Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Personer med efternavn KJELDSEN

KJELDSEN, Anders Krag, købmand (1790-1850), sidelinje gen. 3 nr. 13 afsn. 2.17
KJELDSEN, Andrea Christine Krag. (1787-1853), sidelinje gen. 3 nr. 12 afsn. 2.17
KJELDSEN, Anne Sofia. (1792-1844), sidelinje gen. 3 nr. 14 afsn. 2.17
KJELDSEN, Christian, gårdejer (1795-1880), sidelinje gen. 3 nr. 15 afsn. 2.17
KJELDSEN, Conradine Marianne. (1783-), sidelinje gen. 3 nr. 10 afsn. 2.17
KJELDSEN, Georg Ludvig Conrad. (1817-), sidelinje gen. 2 nr. 27 afsn. 2.17
KJELDSEN, Georg Peter. (1853-1944), sidelinje gen. 1 nr. 32 afsn. 2.17
KJELDSEN, Jacobine Therese. (1818-), sidelinje gen. 2 nr. 28 afsn. 2.17
KJELDSEN, Jens Henrik, skrædder (1803-1878), sidelinje gen. 3 nr. 16 afsn. 2.17
KJELDSEN, Jesper Lauritz. (1835-), sidelinje gen. 2 nr. 31 afsn. 2.17
KJELDSEN, Johan Georg, degn (1746-1825), ~ efterkommer nr. 2 afsn. 2.17
KJELDSEN, Louise Marie. (1822-), sidelinje gen. 2 nr. 29 afsn. 2.17
KJELDSEN, Mette Elisabeth. (1785-1855), sidelinje gen. 3 nr. 11 afsn. 2.17
KJELDSEN, Peter Christian. (1826-), sidelinje gen. 2 nr. 30 afsn. 2.17

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here