Den Jødiske Kirkegård i Randers

Begravelser i Række 10 med Balthazar Berg

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BERG Lea, f. LöBEL, g. Sinai, 75 år. D. af Michael, 1849,28.1 00017-5-1-TB-sep2010.JPG10-1-Rnd identificeret I11714 
BERG Sinai, lærer, handelsmand, 76 år, 1854,15.3 00020-5-1-TB-sep2010.JPG10-2-Rnd identificeret I11713 
MICHELSEN Rikke, f. MEYER, g. Israel, f. 28.11.1810, 1850,27.7 00204-5-1-TB-sep2010.JPG10-3-Rnd identificeret I2869 
MEYER Frederikke, f. METZ, g. Marcus, f. 4.7.1788 Fredericia, 1850,18.8 00179-5-1-TB-sep2010.JPG10-4-Rnd identificeret I36336 
MEYER Marcus, købmand, f. 23.9.1776 Mecklenburg, 1855,13.11 00189-5-1-TB-sep2010.JPG10-5-Rnd identificeret I36337 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA10-6-Rnd
JACOBSEN Betty, f. LORENTZEN, g. Isac, 59 år, 1851,15.6 00090-5-1-TB-sep2010.JPG10-7-Rnd identificeret I4322 
ELIAS Levin, kbm. i Hobro, f. 20.4.1789 Glückstadt, d. i Hobro, 1852,26.6 00046-5-1-TB-sep2010.JPG10-8-Rnd identificeret I9955 
ELIAS Nanche, f. MEYER, g. Levin, f. 6.1.1794 i Redwitz, 1863,18.7 00047-5-1-TB-sep2010.JPG10-9-Rnd identificeret I9956 
LEVIN Hartvig, købmand, f. 4.9.1765 i Nyborg, 1855,29.8 00129-5-1-TB-sep2010.JPG10-10-Rnd identificeret I36314 
MEYER Emil Frederik, barn. S. af Abraham M., f. 1.4.1848, 1856,21.2 00178-5-1-TB-sep2010.JPG10-11-Rnd identificeret [Trykfejl 20-11]I5280 
LEVIN Bella, f. AHRENSEN, g. Jacob, f. 6.7.1784, 1856,22.2 00126-5-1-TB-sep2010.JPG10-12-Rnd identificeret I36310 
WULFF (WULF) Cecilie, f. BERG, (g.m. adjunkt D.W. i Ålborg) f. 6.8.1830 d. i Ålbo, 1859,29.10 00327-5-1-TB-sep2010.JPG10-13-Rnd identificeret I36438 
BERG Moritz, købmand, f. 29.8.1800 i Lissa, 1879,9.2 00018-5-1-TB-sep2010.JPG10-14-Rnd identificeret I36225 
BERG Amalie, f. LEHMANN, g. Moritz, f. 31.12.1804, 1867,26.1 10-15-Rnd ikke fundet [Måske fællessten m. ægtefælle]I36224 
KLEISDORF (KLEISDORFF) Gilbert Motier, cand. phil., f. 26.4.1838, død i Kbh, 1866,27.11 00119-5-1-TB-sep2010.JPG10-16-Rnd identificeret I36304 
KLEISDORF (KLEISDORFF) Rachel, f. DESSAUER, g. Moses Lazarus, f. 22.2.1808, 1899,1.7 00120-5-1-TB-sep2010.JPG10-17-Rnd identificeret I36305 
ZAUN Frederikke, f. von OOSTEN, g. Abraham Markus, f. 7.9.1834, 1867,4.2 00350-5-1-TB-sep2010.JPG10-18-Rnd identificeret I36450 
ZAUN Abraham Markus, bundtmager, f. 21.9.1820 Krakau, 1898,3.1 00349-5-1-TB-sep2010.JPG10-19-Rnd identificeret I36449 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Pauline, f. BERG, g. Michael, f. 28.10.1803, 1868,3.2 00086-5-1-TB-sep2010.JPG10-20-Rnd Legat identificeret I36271 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Michael, købmand, f. 28.1.1798, d. i Kbh, 1884,27.1 00085-5-1-TB-sep2010.JPG10-21-Rnd Legat identificeret I36270 
BERG Alma Sophie Cecilie, barn, d. af Balthazar B., 12 1/2 år, 1883,1.9 00012-5-1-TB-sep2010.JPG10-22-Rnd identificeret I36223 
BERG Balthazar, købmand, f. 7.9.1831, 1904,2.12 00014-5-1-TB-sep2010.JPG10-23-Rnd identificeret I36221 
BERG Rebecka, f. FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL), g. Balthazar, f. 30.1.1839, d. i Kbh., 1928,26.3 10-24-Rnd Urne ingen sten I36222 
WULFF (WULF) Sophie, d. af Herman W., f. 13.11.1879 Hobro, død der, 1886,31.1 00346-5-1-TB-sep2010.JPG10-25-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36447 
WEINBERG Eduard, købmand, London, f. 8.2.1839 i Elbing, 1885,14.1 00313-5-1-TB-sep2010.JPG10-26-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36429 
