Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 2.72: Collateral Line from IV.14-2. Antonette Wilhelmine FANGEN (1797-1839, cf. chpt. 1.155), Kristine Margrete BRUUN's mother's mother's sister


Generation nb. 2.


Children of Generation nb. 3-IV.14-2. Antonette Wilhelmine FANGEN with Frederich Christian KAARSBERG:

1 Frederikke Cathrine Sophie KAARSBERG. Born 31 Jan. 1817 in Aalborg. Dead 17 Apr. 1873 in Oslo, Akershus.  _

2 Hansine Wilhelmine KAARSBERG. Born 28 Feb. 1820 in Aalborg. Dead 8 May 1899 in Oslo, Akershus. ~ 1. 28 Feb. 1844 in Oslo (Garnisons) to Thorvald Magnus HANSEN, købmand (1819-1891). ~ 2. 15 Oct. 1858 in København (Frue) to Hans Peter LARSEN (-). Ikke fundet i nogen folketælling 1845 eller senere. Fik tre sønner, der tog navnet Kaarsberg Hansen. Efterslægt i USA.

pic
Hansine Kaarsberg

 _ 3 children nb. 10 ff. below.

3 Hans Wilhelm KAARSBERG, købmand. Born 4 Mar. 1822. Dead 14 May 1857. Købmand i Christiania. Ugift.  _

4 Broder Wigelsen KAARSBERG, stationsforst. Born 28 Feb. 1824. Dead 28 May 1902. ~ 16 May 1850 in Fredericia to Sophie BRØCHNER (1824-1897). Handelsuddannet, fik brogerskab som købmand i Fredericia 18/10 1849. Drev kolonihandel og brændevinsbrænderi i Fredericia, men gik konkurs 1860. Der på ansat ved fortifikationskontoret og 1/3 1864 ved de jydsk-fynske jernbaner, først i Holstebro, dernæst Kolding. 1/4 1868 udnævnt til stationsinspektør af 3 klasse ved Fredericia station, og 1/6 1871 til stationsforvalter af 1 klasse samme sted. p.g.a. sygdom pensioneret 31/10 1886.

pic
Broder Wigelsen Kaarsberg

 _ 5 children nb. 13 ff. below.

5 Magdalene Lovise Mathilde KAARSBERG. Born 2 Nov. 1826. Dead 20 Mar. 1912. ~ 26 Sep. 1851 in Gjøl (Hjørring A.) to Jacob KJELLERUP, godsejer (1822-1891). Godsejer til Wisborggaard. Boede 1840, efter morens død, hos en købmand Johannes Johansen i Aalborg (sammen med søsteren Cecilie). Senere plejebarn hos den barnløse godsejer Carl Johannes Bruun til Birkumgaard i Hjørring amt. Han var gift med Cecilie Kjellerup, velnok i familie med hendes senere mand.

pic
Magdelene Kaarsberg, g. Kjellerup

 _

6 Antionette Christiane KAARSBERG. Born 30 Nov. 1828 in Aalborg. Chr. 26 July 1829 in Budolfi. Dead 3 Dec. 1855. ~ to Salve SALVESEN, købmand (1821-). Var 1845 i huset hos sin kusine Johanne Mathilde Fangen g. Caspersen i København. Senere gift med købmand Salve Salvesen fra Hesnæs i Aust-Agder, Norge. Efter hendes død (hun døde barnløs) giftede lillesøsteren Cecilie sig med hendes enkemand.  _

7 Sophus KAARSBERG, direktør. Born 24 Mar. 1834. Dead 12 Sep. 1876. ~ to Seline LUCKEY (-). Boede 1845, efter morens død, hos en Sophus Nicolai Albrectsen, "Institutbestyrer [for navigationsskolen?], Cand. Theol.", i Kattesundsgade i Aalborg. Senere (1850) i lære hos en købmand Diederich Herrmann Krade i Fredericia. Blev direktør for Store Nordiske Telegrafselskab, London-afdeling. 2 børn.  _

8 Johan Wilhelm Fangen KAARSBERG. Born 1835 in Aalborg. Chr. 17 Nov. 1835 in Budolfi. Dead 22 Apr. 1839.  _

9 Cecilie Elisabeth KAARSBERG. Born 20 Jan. 1838. Dead 14 May 1859 in Akershus, Norge(?). ~ 21 Aug. 1857 in Visborg, Aalborg amt to Salve SALVESEN, købmand (1821-). Boede 1840 og 1845, efter morens død, hos en købmand Johannes Johansen i Aalborg. Gift med sin svoger efter søsteren Antonettes død.  _ 1 child nb. 18 below.


Generation nb. 1.


Children of Generation nb. 2-2 Hansine Wilhelmine KAARSBERG with Thorvald Magnus HANSEN:

10 Anton Salve KAARSBERG HANSEN. Born 1846. ~ to desc. nb. 2 chpt. 2.55 Emma Juliane WIGELSEN (1857-).  _

11 Christian Theodor KAARSBERG HANSEN. Born 1853.  _

Children of Generation nb. 2-2 Hansine Wilhelmine KAARSBERG with Hans Peter LARSEN:

12 Hans Wilhelm LARSEN. Born 1860.  _

Children of Generation nb. 2-4 Broder Wigelsen KAARSBERG with Sophie BRØCHNER:

13 Carl Bruun KAARSBERG, stationsforst. Born 3 Nov. 1851 in Fredericia. Dead 1934 in København. ~ 9 Oct. 1878 in Odense to Fanny Laura Charlotte HOLST (-).  _ 4 children nb. 19 ff. below.

14 Thøger Anton KAARSBERG, stationsforst. Born 5 Aug. 1853 in Fredericia. Dead 1934 in Birkerød. ~ to Klara Louise PELLE (1866-1945). Stationsforstander og godsinspektør, Birkerød.

pic
Thøger Anton Kaarsberg

 _ 1 child nb. 23 below.

15 Antoinette Wilhelmine KAARSBERG. Born 10 Apr. 1855 in Fredericia. Dead 14 Apr. 1872 in Fredericia.  _

16 Johanna KAARSBERG. Born 16 Nov. 1857 in Fredericia. Dead 15 Mar. 1941 in Trendrup.  _

17 Frederik Christian KAARSBERG, læge. Born 23 Aug. 1860 in Fredericia. Dead 24 June 1899 in Lyngby. ~ 1893 to Agnes Andriette Christiane ROSENSTAND (1866-1897). Læge i Tjernborg.

pic
Frederik Christian Kaarsberg

 _ 1 child nb. 24 below.

Children of Generation nb. 2-9 Cecilie Elisabeth KAARSBERG with Salve SALVESEN:

18 Antoinette SALVESEN. Born 13 Aug. 1858. Chr. 21 Oct. 1858 in Akershus. Blev gift Owren.  _

This content requires login

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here