Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Personliste, kun aner

?, Abel. (-), XVII.89121 afsn. 1.138
?, Adelheid. (-), XIX.327681 afsn. 1.46
?, Anna. (-), VIII.141 afsn. 1.7
?, Anna. (-), XII.2443 afsn. 1.12
?, Anna Pogwisch. (-), XVI.44069 afsn. 1.116
?, Beate. (-), XIII.5529 afsn. 1.127
?, Benedicta. (-), XIX.341761 afsn. 1.55
?, Benedicte. (-1340), XX.630445 afsn. 1.39
?, Berta. (-), XVIII.157589 afsn. 1.26
?, Berthe. (-), XIV.11025 afsn. 1.120
?, Catharina. (-), IX.281 afsn. 1.7
?, Catharina. (-), XV.19689 afsn. 1.18
?, Christine. (-1326), XVIII.172053 afsn. 1.66
?, Dorothea Louise. (1675-1751), VI.39 afsn. 1.10
?, Elisabeth. (-), XIX.354049 afsn. 1.128
?, Ghese. (-), XV.22129 afsn. 1.128
?, Ide. (-), XVI.42821 afsn. 1.61
?, Ingeborg. (-), XVIII.157593 afsn. 1.27
?, Inghe (Ingeborg). (-), XIV.9845 afsn. 1.18
?, Iver. (-), XIX.351360 afsn. 1.110
?, Jutte. (-), XV.21411 afsn. 1.61
?, Kirsten. (-), XX.630441 afsn. 1.38
?, Kirstine. (-), XVI.43073 afsn. 1.75
?, Laurids. (-), XX.630448 afsn. 1.40
?, Lucie. (-), XVIII.172289 afsn. 1.75
?, Margaretha. (-1309), XVII.81921 afsn. 1.46
?, Margaretha. (-), XVIII.171329 afsn. 1.62
?, Margarethe. (-), XVIII.163841 afsn. 1.46
?, Margarethe. (-), XIV.10681 afsn. 1.55
?, Margrethe. (-), XVII.85665 afsn. 1.62
?, Margrethe. (-), XV.22153 afsn. 1.133
?, Mette. (-), XIV.11077 afsn. 1.133
?, Niels, herremand (-), XV.21824 afsn. 1.99
?, Rebecca (Becka). (-), XVI.42561 afsn. 1.52
?, Signe. (-), XXII.2756617 afsn. 1.76
?, Susanne. (-), XV.21513 afsn. 1.72
?, Synnøve. (-), XI.1223 afsn. 1.13
?, Tiede. (-1707), VII.113 afsn. 1.155
?, Trin. (-1698), VIII.225 afsn. 1.155
ABILDGAARD, Anne. (-), XIV.10769 afsn. 1.75
AHLEFELDT, ?. (-), XVII.85461 afsn. 1.57
AHLEFELDT, Anna. (-), XIII.5537 afsn. 1.132
AHLEFELDT, Anna. (-), XIII.5515 afsn. 1.123
AHLEFELDT, Anna. (-), XIII.5513 afsn. 1.121
AHLEFELDT, Anna. (1488-1530), XII.2767 afsn. 1.130
AHLEFELDT, Anna. (1600-1654), IX.347 afsn. 1.136
AHLEFELDT, Beke. (-), XIV.11017 afsn. 1.116
AHLEFELDT, Benedict, godsejer (-), XIII.5352 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Benedict. (-), XIV.11026 afsn. 1.121
AHLEFELDT, Benedict. (-1360), XVI.42816 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Benedict. (-1341), XVII.85632 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Benedikt. (1330-1398), XVII.88136 afsn. 1.116
AHLEFELDT, Cecilie. (-), XI.1337 afsn. 1.59
AHLEFELDT, Christopher, godsejer (-1532), XI.1338 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Claus. (-), XVI.44068 afsn. 1.116
AHLEFELDT, Dorothea. (-), XI.1379 afsn. 1.120
AHLEFELDT, Elsabe. (-), X.669 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Elsebe. (-), XII.2765 afsn. 1.127
AHLEFELDT, Godske. (-), XV.22034 afsn. 1.116
AHLEFELDT, Gregers. (-), X.694 afsn. 1.136
AHLEFELDT, Henrik. (-), XIV.10704 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Henrik. (1475-1520), XIII.5534 afsn. 1.130
AHLEFELDT, Johan. (-), XV.21408 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Johannes, ridder (1440-1500), XII.2676 afsn. 1.60
AHLEFELDT, Shack. (-), XIV.11074 afsn. 1.132
AHLEFELDT, Solome. (-), XIII.5509 afsn. 1.115
ALBERTSEN, Valdemar, herremand (-), XVII.86050 afsn. 1.73
ALVENSLEBEN, Sophie Reimersdatter. (-), X.697 afsn. 1.137
AMUNSDATTER, Marthe. (1683-1731), VIII.247 afsn. 1.164
ANDERSDATTER, Maren. (1702-1773), VI.55 afsn. 1.154
ANDERSEN, Jens, herremand (-), XIII.5456 afsn. 1.99
ANDERSEN HITTERØE, Christen, gårdbruger (1707-1760), VII.122 afsn. 1.163
ANDERSEN AARSNÆS, Aamund, gårdbruger (1646-1711), VIII.242 afsn. 1.162
AUERSWALD, Amalie. (-), IX.353 afsn. 1.144
AUERSWALD, Gottfried, godsejer (-), X.706 afsn. 1.144
AXEKOW, Ilsabe. (-), XIV.11141 afsn. 1.138
BACHMANN, Cathrine. (-), VII.71 afsn. 1.7
BANNER, Anne Nielsdatter. (-), XIV.10755 afsn. 1.69
BANNER, Brune Erik, herremand (-), XVI.43024 afsn. 1.72
BANNER, Erik Brune, herremand (-), XV.21512 afsn. 1.72
BANNER, Erik Nielsen, marsk (-1345), XIX.344160 afsn. 1.69
BANNER, Erik Thomsen, ridder (-1410), XVI.43020 afsn. 1.69
BANNER, Mette Eriksdatter. (-), XIV.10787 afsn. 1.83
BANNER, Niels Eriksen, herremand (-1435), XIV.10756 afsn. 1.72
BANNER, Niels Eriksen, herremand (1380-1444), XV.21510 afsn. 1.69
BANNER, Niels Eriksen Rød, herremand (1320-1350), XVIII.172080 afsn. 1.69
BANNER, Thomas Nielsen. (-1355), XVII.86040 afsn. 1.69
BARFUS, Albrecht, herremand (-), XIII.5394 afsn. 1.84
BARFUS, Anna. (-), XII.2697 afsn. 1.84
BARFUS, Elisabeth. (-), XVI.44561 afsn. 1.138
BARSEBEK, Dorothea. (-), XII.2673 afsn. 1.59
BASSE, ?. (-), XX.630440 afsn. 1.38
BASSE, Erik. (-1582), X.682 afsn. 1.99
BASSE, Maren Tygesdatter. (-), XVII.78805 afsn. 1.38
BASSE, Margrethe Eriksdatter. (1552-1611), IX.341 afsn. 1.99
BASSE, Sophie Tygesdatter. (-), XIV.10797 afsn. 1.87
BASSE, Sten, rigsråd (1356-1383), XIX.315220 afsn. 1.38
BASSE, Tyge, ridder (-1408), XVIII.157610 afsn. 1.38
BECK, Joachim, herremand (-1573), XI.1350 afsn. 1.88
BECK, Kirsten. (-1597), XII.2709 afsn. 1.95
BECK, Sophie. (-1609), X.675 afsn. 1.88
BILLE, Anne Bentsdatter. (-), XII.2713 afsn. 1.96
BJØRN, Sophie Jacobsdatter. (-), XIV.11065 afsn. 1.129
BJØRNSEN, Jakim. (1467-), XV.22130 afsn. 1.129
BLOME, Didrik. (-), X.690 afsn. 1.124
BLOME, Didrik. (-), XI.1380 afsn. 1.124
BLOME, Didrik. (-), XIII.5520 afsn. 1.124
BLOME, Didrik. (-), XIV.11040 afsn. 1.124
BLOME, Didrik. (-), XV.22080 afsn. 1.124
BLOME, Hans. (-), XII.2760 afsn. 1.124
BLOME, Ida. (-), XII.2771 afsn. 1.134
BLOME, Margrethe. (1573-1655), IX.345 afsn. 1.124
BLOME, Mette. (-), X.695 afsn. 1.136
BOE, Ingeborg Joensdatter. (1720-1804), V.25 afsn. 1.149
BOE, Joen Poulsen, købmand(?) (-), VI.50 afsn. 1.149
BORGEN, Kirsten Simonsdatter. (1619-1666), X.931 afsn. 1.158
BREIDE, Abel. (-), XVII.86027 afsn. 1.66
BREIDE, Alhed. (-), XVIII.157597 afsn. 1.30