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Balthazar, overretsprokurator i Viborg f. 15.5.1830, d. i Silkeborg, 1889,29.7 00083-5-1-TB-sep2010.JPG10-27-Rnd Legat identificeret I36272 
BLITZ Edvard, blikkenslager f. i Hannover 1818, 1890,8.7 10-28-Rnd ikke fundet I36235 
SIMON Herman, gårdejer i Drastrup, f. 16.1.1822 d. i Drastrup, 1901,9.2 10-29-Rnd ikke fundet I36411 
WRESCHNER Meyer Abraham, dr. phil., rabbiner, f. 24.2.1832 Filene, Posen, 1903,27.4 00319-5-1-TB-sep2010.JPG10-30-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36432 
WRESCHNER Betty, f. OPPENHEIM (OPPENHEIMER), g. Meyer, f. 22.6.1839 død i Kbh, 1922,4.1 00317-5-1-TB-sep2010.JPG10-31-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36431 
TACHAU Albert Michael, grosserer i Basel, f. 11.5.1869 i Thisted, død der, 1903,14.12 00297-5-1-TB-sep2010.JPG10-32-Rnd identificeret I36420 
BERG Wilhelm, handelsagent, f. 12.2.1835, 1904,24.7 00021-5-1-TB-sep2010.JPG10-33-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36229 
NATHANSEN Johanne Marie, f. CHRISTENSEN, g. Moses, f. 13.3.1843, 1900,23.1 00232-5-1-TB-sep2010.JPG10-34-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2447 
NATHANSEN Moses, kreaturkommissionær, f. 29.9.1834, 1920,26.6 00236-5-1-TB-sep2010.JPG10-35-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2446 
JACOBI (JACOBY) Sophie, ugift, f. 6.4.1842 Glückstadt, 1907,5.11 00104-5-1-TB-sep2010.JPG10-36-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36290 
PHILIPSON Sophie, f. ABRAHAM, g. Adolph Sem, f. 28.9.1819, 1908,19.8 00262-5-1-TB-sep2010.JPG10-37-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36390 
PHILIPSON Adolph Sem, kgl. agent, købmand, f. 29.2.1820 Ålborg, 1910,9.2 00258-5-1-TB-sep2010.JPG10-38-Rnd Urne identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36389 
PHILIPSON Julius, købmand i Århus, f. 9.2.1858, 1932,25.7 00260-5-1-TB-sep2010.JPG10-38a-Rnd Urne identificeret [Plade ved forældres sten]I36392 
METZ Carl Abraham, sukkervarefabrikant, f. 20.9.1833, 1909,27.10 00156-5-1-TB-sep2010.JPG10-39-Rnd Legat identificeret I3152 
METZ Wilhelmine, f. VALENTIN, g. Carl Abraham, f. 20.11.1836, 1918,21.5 00174-5-1-TB-sep2010.JPG10-40-Rnd Legat identificeret I3153 
METZ Sara, ugift, D. af Abraham Moses M. f. 14.8.1823, 1914,2.1 00171-5-1-TB-sep2010.JPG10-41-Rnd Legat identificeret I9808 
METZ Rosalie, ugift, d. af Abraham Moses M. f. 23.2.1830, 1918,5.11 00168-5-1-TB-sep2010.JPG10-42-Rnd Legat identificeret I9810 
VALENTIN Bertha Haryetta, f. von ESSEN, g. Joseph, f. 28.1.1843 Skanderborg, 1914,12.6 00303-5-1-TB-sep2010.JPG10-43-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I10776 
VALENTIN Joseph, cigarfabrikant, bogholder, f. 22.5.1844, 1925,18.5 00307-5-1-TB-sep2010.JPG10-44-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I10710 
JONAS Jacob Adolf, ingeniør i Århus f. 27.5.1880, 1930,10.5 10-45-Rnd ikke fundet [Trykfejl 11-45]I36295 
NATHANSEN Gunhilda, ugift, d. af Julius N, f. 28.12.1852, 1931,15.11 00226-5-1-TB-sep2010.JPG10-46-Rnd identificeret I36377 
CHRISTENSEN Adelheid, f. NATHAN, g. Niels Andreas, f. 12.7.1863, enke e. toldforvalter i Skagen, 1935,22.6 00032-5-1-TB-sep2010.JPG10-47-Rnd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD]I36240 
NATHAN Jacob, slagtermester, f. 12.11.1864, 1935,3.10 00212-5-1-TB-sep2010.JPG10-48-Rnd identificeret I36372 

Log in