Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Anetavle (5 generationer) for Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors far

X.608 Jens NIELSEN (-) afsn. 1.10

IX.304 Peder JENSEN (1601-1655) afsn. 1.10

X.609 Johanne PEDERSDATTER (-) afsn. 1.10

VIII.152 Peder Pedersen MONTAGNE (1638-1672) afsn. 1.10

X.610 Thomas Hansen RUUS (-1613) afsn. 1.11

IX.305 Karen Thomasdatter RUUS (-1658) afsn. 1.11

X.611 Adelus Trulsdatter KROG (-) afsn. 1.13

VII.76 Peder Montagne LILLIENSKJOLD (1667-1725) afsn. 1.10

X.612 Hans SCHMIDT (-) afsn. 1.14

IX.306 Hans Hansen LILLIENSCHIOLD (1610-1681) afsn. 1.14

X.613 Else PEDERSDATTER (-) afsn. 1.14

VIII.153 Else Hansdatter LILLIENSCHIOLD (-1728) afsn. 1.14

X.614 Jonas PEDERSEN (1592-1671) afsn. 1.15

IX.307 Margrethe JONASDATTER (MECHELBORG) (-1654) afsn. 1.15

X.615 Anna Jensdatter MECHELBORG (1600-1694) afsn. 1.16

VI.38 Ulrik Frederik LILLIENSKJOLD (1693-1734) afsn. 1.10 chpt GÅ TIL AFSNIT

X.616 ????

IX.308 ????

X.617 ????

VIII.154 Hans Christophersen HIORT (1630-1692) afsn. 1.45

X.618 ????

IX.309 ????

X.619 ????

VII.77 Abel Cathrine HIORT (-) afsn. 1.45

X.620 ????

IX.310 ????

X.621 ????

VIII.155 Anna Marie HEIDEMANN (1650-) afsn. 1.45

X.622 ????

IX.311 ????

X.623 ????

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here