BREIDE, Anna. (-), X.693 afsn. 1.135
BREIDE, Joachim. (-), XI.1386 afsn. 1.135
BROCHMANN, Christen, trælasthandler (1719-1790), VI.58 afsn. 1.157
BROCHMANN, Christen Jørgensen, lensmand (1664-1732), VIII.232 afsn. 1.157
BROCHMANN, Hans, forvalter (1691-1773), VII.118 afsn. 1.160
BROCHMANN, Jørgen Andersen, lensmand (1638-1682), IX.464 afsn. 1.157
BROCHMANN, Jørgen Christensen, saddelmager (1686-1736), VII.116 afsn. 1.157
BROCHMANN, Karen. (1742-1798), V.29 afsn. 1.157
BROCHMANN, Karen Hansdatter. (1716-1754), VI.59 afsn. 1.160
BROCHMANN, Laurits Jørgensen, gårdmand (1663-1739), VIII.236 afsn. 1.160
BROCKDORFF, Abel. (-), XIII.5521 afsn. 1.124
BROCKDORFF, Ditlev. (-), XI.1376 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Ditlev, gott. råd (1559-1628), IX.344 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Ditlev, generalmajor (1655-1737), VII.86 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Henrik. (-), X.688 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Henrik. (-), XIII.5504 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Henrik. (-), XV.22016 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Henrik, ritmester (1600-1671), VIII.172 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Hese Sivertsdatter. (-), XIII.5539 afsn. 1.133
BROCKDORFF, Lucie Emerentia. (1640-1693), VIII.175 afsn. 1.140
BROCKDORFF, Markvard. (-), XIV.11008 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Markvard. (-), XVI.44032 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Sivert. (-), XII.2752 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Sophia Charlotte. (1697-1768), VI.43 afsn. 1.112
BROCKDORFF, Theodosius, godsejer (1610-1671), IX.350 afsn. 1.140
BRUUN, Andreas, herredsdommer (1714-1798), IV.8 afsn. 1.1
BRUUN, Andreas Thomsen, domprovst (1654-1705), VI.32 afsn. 1.1
BRUUN, Frederik (Fritz), fængselsdirektør (1816-1891), II.2 afsn. 1.1
BRUUN, Johan Jacob, postmester (1770-1842), III.4 afsn. 1.1
BRUUN, Kristine Margrete. (1858-1899), I.1 afsn. 1.1
BRUUN, Thomas, postmester (1686-1767), V.16 afsn. 1.1
BRUUN, Thomas Poulsen, skrædder (-), VII.64 afsn. 1.1
BUCHWALD, Abel. (-), XIII.5533 afsn. 1.128
BUCHWALD, Anna. (-), XII.2753 afsn. 1.114
BUCHWALD, Catharina. (-), XIII.5511 afsn. 1.119
BUCHWALD, Catharina. (-), XIII.5535 afsn. 1.130
BUCHWALD, Claus. (-), X.702 afsn. 1.141
BUCHWALD, Ditlev. (-), XIII.5506 afsn. 1.114
BUCHWALD, Emerentia. (-), IX.351 afsn. 1.141
BUCHWALD, Øllegaard. (1458-), XIII.5541 afsn. 1.134
BÜLOW, Adam, hofmarskal (1533-1598), IX.320 afsn. 1.46
BÜLOW, Adam Henning, hofmarskal (-1692), VII.80 afsn. 1.46
BÜLOW, Alheid. (-), XII.2677 afsn. 1.62
BÜLOW, Barthold, geheimeraad (-), VIII.160 afsn. 1.46
BÜLOW, Christine Margrethe. (1775-1851), III.5 afsn. 1.46
BÜLOW, Frederik Lorenz, godsejer (1708-1748), V.20 afsn. 1.46
BÜLOW, Frederik Rudbek Christian, godsejer (1744-1819), IV.10 afsn. 1.46
BÜLOW, Friedrich, major (1676-1720), VI.40 afsn. 1.46
BÜLOW, Friedrich (Stephan?), godsejer (1420-1483), XIII.5354 afsn. 1.62
BÜLOW, Gottfried, ridder (-1257), XIX.327680 afsn. 1.46
BÜLOW, Gottfried, ridder (-), XVII.85664 afsn. 1.62
BÜLOW, Gödecke, godsejer (-), XVII.85440 afsn. 1.55
BÜLOW, Hans, herremand (-), XIII.5120 afsn. 1.46
BÜLOW, Hartvig, godsejer (-1436), XIV.10708 afsn. 1.62
BÜLOW, Hartwig, godsejer (-), X.640 afsn. 1.46
BÜLOW, Hartwig, herremand (-), XII.2560 afsn. 1.46
BÜLOW, Heinrich, godsejer (-), XIV.10680 afsn. 1.55
BÜLOW, Heinrich, godsejer (-1540), XII.2670 afsn. 1.55
BÜLOW, Heinrich, godsejer (-), XV.21416 afsn. 1.62
BÜLOW, Heinrich. (-), XVIII.171328 afsn. 1.62
BÜLOW, Heinrich, ridder (-), XIX.342656 afsn. 1.62
BÜLOW, Heinrich Kolvenacke, ridder (-), XVI.42832 afsn. 1.62
BÜLOW, Henneke, væbner (-), XV.20480 afsn. 1.46
BÜLOW, Henning, godsejer (-), XV.21360 afsn. 1.55
BÜLOW, Henning (Henneke), godsejer (-), XIII.5340 afsn. 1.55
BÜLOW, Joachim, godsejer (-), XVI.42720 afsn. 1.55
BÜLOW, Johann, ridder (-), XIV.10240 afsn. 1.46
BÜLOW, Johann, ridder (-1343), XVI.40960 afsn. 1.46
BÜLOW, Johann, ridder (-), XVII.81920 afsn. 1.46
BÜLOW, Johann, ridder (-), XVIII.163840 afsn. 1.46
BÜLOW, Johann, godsejer (-), XVIII.170880 afsn. 1.55
BÜLOW, Leveke. (-1569), XI.1335 afsn. 1.55
BÜLOW, Mathias, ridder, raad (-), XI.1280 afsn. 1.46
BÜLOW, Niclaus, ridder (-), XIX.341760 afsn. 1.55
BYSSING, Anne Cathrine. (1666-1759), VI.33 afsn. 1.2
BYSSING, Rasmus, præst (1632-1686), VII.66 afsn. 1.2
BÖHME, Eusebius, ærkedegn (-), VIII.138 afsn. 1.6
BÖHME, Sibylle. (1625-1701), VII.69 afsn. 1.6
BØISTRUP, ?. (-), XIII.5425 afsn. 1.96
CHISTOFFERSEN, Basse, landsdommer (-1560), XI.1364 afsn. 1.99
CHRISTENSDATTER ULESUND, Beate. (1734-1804), VI.61 afsn. 1.163
CHRISTENSEN, Wigel, lods(?) (1667-1748), VI.48 afsn. 1.148
CHRISTENSEN ULESUND, Jørgen. (1676-1719), VIII.246 afsn. 1.164
CHRISTOFFER II, ?. (-), XVIII.172048 afsn. 1.65
CLAUSDATTER, Margrethe. (-1393), XIX.315189 afsn. 1.28
CÖLLN, Leveke Dorothea Gertsdatter. (1602-1637), IX.349 afsn. 1.137
DALDORF, Anna Salome. (-), VIII.167 afsn. 1.59
DALDORF, Johan, godsejer (-), XI.1336 afsn. 1.59
DALDORF, Jürgen, hofmester (-), IX.334 afsn. 1.59
DALDORF, Valentin, godsejer (1520-1572), X.668 afsn. 1.59
DALDORF, Wicko, godsejer (-), XII.2672 afsn. 1.59
DANNEBERG, Dorothea. (-), IX.335 afsn. 1.59
DESSIN, Anne Margrethe. (-1683), VII.81 afsn. 1.49
DESSIN, Jürgen. (-), IX.324 afsn. 1.49
DESSIN, Lüder, hofmester (-1649), VIII.162 afsn. 1.49
DYRE, Iver Jensen, ridder (-1464), XVI.39400 afsn. 1.35
DYRE, Jens Lagesen, godsejer (-1432), XVII.78800 afsn. 1.35
DYRE, Lage Jensen, godsejer (-), XVIII.157600 afsn. 1.35
DYRE, Vincents Iversen, godsejer (-1529), XV.19700 afsn. 1.35
DAA, Claus Jørgensen. (-1558), XI.1354 afsn. 1.94
DAA, Erik, herremand (-1539), XIII.5416 afsn. 1.94
DAA, Jørgen, herremand (-1597), XII.2708 afsn. 1.94
