  _

16 Sophus WIBROE. Born 23 Nov. 1841 in Aalborg. Chr. 23 Dec. 1841 in Aalborg, Budolfi (hjemme). Dead 11 Nov. 1842 in Aalborg. Bur. 15 Nov. 1842 in Aalborg, Budolfi. Død knap 1 år gammel  _

17 Ulrikke Margrethe WIBROE. Born 7 Sep. 1843 in Aalborg. Chr. 10 Oct. 1843 in Aalborg, Budolfi. Dead 21 June 1848 in Aalborg. Bur. 24 June 1848 in Aalborg, Budolfi. Død knap 4 år gammel  _

Children of Generation nb. 3-7 Anne Elisabeth WIBROE with Niels Friderich SØDRING:

18 Talche Margrethe SØDRING. Born 29 Aug. 1836 in Aalborg. Ugift  _

19 Christian Wibroe SØDRING, købmand. Købmand i Aalborg. Born 25 Jan. 1840 in Aalborg. Dead 19 Sep. 1872 in Aalborg. ~ 16 Aug. 1867 to Julie Vilhelmine HANSEN (1845-).  _ 1 child nb. 28 below.

20 Ulrikke Christiane SØDRING. Born 25 Aug. 1848 in Aalborg. Ugift  _


Generation nb. 1.


Children of Generation nb. 2-14 Henry Mettellus WIBROE with Ane Bolette Albertine KIER:

21 Andreas Peter WIBROE. Born 22 Nov. 1863 in Aalborg. Chr. 2 Jan. 1864 in Budolfi (hjemme). Dead 6 Sep. 1876 in Aalborg. Bur. 9 Sep. 1876 in Budolfi.  _

22 Sophie WIBROE. Born 3 Feb. 1865 in Aalborg. Dead 12 Feb. 1865 in Aalborg. Bur. 15 Feb. 1865 in Budolfi.  _

23 Carl Sophus WIBROE, brygger. Brygger, underdirektør. Born 31 Dec. 1866 in Aalborg. Chr. 20 Jan. 1867 in Aalborg, Budolfi (hjemme). Dead 21 Oct. 1927. ~ to Frida AISTRUP (1875-1952). Exam.polyt. 1884. Sekondløjtnant 1887. Studerede bryggeriteknik 1889-91. Ansat på Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske Laboratorium 1891-95. Brygmester ved Tuborgs Fabrikker 1895. Underdirektør ved Aktieselskabet De forenede Bryggerier fra 1924. Medstifter og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste 1891-98. Medlem af bestyrelsen for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening og for Bryggeriforeningen. Formand for Dansk Brygmester-Forening, for Den skandinaviske Komité til Uddannelse af Brygmestre og for Den skandinaviske Bryggerhøjskole i København. Æresmedlem af Norsk Bryggerlav. R.p.p., F.O.I.P., Ø.r.K.2. Adresse: Strandvejen 52, Hellerup og Villa Ellehøj, Holte. (KRAK) Københavns vejviser: 1892: assistent (Vesselsgade 18), 1893: zymotekniker (Linnésgade 22), 1895: flytte til Vester Voldgade 11, 1896: flyttet til Tuborg Fabriker, 1898: brygmester (Strandvejen 48).  _

24 Adriane WIBROE. Born 15 Jan. 1869 in Aalborg. Chr. 28 Feb. 1869 in Aalborg, Budolfi. Dead 30 Aug. 1876 in Aalborg. Død 1 uge efter sin bror Carl Sophus. Epidemi?  _

25 Thora Alvilda WIBROE. Born 3 July 1871 in Aalborg. Chr. 18 Aug. 1871 in Aalborg, Budolfi. Dead 1937 in Klampenborg?. ~ to Harald BECH, grosserer (1869-1949). Klædegros. Er med på familiebilledet ved Henry Wibroes 75-årsdag.  _

26 Henry Johannes WIBROE, overretssagfører. Born 14 June 1874 in Aalborg. Chr. 24 July 1874 in Aalborg, Budolfi. Dead 27 Aug. 1947 in København. ~ 1 Dec. 1900 in Frederiksberg to Herborg UTNE (1868-1949). Københavns vejviser 1899: H.J.Wibroe, stud.jur (Gl. Kongevej 255), 1902: Cand.jur. (Allégade 28) + Herborg Wibroe (massøse) på samme adresse. Senere er de flyttet til Raadhusstræde (overretssagfører)  _

27 Andreas Peter WIBROE, driftsleder. Born 23 June 1877 in Aalborg. Chr. 26 July 1877 in Budolfi. Dead 10 Mar. 1954 in Odense. ~ to Elisabeth AISTRUP (-). Ansat hos Mogensen & Dessau i Odense.  _

Children of Generation nb. 2-19 Christian Wibroe SØDRING with Julie Vilhelmine HANSEN:

28 Niels Frederik SØDRING. Born 8 Nov. 1871 in Aalborg.  _

References

[76] Bokkenheuser, Knud: I Gamle, længst, Kbh., Hagerup 1919
[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[172] Nielsen, A.H.: Stamtavle over Familien Wibroe, Aalborg 1879
[191] Bender, Henning, Lars Tvede-Jensen, Gert Poulsen: Aalborgs historie I-VI, 1987-1998

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here