DAA, Karen Clausdatter. (-), X.677 afsn. 1.94
EBBESEN, Morten, herremand (-), XII.2706 afsn. 1.93
EBBESEN, Peder, godsejer (-), XX.692482 afsn. 1.92
EBELE, Elisabeth. (-), IX.355 afsn. 1.145
ERIKSDATTER, Inger. (-), XXI.1378309 afsn. 1.76
ERIKSDATTER, Mette. (-1750), VII.125 afsn. 1.165
ERIKSEN, Anders, farver (1658-1720), VII.110 afsn. 1.154
ESTORF, Hedwig Sophie. (-), VIII.163 afsn. 1.49
FANGEN, Anton Wilhelm von, militærkirurg (1740-1804), V.28 afsn. 1.155
FANGEN, Herring von, købmand (1701-1750), VI.56 afsn. 1.155
FANGEN, Johan Wilhelm, kaptajn (1769-1820), IV.14 afsn. 1.155
FANGEN, Johann von, "Kirchjurat" (-1704), VIII.224 afsn. 1.155
FANGEN, Johann Wilhelm von. (1672-1730), VII.112 afsn. 1.155
FANGEN, Karen Magdalene. (1793-1868), III.7 afsn. 1.155
FLEMMING, Anders, herremand (-), XIII.5482 afsn. 1.104
FLEMMING, Anne Andersdatter. (1550-), XII.2741 afsn. 1.104
FRANCKEN, Tete Sophie. (1717-), VI.57 afsn. 1.156
FRANCKEN, Teyes. (-1726), VII.114 afsn. 1.156
FRESE, Hinrich, storbonde (-), XVI.39384 afsn. 1.20
FRESE, Ingghen (Inge Vedders), storbonde (-), XIV.9846 afsn. 1.20
FRESE, Marine. (-1570), XIII.4923 afsn. 1.20
FRESE, Wendt, storbonde (1390-1466), XV.19692 afsn. 1.20
FRIIS, Godske, godsejer (1414-1495), XII.2690 afsn. 1.74
FRIIS, Johan, godsejer (-), XIV.10760 afsn. 1.74
FRIIS, Mette Godskesdatter. (-), XI.1345 afsn. 1.74
FRIIS, Ratlof. (-1483), XIII.5380 afsn. 1.74
FRIIS, Ratlof, godsejer (-), XV.21520 afsn. 1.74
GALLE, Abelone Madsdatter. (-1626), XI.1231 afsn. 1.22
GALLE, Gaute Svenssøn, ridder (-1553), XIV.9848 afsn. 1.22
GALLE, Mads Tønnesen. (-), XII.2462 afsn. 1.22
GALLE, Svein Paulsen, rigsråd (-), XV.19696 afsn. 1.22
GALLE, Tønnes Gautesøn, lensmand (1510-1571), XIII.4924 afsn. 1.22
GALTE, Sigurd Gautssøn, herremand (1280-1350), XX.630308 afsn. 1.24
GALTUNG, Erik Sigurdsson. (1310-), XIX.315154 afsn. 1.24
GALTUNG, Gyrid Eriksdatter. (1345-), XVIII.157577 afsn. 1.24
GAMM, Anna Margarethe. (-), IX.325 afsn. 1.49
GAUTSSON, Jon, hirdmand (-), XXIII.5042464 afsn. 1.24
GAUTSSØN, Gaut Unge, baron (1235-1306), XXI.1260616 afsn. 1.24
GED, Karen. (-1587), XI.1373 afsn. 1.105
GEERTSDATTER, Cathrine. (-), VII.67 afsn. 1.2
GLOB, Karen Mogensdatter. (-), XIV.10977 afsn. 1.108
GLOB, Mogens. (-), XV.21954 afsn. 1.108
GODOV, Henneke, herremand (-1422), XX.630398 afsn. 1.33
GODOV, Margrethe Andersdatter. (-), XII.2729 afsn. 1.99
GODOV, Mette. (-), XIX.315199 afsn. 1.33
GODOV, Oluf Pedersen, herremand (-), XIII.5398 afsn. 1.86
GODOV, Peder Olufsen. (-), XIV.10796 afsn. 1.86
GODOV, Regitze. (-), XII.2699 afsn. 1.86
GRUBBE, Cecilie Jensdatter. (-1412), XVIII.157611 afsn. 1.39
GRUBBE, Jens. (-1405), XIX.315222 afsn. 1.39
GRUBBE, Johannes. (-), XXII.2521776 afsn. 1.39
GRUBENDAL, Elsebe. (-), XIII.5399 afsn. 1.86
GUTTORMSDATTER, Sigrid(?). (-), XX.630309 afsn. 1.24
GYLDENLØVE, Henrik Jenssøn. (-), XVI.39404 afsn. 1.42
GYLDENLØVE, Margrethe Nielsdatter. (1495-), XIV.9851 afsn. 1.42
GYLDENLØVE, Niels Henriksen, ridder (1458-1523), XV.19702 afsn. 1.42
GYLDENSTJERNE, Sofie. (-), XIV.10981 afsn. 1.110
GYLDENSTJERNE, Susanne Nielsdatter. (-1355), XVIII.175681 afsn. 1.110
HACKEN, Anna. (-), XVI.42625 afsn. 1.53
HAFFN, Gertrud Hermansdatter. (-), XIII.5409 afsn. 1.90
HAFFN, Hermann, herremand (-), XIV.10818 afsn. 1.90
HAGEDORN, Magdalena Christina. (-1697), VII.73 afsn. 1.8
HAICKSEN, Frouwe. (-), XVI.39377 afsn. 1.19
HALBERSTADT, Ilsabe. (-), IX.321 afsn. 1.47
HALBERSTADT, Joachim, landsraad (-), X.642 afsn. 1.47
HANSDATTER, Kirstine. (-), XI.1229 afsn. 1.15
HANSEN, Hans, slotsskriver (1530-), XI.1220 afsn. 1.11
HANSEN, Ocke, rådmand (-), VIII.184 afsn. 1.147
HARRAS, Catharina. (-), X.707 afsn. 1.144
HARTVIGSDATTER, Christine. (-1481), XIV.10819 afsn. 1.90
HASENKOPF, ?. (-), XIV.10641 afsn. 1.52
HAYSEN, Magnus, borgmester (-), XVII.78754 afsn. 1.19
HAYSEN, Rickert, købmand (1441-1514), XIV.9844 afsn. 1.18
HEERSSEN, Almerich Sophie. (1685-1737), VII.115 afsn. 1.156
HEESTEN, Dorte. (-), XIII.5353 afsn. 1.60
HEIDEMANN, Anna Marie. (1650-), VIII.155 afsn. 1.45
HEMPEL, Johann, borgmester (-), IX.274 afsn. 1.5
HEMPEL, Sibylle. (-), VIII.137 afsn. 1.5
HENRICHSDATTER, Margrethe. (-), IX.439 afsn. 1.153
HIORT, Abel Cathrine. (-), VII.77 afsn. 1.45
HIORT, Anne Cathrine. (1689-1766), VII.119 afsn. 1.160
HIORT, Hans Christophersen, kommissarius (1630-1692), VIII.154 afsn. 1.45
HOLCK, Anne Ditlevsdatter. (1602-1660), VIII.171 afsn. 1.101
HOLCK, Bertel. (-1535), XI.1368 afsn. 1.101
HOLCK, Ditlev, herremand (-), XIII.5472 afsn. 1.101
HOLCK, Ditlev, lensmand (1556-1633), IX.342 afsn. 1.101
HOLCK, Godske, herremand (-), XII.2736 afsn. 1.101
HOLCK, Henrik, herremand (-1579), X.684 afsn. 1.101
HOLCK, Ida Lydersdatter. (1370-1426), XVI.43023 afsn. 1.71
HOLCK, Lyder, herremand (1417-1440), XVII.86046 afsn. 1.71
HOLST, Elisabeth (Ilsebe). (-1526), XIV.9843 afsn. 1.17
HOLTZINGEN, Magarethe. (-), XIV.10657 afsn. 1.53
HVIDE, ?. (-), XIV.10785 afsn. 1.81
HVIDE, Laurids Ovesen. (-), XV.21570 afsn. 1.81
HVIDE, Skjalm, stormand (-1113), XXII.2756616 afsn. 1.76
HVIDSDATTER, Inger. (-), XIII.5483 afsn. 1.104
HVITKOP, Margrethe Timmersdatter. (-), XVII.87841 afsn. 1.110
HØEG, Abel. (-), XII.2689 afsn. 1.72
HØEG, Kirsten Bosdatter. (-), XIII.5381 afsn. 1.74
HØEG, Peder, ridder (-1472), XIII.5378 afsn. 1.72
HØEG, Sophie Pedersdatter. (-), XIV.10757 afsn. 1.72
INGMARSDATTER, Inger. (-), XX.692483 afsn. 1.92
JACOBSDATTER SCHIORT, Karen. (1673-), VIII.237 afsn. 1.160
JACOBSEN, Peder, forpagter (-), XIV.10880 afsn. 1.97
JAGOW, Margrethe. (-), XII.2561 afsn. 1.46
JENSDATTER, Kirsten. (1675-1730), VI.49 afsn. 1.148
JENSEN, Christoffer, herremand (-1494), XII.2728 afsn. 1.99
JENSEN, Mogens. (-1320), XXI.1260888 afsn. 1.39
JENSEN, Niels, herremand (-), XXI.1260798 afsn. 1.34
JENSEN, Peder, stiftsskriver (1601-1655), IX.304 afsn. 1.10
JENSSØN (MECHELBORG), Oluf, borgmester (1487-1569), XIII.4920 afsn. 1.16
JEPSEN, Paye, købmand (1385-1440), XVI.39376 afsn. 1.18
JOENSDATTER, Johanne. (1657-1730), VIII.217 afsn. 1.151
JOHANNIS, Jacobus, rådmand (-1413), XV.21760 afsn. 1.97
JOHANSEN, Lars, herremand (-), XIV.10914 afsn. 1.100
JONASDATTER (MECHELBORG), Margrethe. (-1654), IX.307 afsn. 1.15
JONSSON, Gaut, lendmann (-1270), XXII.2521232 afsn. 1.24
JUEL, Sophie Gregersdatter. (-1603), X.679 afsn. 1.96
JUL, Elsabe. (-), XVI.39385 afsn. 1.21
JUL, Petrus Iwari, borgmester (-), XVII.78770 afsn. 1.21
JØRGENSDATTER ULESUND, Ingeborg. (1711-), VII.123 afsn. 1.164
KABEL, Abel Henningsdatter. (-), XVII.78807 afsn. 1.41
KABEL, Henning, ridder (-1430), XVIII.157614 afsn. 1.41
KABEL, Lyder, herremand (-1389), XIX.315228 afsn. 1.41
KABEL (TOSTRUP), Anna Nielsdatter. (-1460), XVI.39403 afsn. 1.40
KABEL (TOSTRUP), Niels Lauridsen, ridder (-1445), XVII.78806 afsn. 1.40
KANE, Eline Nielsdatter. (-), XVI.39405 afsn. 1.43
KANE, Gaute Nielssøn, ridder (-1497), XVI.39394 afsn. 1.23
KANE, Gunnar Toraldssøn, rigsråd (1310-1409), XVIII.157576 afsn. 1.23
KANE, Kristine Gautesdatter. (-1520), XV.19697 afsn. 1.23
KANE, Nils (Nicolaus) Gunnarssøn, rigsråd (1365-), XVII.78788 afsn. 1.23
KETELSKOV, Eslif. (-), XX.630397 afsn. 1.32
KNOB, Sidsel Folmersdatter. (-), XVII.78799 afsn. 1.31
KNOBE, Follert, ridder (-), XVIII.157598 afsn. 1.31
KNUDSDATTER, Maren. (1665-), VIII.233 afsn. 1.157
KNUDSDATTER, Mette. (-1504), XII.2721 afsn. 1.97
KOP, Anne Johansdatter. (1659-1734), VIII.219 afsn. 1.153
KOP, Johan, rådmand (-1676), IX.438 afsn. 1.153
KRABBE, Ingerd Pedersdatter. (-), XVI.43021 afsn. 1.69
KRABBE, Margrethe. (1577-1656), IX.343 afsn. 1.105
KRABBE, Mikkel Nielsen. (-1366), XVI.43904 afsn. 1.105
KRABBE, Mogens, herremand (-1505), XIII.5488 afsn. 1.105
KRABBE, Mogens, godsejer (1513-1564), XI.1372 afsn. 1.105
KRABBE, Morten, landsdommer (-), XIV.10976 afsn. 1.105
KRABBE, Niels, godsejer (1541-1584), X.686 afsn. 1.105
KRABBE, Niels Mikkelsen, herremand (-1434), XV.21952 afsn. 1.105
KRABBE, Niels Mikkelsen, herremand (-1336), XVII.87808 afsn. 1.105
KRABBE, Tyge, ridder (1474-1541), XII.2744 afsn. 1.105
KROG, Adelus Trulsdatter. (-), X.611 afsn. 1.13
KROG, Lauritz Nielssøn, sognepræst (-1617), XII.2444 afsn. 1.13
KROG, Truls Lauritssøn, sognepræst (-1600), XI.1222 afsn. 1.13
KROGNOS, Else Holgersdatter. (1379-), XV.21961 afsn. 1.111
KROGNOS, Holger Gregersen. (1330-1381), XVI.43922 afsn. 1.111
KRUMMEDIGE, Helvig. (-), XI.1339 afsn. 1.60
KAAS, Erik, godsejer (-), X.672 afsn. 1.64
KAAS, Inger Jensdatter. (-1406), XVI.43905 afsn. 1.106
KAAS, Jens, herremand (-1429), XIV.10752 afsn. 1.64
KAAS, Jens, herremand (-), XVI.43008 afsn. 1.64
KAAS, Jens, herremand (-), XVII.86016 afsn. 1.64
KAAS, Margrethe. (1720-1777), V.21 afsn. 1.64
KAAS, Mogens, godsejer (-1655), VIII.168 afsn. 1.64
KAAS, Mogens, herremand (-1565), XI.1344 afsn. 1.64
KAAS, Niels, ridder (-1471), XIII.5376 afsn. 1.64
KAAS, Niels, herremand (1460-1515), XII.2688 afsn. 1.64
KAAS, Nisse, herremand (-), XV.21504 afsn. 1.64
KAAS, Otte, herremand (-1647), IX.336 afsn. 1.64
KAAS, Otto, godsejer (1649-1716), VII.84 afsn. 1.64
KAAS, Rudbek, godsejer (1679-1731), VI.42 afsn. 1.64
LANDTZDATTER, Elline. (-), XIII.5457 afsn. 1.100
LANGE, Sidsel Nielsdatter. (-), XI.1371 afsn. 1.103
LAURIDSEN, Niels. (-1401), XIX.315224 afsn. 1.40
LAURSDATTER, Apollone. (-1726), VIII.235 afsn. 1.159
LAVESDATTER, Margrethe. (-), XIX.315193 afsn. 1.30
LEHSTEN, Dorothea. (-), XIII.5571 afsn. 1.139
LEHSTEN, Henning. (-), XIV.11142 afsn. 1.139
LEVETZOU, Adelheid. (-), XV.22281 afsn. 1.138
LEVETZOW, Arnold. (-), XVII.89088 afsn. 1.137
LEVETZOW, Arnold. (-), XIX.356352 afsn. 1.137
LEVETZOW, Diederich. (-), XIV.11136 afsn. 1.137
LEVETZOW, Günther. (-), XVI.44544 afsn. 1.137
LEVETZOW, Günther. (-), XVIII.178176 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hans Frederik, generalltnt (1630-1696), VIII.174 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hinrich. (-), X.696 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hinrich. (-), XI.1392 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hinrich. (-), XIII.5568 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hinrich. (-), XV.22272 afsn. 1.137
LEVETZOW, Hinrich, landråd (1597-1665), IX.348 afsn. 1.137
LEVETZOW, Sophie Hedevig. (1663-), VII.87 afsn. 1.137
LEVETZOW, Vicco. (-), XII.2784 afsn. 1.137
LEZENNE, Catherine Agnes. (1671-), VI.45 afsn. 1.146
LEZENNE, Don Philip Anton. (-), VII.90 afsn. 1.146
LILLIENSCHIOLD, Else Hansdatter. (-1728), VIII.153 afsn. 1.14
LILLIENSCHIOLD, Hans Hansen, stiftamtsforv (1610-1681), IX.306 afsn. 1.14
LILLIENSKJOLD, Friderica Louisa, priorinde (1716-1789), V.19 afsn. 1.10
LILLIENSKJOLD, Peder Montagne, oberstløjtnant (1667-1725), VII.76 afsn. 1.10
LILLIENSKJOLD, Ulrik Frederik, kaptajn (1693-1734), VI.38 afsn. 1.10
LIMBEK, Catharina. (-), XIV.10705 afsn. 1.61
LIMBEK, Catharine. (1329-1368), XVII.88137 afsn. 1.117
LIMBEK, Claus. (-), XVI.42820 afsn. 1.61
LIMBEK, Heneke. (-), XV.21410 afsn. 1.61
LIMBEK, Otte. (-), XVII.85640 afsn. 1.61
LUD, Anne Jørgensdatter. (-), XI.1355 afsn. 1.94
LUND, Henrik. (-), XII.2738 afsn. 1.102
LUND, Karen. (-), XI.1369 afsn. 1.102
LUNGE, ?. (-), XVIII.172049 afsn. 1.65
LUNGE, Anne Nielsdatter. (-1602), X.681 afsn. 1.98
LUNGE, Dorte. (-1554), XI.1347 afsn. 1.79
LUNGE, Elsebe Tygesdatter. (-1510), XIII.5489 afsn. 1.109
LUNGE, Helene. (-1383), XX.630377 afsn. 1.29
LUNGE, Jakob Olufsen. (1343-1387), XVIII.157608 afsn. 1.37
LUNGE, Kirsten Tygesdatter. (-1529), XV.19701 afsn. 1.37
LUNGE, Niels Vincentsen, rigsråd (1485-1552), XI.1362 afsn. 1.98
LUNGE, Oluf, herremand (-), XXII.2521508 afsn. 1.29
LUNGE, Oluf Olufsen, herremand (-1302), XXI.1260754 afsn. 1.29
LUNGE, Ove Jakobsen, rigsråd (1387-1458), XVII.78804 afsn. 1.37
LUNGE, Ove Vincentsen, rigsråd (-1540), XII.2694 afsn. 1.79
LUNGE, Tyge. (-1486), XVI.39402 afsn. 1.37
LUNGE (DYRE), Abelone Vincentsdatter. (1520-), XIII.4925 afsn. 1.35
LUNGE (DYRE), Vincents Vincentsen, rigsråd (-1536), XIV.9850 afsn. 1.35
LYDERSDATTER, Ingeborg. (-), XVI.39407 afsn. 1.44
LÜHE, Dorothea. (-), XIV.11143 afsn. 1.139
LYKKE, Karen Pedersdatter. (-), XVI.43907 afsn. 1.107
LÜTKEN, Anna Kop. (1684-1758), VII.109 afsn. 1.152
LÜTKEN, Arp, foged? (1647-1714), VIII.218 afsn. 1.152
LÜTTICHAU, Eva Louise. (1746-1779), IV.11 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Friedrich, godsejer (-1609), IX.352 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Friedrich, gehejmeråd (-1442), XIII.5632 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Hans Helmuth, generalløjtnant (1670-1732), VI.44 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Heinrich, høvedsmand (-1528), XI.1408 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Siegfried, godsejer (-1496), XII.2816 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Wolff Casper, overhofmester (-1677), VII.88 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Wolff Casper, godsejer (-), VIII.176 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Wolff Casper, general (1704-1765), V.22 afsn. 1.142
LÜTTICHAU, Wolfgang, domherre (1498-1568), X.704 afsn. 1.142
LÜTZOW, Anne Sophie. (1603-), VIII.161 afsn. 1.48
LÜTZOW, Henning, herremand (-), IX.322 afsn. 1.48
LÜTZOW, Margarethe. (-), IX.323 afsn. 1.48
LÆNDI, Niels, ridder (-1314), XIX.344064 afsn. 1.64
LØVENBALK, Erik Christoffersen. (-), XVII.86024 afsn. 1.65
LØVENBALK, Jens Nielsen, ridder, rigsråd (1344-1438), XV.21506 afsn. 1.65
LØVENBALK, Maren Jensdatter. (-), XIV.10753 afsn. 1.65
LØVENBALK, Niels Eriksen, herremand (-), XVI.43012 afsn. 1.65
MANDERUP, Helene. (-), XIV.10913 afsn. 1.99
MATHESON, Anna. (1686-1725), VI.37 afsn. 1.9
MATHESON, Jacob, kommandant (1639-1724), VII.74 afsn. 1.9
MECHELBORG, Anna Jensdatter. (1600-1694), X.615 afsn. 1.16
MECHELBORG, Jens Olufssøn, foged (1565-1626), XI.1230 afsn. 1.16
MECHELBORG, Oluf Olufsen, handelsmand (1540-1613), XII.2460 afsn. 1.16
MEINSTORF, Ewald. (-), XII.2762 afsn. 1.126
MEINSTORF, Margrethe. (-), XI.1381 afsn. 1.126
MILTITZ, Catharina. (-), XII.2817 afsn. 1.142
MOGENSEN, Johannes, landsdommer (1320-1345), XX.630444 afsn. 1.39
MOHR, Jacob, sognepræst (1630-1690), VII.72 afsn. 1.8
MOHR, Johannes, notar (-), VIII.144 afsn. 1.8
MOHRSEN, Anne Sophie. (1747-1779), IV.9 afsn. 1.8
MOHRSEN, Philip Ernst, kaptajn (1670-1726), VI.36 afsn. 1.8
MOHRSEN, Philip Ernst, søkaptajn (1715-1758), V.18 afsn. 1.8
MOLTKE, ?. (-), XXIV.10086016 afsn. 1.28
MOLTKE, Alhed. (-), XVII.78797 afsn. 1.28
MOLTKE, Conrad, herremand (1377-1388), XIX.315188 afsn. 1.28
MOLTKE, Eberhard, herremand? (-1310), XXII.2521504 afsn. 1.28
MOLTKE, Eberhard, ridder (1310-), XXI.1260752 afsn. 1.28
MOLTKE, Emerentia. (-), XIV.10683 afsn. 1.56
MOLTKE, Evert, herremand (-1443), XVIII.157594 afsn. 1.28
MOLTKE, Evert, ridder (1347-), XX.630376 afsn. 1.28
MOLTKE, Johann, ridder (1255-1270), XXIII.5043008 afsn. 1.28
MONTAGNE, Peder Pedersen, tolder (1638-1672), VIII.152 afsn. 1.10
MORTENSDATTER, Lucie. (-1556), XI.1353 afsn. 1.93
MUNK, Bege Mortensdatter. (-), XV.21953 afsn. 1.107
MUNK, Jens Mortensen. (-), XVI.43906 afsn. 1.107
MUNK, Magrethe. (-), XIII.5393 afsn. 1.82
MUNK, Stig, herremand (-), XIV.10786 afsn. 1.82
MYLIUS, Andreas, borgmester (-), VIII.136 afsn. 1.3
MYLIUS, Andreas, præst (1612-1687), VII.68 afsn. 1.3
MYLIUS, Dorthea Sophia. (1690-1736), V.17 afsn. 1.3
MYLIUS, Johann Jacob, apoteker (1656-1691), VI.34 afsn. 1.3
MÖLLER, Andreas, bødker (-1559), XI.1088 afsn. 1.3
MÖLLER, Andreas, præst (1560-1629), IX.272 afsn. 1.3
MÖLLER, Bartold, borger i Greiz (-), X.544 afsn. 1.3
MÅNSTAD, Soleig Torsteinsdatter. (-), XVI.39395 afsn. 1.23
NEB, Helveg. (-), XVIII.157615 afsn. 1.41
NEB, Margrete Clausdatter. (-), XI.1365 afsn. 1.99
NEB, Margrethe Sigvardsdatter. (-), XV.21955 afsn. 1.108
NIELSDATTER, Mette. (-), XX.630399 afsn. 1.34
NIELSDATTER (LADEFOGED), Bodil. (1695-1778), VI.53 afsn. 1.150
NIELSEN, Anders, herremand (-), XIV.10912 afsn. 1.99
NIELSEN, Jens, ridder (-1279), XVIII.172032 afsn. 1.64
NIELSEN, Jens, rådmand (-), X.608 afsn. 1.10
NIELSEN, Laurids. (-1403), XVIII.157612 afsn. 1.40
NIELSEN, Ove, herremand (1314-1347), XVIII.172088 afsn. 1.70
NIELSEN, Tellef, gårdbruger (-1692), VIII.240 afsn. 1.161
NIELSEN (LUND), Thyge, kromand (1684-1756), VI.52 afsn. 1.150
NIELSEN AARSNÆS, Anders, gårdbruger (1614-), IX.484 afsn. 1.162
NORBY, Anders. (-), XIII.5424 afsn. 1.96
NORBY, Bent. (-1565), XI.1356 afsn. 1.96
NORBY, Erik, godsejer (-1595), X.678 afsn. 1.96
NORBY, Jakob, herremand (-), XII.2712 afsn. 1.96
NORBY, Kirsten Eriksdatter. (1583-1655), IX.339 afsn. 1.96
NORBY, Peder. (-), XIV.10848 afsn. 1.96
OCKER, ?, skattefoged (-), X.546 afsn. 1.4
OCKER, Margarethe. (-), IX.273 afsn. 1.4
OCKSEN, Johannes, biskop (1667-1738), VI.46 afsn. 1.147
OCKSEN, Lucia Magdalena. (1705-1775), V.23 afsn. 1.147
OCKSEN, Thomas, købmand (1624-1686), VII.92 afsn. 1.147
OERTZEN, Eva Marie. (-1693), VII.89 afsn. 1.142
OLDENBURG, Anna Margarethe. (-), XII.2671 afsn. 1.58
OLDENBURG, Hinrich. (-), XIII.5342 afsn. 1.58
OLDENDORPH, Jacob Petersen, borgmester (-1546), XIV.9842 afsn. 1.17
OLDENDORPH, Marina Jacobsdatter. (1511-1546), XIII.4921 afsn. 1.17
OLSDATTER, Ranni. (1656-1737), VIII.243 afsn. 1.162
OLUFSDATTER, Bodil. (-), XII.2691 afsn. 1.74
OVESEN, Niels, herremand (-1419), XVII.86044 afsn. 1.70
OVESEN, Niels, herremand (1290-), XIX.344176 afsn. 1.70
OXE, Anne Pedersdatter. (-), XVIII.157599 afsn. 1.32
OXE, Christiane Pedersdatter. (-1503), XVI.39401 afsn. 1.36
OXE, Peder, rigsråd (-1450), XIX.315198 afsn. 1.32
PALUDAN, Maren Rasmusdatter. (1639-), IX.465 afsn. 1.158
PALUDAN, Rasmus Michaelsen, sorenskriver (1590-1662), X.930 afsn. 1.158
PANTER, Anders Nielsen, herremand (1350-1406), XVI.43022 afsn. 1.70
PANTER, Johanne Andersdatter. (1400-1478), XV.21511 afsn. 1.70
PAYSEN, Haying, rådmand (1417-1483), XV.19688 afsn. 1.18
PEDERSDATTER, Cecilie. (-1282), XIX.346241 afsn. 1.92
PEDERSDATTER, Else. (-), X.613 afsn. 1.14
PEDERSDATTER, Johanne. (-), X.609 afsn. 1.10
PEDERSEN, Jonas, provst (1592-1671), X.614 afsn. 1.15
PEDERSEN, Peder, sognepræst (1555-1620), XI.1228 afsn. 1.15
PEDERSEN, Steen, godsejer (-1512), XI.1360 afsn. 1.97
PEDERSEN, Steen, godsejer (-1493), XIII.5440 afsn. 1.97
PENTZ, Abel. (-), XIII.5121 afsn. 1.46
PENTZ, Abel. (-), XIII.5321 afsn. 1.52
PENTZ, Anna. (-), XI.1329 afsn. 1.51
PENTZ, Catharina. (-), XIII.5343 afsn. 1.58
PERKENTIN, Anna. (-), X.641 afsn. 1.46
PETERSEN, Anna. (-), VI.47 afsn. 1.147
PFLUG, Barbera. (-), XI.1409 afsn. 1.142
PITTERSDATTER, Karen. (-), VI.51 afsn. 1.149
PLESSEN, ?. (-), XV.21365 afsn. 1.57
PLESSEN, Catharina. (-), XII.2657 afsn. 1.51
PLESSEN, Helmold, ridder (-), XVI.42730 afsn. 1.57
PLESSEN, Margarete. (-), XI.1281 afsn. 1.46
PLESSEN, Pella. (-), XII.2665 afsn. 1.53
PLESSEN, Reimar. (-1370), XVII.85460 afsn. 1.57
POGWISCH, Anna Henriksdatter. (-), XII.2737 afsn. 1.101
POGWISCH, Catharina. (-), XVI.44109 afsn. 1.122
POGWISCH, Clara. (-), XII.2661 afsn. 1.52
POGWISCH, Margrethe. (-), XIII.5473 afsn. 1.101
POLENTZ, Catharina. (-), X.705 afsn. 1.143
POLENTZ, Christoph, godsejer (-), XI.1410 afsn. 1.143
PORS, Anne Rudbeksdatter. (-), VIII.169 afsn. 1.89
PORS, Chistiern, herremand (-1559), XI.1352 afsn. 1.89
PORS, Erik, herremand (-1523), XII.2704 afsn. 1.89
PORS, Erik, ridder (-1474), XIII.5408 afsn. 1.89
PORS, Rudbek, landsdommer (1566-1609), IX.338 afsn. 1.89
PORS, Stig, herremand (-1431), XIV.10816 afsn. 1.89
PORS, Stig, herremand (1544-1603), X.676 afsn. 1.89
POVLSDATTER, Margrethe. (-1449), XV.22131 afsn. 1.129
PRATO, Albernus. (-), XIX.352512 afsn. 1.115
QUITZON, Armsgaards. (-), X.643 afsn. 1.47
QUITZOW, Dietrich, godsejer (1396-1486), XIV.10710 afsn. 1.63
QUITZOW, Sophie. (1450-), XIII.5355 afsn. 1.63
RABEN, Henneke, godsejer (-), XII.2656 afsn. 1.51
RABEN, Joachim, godsejer (-), XI.1328 afsn. 1.51
RABEN, Jürgen, landråd (-1609), X.664 afsn. 1.51
RABEN, Otto. (-1631), IX.332 afsn. 1.51
RABEN, Sophia Eva. (1648-1731), VII.83 afsn. 1.51
RABEN, Ulrich. (-), VIII.166 afsn. 1.51
RANE, Gyde Karlsdatter. (-), XVII.86041 afsn. 1.69
RANTZAU, Breide, herremand (-1460), XIV.11080 afsn. 1.134
RANTZAU, Cai, herremand (-1411), XV.22160 afsn. 1.134
RANTZAU, Cai, herremand (-1303), XVIII.172052 afsn. 1.66
RANTZAU, Cai, herremand (1488-1560), XII.2770 afsn. 1.134
RANTZAU, Cai (Gotskalk), ridder (1310-1377), XVI.44320 afsn. 1.134
RANTZAU, Claus, herremand (-), XV.22040 afsn. 1.119
RANTZAU, Claus, herremand (1500-1542), XIII.5510 afsn. 1.119
RANTZAU, Dorothea. (-), X.703 afsn. 1.141
RANTZAU, Drude. (-), XIV.11027 afsn. 1.122
RANTZAU, Elisabeth. (-), X.691 afsn. 1.127
RANTZAU, Henrik, herremand (-1487), XVI.44108 afsn. 1.122
RANTZAU, Henrik, herremand (1440-1497), XIII.5540 afsn. 1.134
RANTZAU, Joachim. (1480-1500), XIV.11020 afsn. 1.119
RANTZAU, Johan, herremand (1280-1326), XVII.86026 afsn. 1.66
RANTZAU, Lucie. (-), XII.2763 afsn. 1.126
RANTZAU, Margrethe. (1485-), XII.2755 afsn. 1.119
RANTZAU, Margrethe. (1526-), XI.1385 afsn. 1.134
RANTZAU, Otto, herremand (-), XV.22054 afsn. 1.122
RANTZAU, Ove, herremand (-1500), XIII.5528 afsn. 1.127
RANTZAU, Ove, herremand (1530-1583), XI.1382 afsn. 1.127
RANTZAU, Schack, herremand (-1445), XVI.44080 afsn. 1.119
RANTZAU, Sophie Johansdatter. (-), XVI.43013 afsn. 1.66
RANTZAU, Volf, herremand (1485-1565), XII.2764 afsn. 1.127
RANTZAU, Volmer Breide, herremand (-1398), XVII.88160 afsn. 1.119
RANTZOW, Dorothea. (-), XIII.5569 afsn. 1.137
RANZOW, ?. (-), XIV.10241 afsn. 1.46
RASMUSDATTER, Anne. (-), VII.65 afsn. 1.1
RATHLAU, Anna. (-), XIV.11021 afsn. 1.119
RATHLAU, Margrethe. (-), XII.2757 afsn. 1.123
RATHLAU, Volf. (-), XIII.5514 afsn. 1.123
RATHLOU, Drude. (-1451), XIV.11081 afsn. 1.134
RAVENSBERG, Anne Jakobsdatter. (-), XI.1351 afsn. 1.88
REBERG, Kirsten Henriksdatter. (-), XIII.5379 afsn. 1.72
RECKENBERG, Margrethe. (-), XIV.10915 afsn. 1.100
REIENDORFF, Johan. (-), XX.630396 afsn. 1.32
REMPRET, Marie Therese. (-), VII.91 afsn. 1.146
REVENTLOW, Anders Jakobsen. (-), XI.1370 afsn. 1.103
REVENTLOW, Ditlev. (-1475), XIV.11064 afsn. 1.128
REVENTLOW, Ditlev. (1236-1261), XX.712960 afsn. 1.138
REVENTLOW, Goltskalk. (1223-), XIX.354048 afsn. 1.128
REVENTLOW, Hartvig. (-), XX.708096 afsn. 1.128
REVENTLOW, Hartvig. (1390-1447), XV.22128 afsn. 1.128
REVENTLOW, Hartwig. (1341-), XVII.89120 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henning. (-), XIII.5570 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henning. (1397-), XV.22280 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henning. (1456-1494), XIV.11140 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henrik. (-), XVIII.178240 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henrik. (1378-1402), XVI.44560 afsn. 1.138
REVENTLOW, Henrik Grove. (-), XVI.44256 afsn. 1.128
REVENTLOW, Henrik Jensen, ridder (-), XVIII.157592 afsn. 1.27
REVENTLOW, Iven. (-), XVII.88512 afsn. 1.128
REVENTLOW, Iven. (1249-), XVIII.177024 afsn. 1.128
REVENTLOW, Iven. (1495-1569), XII.2766 afsn. 1.128
REVENTLOW, Jacob Knudsen, herremand (-1503), XII.2740 afsn. 1.103
REVENTLOW, Joachim. (1450-1519), XIII.5532 afsn. 1.128
REVENTLOW, Joachim Henriksen, herremand (1429-1460), XVII.78796 afsn. 1.27
REVENTLOW, Johannes. (-), XIX.315184 afsn. 1.27
REVENTLOW, Kirsten. (-), XV.19699 afsn. 1.27
REVENTLOW, Knud Joachimsen, landsdommer (1450-1489), XVI.39398 afsn. 1.27
REVENTLOW, Magdalene. (-1602), X.685 afsn. 1.103
REVENTLOW, Margrethe. (-), XII.2785 afsn. 1.138
REVENTLOW, Otto. (1260-1284), XIX.356480 afsn. 1.138
REVENTLOW, Sophie. (1525-), XI.1383 afsn. 1.128
RICKERTS, Margaretha Carstens. (1538-1621), XII.2461 afsn. 1.18
RICKERTSEN, Carsten, borgmester (1490-1546), XIII.4922 afsn. 1.18
RIG, Asser, herremand (-1150), XXI.1378308 afsn. 1.76
RIXTORP, Mette. (-), XV.21537 afsn. 1.75
ROHR, Bernhard, godsejer (-1456), XIV.10682 afsn. 1.56
ROHR, Elisabeth (Ilsabe). (1440-), XIII.5341 afsn. 1.56
ROHR, Hans, godsejer (-1415), XV.21364 afsn. 1.56
ROSENGAARD, Karen Tetzdatter. (-1555), XI.1363 afsn. 1.98
ROSENKRANTZ, Anne Nielsdatter. (1505-1550), XII.2745 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Erik Ottesen. (1428-1503), XIV.10980 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Jens Nielsen, ridder (-), XVII.87840 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Karen Eriksdatter. (-1515), XII.2695 afsn. 1.79
ROSENKRANTZ, Niels. (1483-1516), XIII.5490 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Niels Iversen, ridder (-1355), XVIII.175680 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Niels Jensen, ridder (-), XVI.43920 afsn. 1.110
ROSENKRANTZ, Otte Nielsen, landsdommer (1395-1475), XV.21960 afsn. 1.110
RUDBEK, Benedikte. (-), XII.2707 afsn. 1.93
RUMOHR, Asmus. (-), XI.1384 afsn. 1.131
RUMOHR, Detlev. (-), X.692 afsn. 1.131
RUMOHR, Henneke. (-), XII.2768 afsn. 1.131
RUMOHR, Henneke. (-), XIV.11072 afsn. 1.131
RUMOHR, Mette. (1632-1705), VIII.173 afsn. 1.131
RUMOHR, Schack. (-), XIII.5536 afsn. 1.131
RUMOHR, Schack, landråd (1585-1643), IX.346 afsn. 1.131
RUUS, Elsebe Thomasdatter. (-1612), XI.1221 afsn. 1.12
RUUS, Karen Thomasdatter. (-1658), IX.305 afsn. 1.11
RUUS, Thomas, købmand (-), XII.2442 afsn. 1.12
RUUS, Thomas Hansen, magister (-1613), X.610 afsn. 1.11
RØMER, Inger Ottesdatter. (1470-1555), XV.19703 afsn. 1.44
RØMER, Otte Matsøn. (-), XVI.39406 afsn. 1.44
RØNNOW, Lene Tønnesdatter. (-1490), XVI.39397 afsn. 1.26
RØNNOW, Nicolaus Kierl, ridder (-), XVIII.157588 afsn. 1.26
RØNNOW, Tønne, væbner (-1422), XVII.78794 afsn. 1.26
RAASTED, Kirsten Jespersdatter. (-), XV.21509 afsn. 1.67
SALTENSEE, Edel Lauridsdatter. (-), XVII.86033 afsn. 1.68
SALTENSEE, Ellen. (-), XIV.10771 afsn. 1.77
SALTENSEE, Peder Lauridsen, herremand (-), XVIII.172066 afsn. 1.68
SCHACK, Adelheid. (-), XIII.5329 afsn. 1.53
SCHACK, Hippolida. (-), XI.1333 afsn. 1.53
SCHMECKER, Anna Heinrichsdatter. (-), XI.1393 afsn. 1.137
SCHMIDT, Hans, borger (-), X.612 afsn. 1.14
SCHULENBERG, Katharina. (-), XIV.10711 afsn. 1.63
SCHULENBURG, Adelheid. (-), XIV.10709 afsn. 1.62
SCHWERIN, Mette. (-1485), XIII.5385 afsn. 1.77
SCHWERIN, Palle. (-), XIV.10770 afsn. 1.77
SCHÖNFELD, Magdalena. (-), XI.1411 afsn. 1.143
SEHESTED, Abel. (-), XII.2761 afsn. 1.125
SEHESTED, Benedict Reimersen. (-), XIII.5538 afsn. 1.133
SEHESTED, Eibe. (-), XII.2769 afsn. 1.133
SEHESTED, Otto. (-), XIII.5522 afsn. 1.125
SEHESTED, Otto. (-), XVI.44304 afsn. 1.133
SEHESTED, Reimer. (-), XIV.11076 afsn. 1.133
SEHESTED, Schack. (-), XV.22152 afsn. 1.133
SEHESTED, Sifridus. (-), XVII.88608 afsn. 1.133
SEHESTED, Sifridus. (-), XVIII.177216 afsn. 1.133
SESTATH, Thetlavius. (-), XIX.354432 afsn. 1.133
SESTED, Ida. (-), XIII.5505 afsn. 1.113
SESTED, Sivert. (-), XIV.11010 afsn. 1.113
SIGGEM, Margrethe Henriksdatter. (-1413), XVII.78795 afsn. 1.26
SKALE, Anne Ovesdatter. (-), XIII.5387 afsn. 1.78
SKAVE, Birgitte. (1554-1636), X.687 afsn. 1.105
SKINKEL, Anne Ottesdatter. (-), XVI.43921 afsn. 1.110
SKINKEL, Kirsten Ottesdatter. (-1572), XI.1357 afsn. 1.96
SKINKEL, Maren Hansdatter. (-), XI.1361 afsn. 1.97
SKJERNOW, ?. (-), XIII.5395 afsn. 1.84
SKRAM, Christiern, ridder (-), XV.21508 afsn. 1.67
SKRAM, Ellen Pedersdatter. (-), XIII.5377 afsn. 1.67
SKRAM, Erik, herremand (-), XVI.43016 afsn. 1.67
SKRAM, Peder. (-1473), XIV.10754 afsn. 1.67
SKRAM, Peder, herremand (-), XVII.86032 afsn. 1.67
SKRANDI, ?. (-), XII.2739 afsn. 1.102
SNARE, Esbern, stormand (1128-1204), XX.689154 afsn. 1.76
SNARESDATTER, Cecilie Esbern. (-), XIX.344577 afsn. 1.76
SPERLING, Anna. (1550-1599), X.667 afsn. 1.54
SPERLING, Clara. (-), X.665 afsn. 1.52
SPERLING, Claus, godsejer (1387-1423), XVII.85120 afsn. 1.52
SPERLING, Conrad. (-1503), XIII.5320 afsn. 1.52
SPERLING, Cord. (-), XIV.10640 afsn. 1.52
SPERLING, Cord, godsejer (1431-1508), XV.21280 afsn. 1.52
SPERLING, Cord, godsejer (1525-1618), XI.1330 afsn. 1.52
SPERLING, Georg, godsejer (-1560), XI.1334 afsn. 1.54
SPERLING, Johan. (-), XX.680960 afsn. 1.52
SPERLING, Johann. (1500-), XII.2660 afsn. 1.52
SPERLING, Lüder. (-), XIX.340480 afsn. 1.52
SPERLING, Otto, godsejer (-), XII.2668 afsn. 1.54
SPERLING, Otto. (-), XVIII.170240 afsn. 1.52
SPERLING, Otto, godsejer (1377-1448), XVI.42560 afsn. 1.52
SPLIT, Cecilie. (-), XVI.44257 afsn. 1.128
STAKE, Beke. (-), XV.22035 afsn. 1.118
STAKE, Claus. (-), XVI.44070 afsn. 1.118
STEEN, Peder, godsejer (-), XII.2720 afsn. 1.97
STEENSEN, Hans, godsejer (1559-1594), IX.340 afsn. 1.97
STEENSEN, Hilleborg Vincentsdatter. (1642-1711), VII.85 afsn. 1.97
STEENSEN, Knud, høvedsmand (-1575), X.680 afsn. 1.97
STEENSEN, Vincents, landsdommer (1592-1659), VIII.170 afsn. 1.97
STEG, Margrethe Åkesdatter. (-), XVI.43923 afsn. 1.111
STENNER, Margrethe Sophie. (-), VII.75 afsn. 1.9
STIGSEN, Pors, herremand (-1400), XV.21632 afsn. 1.89
STOUSLAND, Jacob Jensen, købmand (1721-1788), VI.62 afsn. 1.165
STOUSLAND, Jens Bentsen, købmand (1697-1744), VII.124 afsn. 1.165
STOUSLAND, Mette Jacobsdatter. (1752-1789), V.31 afsn. 1.165
STRALENDORFF, Mette. (-), XI.1331 afsn. 1.52
STØCKEN, Claus, bygmester (-), VIII.140 afsn. 1.7
STØCKEN, Heinrich, bygmester (-), IX.280 afsn. 1.7
STØCKEN, Sophia. (1656-1729), VI.35 afsn. 1.7
STØCKEN, Volmer, amtsforvalter (-1660), VII.70 afsn. 1.7
STØRLE, Anne Pedersdatter. (-), X.683 afsn. 1.99
SUNESEN, Ebbe. (-), XXI.1384964 afsn. 1.92
SVAN, Cathrine Poulsdatter. (1725-1780), VI.63 afsn. 1.165
SVAVE, Abel. (-), XV.22041 afsn. 1.119
SÆDINGE, Benedicte. (-), XVI.42817 afsn. 1.60
SØRENSDATTER, Dorothea. (1680-), VII.111 afsn. 1.154
- " - VII.111 afsn. 1.154
TELLEFSON, Torgie (Terje), gårdbruger (1677-), VII.120 afsn. 1.161
THOFALIS, Lisbeth. (1634-1725), VII.93 afsn. 1.147
THOTT, Birgitte Olufsdatter. (-), XIII.5491 afsn. 1.110
THYGESEN, Marie Elisabeth. (1765-1802), IV.13 afsn. 1.150
THYGESEN, Niels, købmand (1717-1783), V.26 afsn. 1.150
TORALDESDATTER, Eline. (-), XIX.315155 afsn. 1.24
TORGIESON, Tønnes, gårdbruger (1723-1757), VI.60 afsn. 1.161
TORSDATTER, Bente. (1640-1713), VIII.241 afsn. 1.161
TRUELSDATTER, Bodil. (-1420), XVIII.157595 afsn. 1.28
TØNNESEN, Catharina Tobine. (1774-1853), IV.15 afsn. 1.161
TØNNESEN ULESUND, Tønnes, købmand (1751-1818), V.30 afsn. 1.161
UCK, Ermgard. (-), XI.1387 afsn. 1.135
ULFELDT, Absalon Andersen. (-1288), XIX.346240 afsn. 1.91
ULFELDT, Absalon Jonsen, ridder (-), XVII.86144 afsn. 1.75
ULFELDT, Anders Clausen, herremand (-1480), XIII.5410 afsn. 1.91
ULFELDT, Anders Eriksen, godsejer (-1456), XIII.5384 afsn. 1.75
ULFELDT, Anders Grosen. (-), XIX.344576 afsn. 1.75
ULFELDT, Anders Jakobsen, godsejer (-), XV.21536 afsn. 1.75
ULFELDT, Anders Tygesen. (-), XV.21640 afsn. 1.91
ULFELDT, Berte Clausdatter. (-1597), X.673 afsn. 1.75
ULFELDT, Claus Andersen, herremand (-1462), XIV.10820 afsn. 1.91
ULFELDT, Claus Eggertsen, godsejer (-1566), XI.1346 afsn. 1.75
ULFELDT, Dorothea. (-), XI.1349 afsn. 1.85
ULFELDT, Eggert Andersen, godsejer (-1505), XII.2692 afsn. 1.75
ULFELDT, Erik Andersen, godsejer (-1420), XIV.10768 afsn. 1.75
ULFELDT, Jacob Absalonsen, godsejer (-1346), XVI.43072 afsn. 1.75
ULFELDT, Johannes Andersen. (-), XVIII.172288 afsn. 1.75
ULFELDT, Margrete Andersdatter. (-), XII.2705 afsn. 1.91
ULFELDT, Palle Andersen, godsejer (-1519), XII.2698 afsn. 1.85
ULFELDT, Peder Vædder, godsejer (-1326), XVIII.173120 afsn. 1.91
ULFELDT, Stig Pedersen, godsejer (-), XVII.86560 afsn. 1.91
ULFELDT, Strange. (-), XX.689152 afsn. 1.75
ULFELDT, Tyge Stigsen. (-), XVI.43280 afsn. 1.91
URNE, Johannes. (-), XXI.1260768 afsn. 1.30
URNE, Jørgen, ridder (-1480), XVII.78798 afsn. 1.30
URNE, Kjeld. (-), XXIII.5043072 afsn. 1.30
URNE, Lage Nielsen. (-1415), XVIII.157596 afsn. 1.30
URNE, Margrethe Jørgensdatter. (-1505), XVI.39399 afsn. 1.30
URNE, Mattis. (-), XXII.2521536 afsn. 1.30
URNE, Nicolaus, herremand (-1384), XIX.315192 afsn. 1.30
URNE, Nicolaus, herremand (-), XX.630384 afsn. 1.30
VALDEMARSDATTER, ?. (-), XVI.43025 afsn. 1.73
VENDELBO, Else Christiernsdatter. (-1442), XVII.86047 afsn. 1.71
VESTENIE, Erik, herremand (-1607), X.674 afsn. 1.80
VESTENIE, Erik, herremand (-), XII.2696 afsn. 1.80
VESTENIE, Laurids, godsejer (-), XI.1348 afsn. 1.80
VESTENIE, Laurids, herremand (-), XIII.5392 afsn. 1.80
VESTENIE, Regitze Eriksdatter. (-), IX.337 afsn. 1.80
VESTENIE, Thomas, herremand (-), XIV.10784 afsn. 1.80
VESTRING, ?, major (-), VII.82 afsn. 1.50
VESTRING, Ane Salome. (1678-1720), VI.41 afsn. 1.50
VIFFERT, Berethe Tønnesdatter. (-), XIV.9849 afsn. 1.25
VIFFERT, Jon Viffertsen. (-), XVII.78792 afsn. 1.25
VIFFERT, Palne Jonsen. (-), XVI.39396 afsn. 1.25
VIFFERT, Tønne Palnesen, herremand (1455-), XV.19698 afsn. 1.25
VIKINGSDATTER, Inga. (-), XXII.2521233 afsn. 1.24
VÆBNER, Karine Pedersdatter. (-), XII.2693 afsn. 1.78
VÆBNER, Peder Terkelsen, godsejer (-), XIII.5386 afsn. 1.78
WACKERBARTH, Claus, godsejer (1520-1573), XI.1332 afsn. 1.53
WACKERBARTH, David, ridder (-), XVII.85248 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Detlef, godsejer (-), XII.2664 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Eva. (-1632), IX.333 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Konrad, ridder (-), XVI.42624 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Konrad, ridder (-), XVIII.170496 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Marquard, ridder? (-), XIV.10656 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Otto, ridder? (-), XIII.5328 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Otto, ridder (-), XV.21312 afsn. 1.53
WACKERBARTH, Otto, domprovst (1540-1598), X.666 afsn. 1.53
WAHRKROG, Christen Sørensen, stadsvagtmester (-1716), VIII.234 afsn. 1.159
WAHRKROG, Karen Christensdatter. (-1752), VII.117 afsn. 1.159
WANGELIN, Margarete (Veronika). (-), XII.2669 afsn. 1.54
WIBROE, Christen Jensen, fæster (1641-1721), VIII.216 afsn. 1.151
WIBROE, Christian Peter Clausen, farver (1710-1741), VI.54 afsn. 1.151
WIBROE, Claus Christensen, købmand (1687-1748), VII.108 afsn. 1.151
WIBROE, Johanne. (1733-1799), V.27 afsn. 1.151
WIGELSEN, Broder Knud Brodersen, søofficer (1787-1867), III.6 afsn. 1.148
WIGELSEN, Elisabeth Cathrine Thalette. (1823-1899), II.3 afsn. 1.148
WIGELSEN, Hans, stadthauptmand (1754-1813), IV.12 afsn. 1.148
WIGELSEN HOLM, Jens, skipper (-1756), V.24 afsn. 1.148
WISCH, Anna. (-), XIV.11075 afsn. 1.132
WISCH, Claus. (-), XIV.11024 afsn. 1.120
WISCH, Claus. (-), XV.22032 afsn. 1.115
WISCH, Claus. (-), XVI.44064 afsn. 1.115
WISCH, Claus. (-), XVII.88128 afsn. 1.115
WISCH, Hans. (-), XII.2756 afsn. 1.120
WISCH, Henneke. (1440-), XIII.5508 afsn. 1.115
WISCH, Jørgen. (-), XII.2754 afsn. 1.115
WISCH, Magdalene. (-), X.689 afsn. 1.120
WISCH, Magdalene. (-), XI.1377 afsn. 1.115
WISCH, Markvard. (-), XVIII.176256 afsn. 1.115
WISCH, Sivert. (-), XIII.5512 afsn. 1.120
WISCH, Volf. (-), XIV.11016 afsn. 1.115
WISCH, Wulf. (-), XI.1378 afsn. 1.120
ZAHN, Magdalene. (-1557), XI.1089 afsn. 1.3
ZASCHNITZ, Elisabeth. (-), VIII.177 afsn. 1.145
ZASCHNITZ, Gottfried, godsejer (-), IX.354 afsn. 1.145
AAMUNDSDATTER AARSNÆS, Asgier. (1684-1759), VII.121 afsn. 1.162
AARSNÆS, Niels, gårdbruger (-), X.968 afsn. 1.162

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here