Den Jødiske Kirkegård i Randers

Begravelser i Række 11 med Hirsch Nathansen

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
JONAS Jacob, optiker fra Frederiksstad, 56 år, 1858,20.4 A-11-1-Rnd 0 ingen sten I36294 
NATHANSEN Gerda, barn, d. af Isak N., f. 16.8.1848, 1851,17.1 A-11-1a-Rnd 0 ingen sten I36376 
MEYER Frederikke, barn, f. 13.8.1851 Hobro, 1852,26.8 A-11-2-Rnd ikke fundet I36338 
BERNHARD Carl, barn, 10 mdr. D. af Max G.B., 1867,1.8 A-11-2-Rnd 0 ingen sten I36232 
MEYER Mathilde, barn. D. af Nicolai M., 3 1/2 år, 1852,20.9 A-11-3-Rnd 0 ingen sten I36346 
PHILIPSON Alfred, barn f. 21.8.1853, 1853,6.12 00259-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-4-Rnd identificeret I36391 
BERNHARD unavngivet drengebarn, 1 dag. S. af Max G.B., 1855,20.3 A-11-5-Rnd 0 ingen sten I36233 
BERNHARD unavngivet drengebarn, 9 dage. S. af Max G.B., 1855,29.3 A-11-5a-Rnd 0 ingen sten I36234 
SIMON Bertha, barn, d. af Ludvig S. f. 25.3.1856, 1858,22.5 00281-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-6-Rnd identificeret I36409 
JACOBI (JACOBY) Pauline, f. MEYER, g. Jacob Moses, 53 år, 1861,20.9 00102-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-7-Rnd identificeret [Løs plade fejlanbragt i 11-26]I36289 
JACOBI (JACOBY) Jacob Moses, kgl. agent, købmand, f. 5.3.1802, 1877,6.6 00098-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-8-Rnd identificeret I36282 
NATHANSEN Caroline, barn. D. af Abraham N., f. 6.3.1855, 1863,24.1 00221-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-9-Rnd identificeret I10873 
NATHANSEN Regine, f. WULFF (WULF), g. Abraham, f. 23.2.1815, 1876,13.5 00240-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-10-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I10591 
NATHANSEN Abraham, slagtermester f. 13.12.1813, 1883,12.10 00216-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-11-Rnd identificeret I10869 
WULFF (WULF) Jette, ugift, d. af Israel Carl W., f. 23.4.1800 i Fredericia, 1863,19.8 00334-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-12-Rnd Legat identificeret I9795 
LEVIN Gottong, f. HIRSCH, g. Salomon, 85 år f. i Hamburg, 1864,16.5 00128-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-13-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36313 
COHEN (COHN) Henriette, f. DAVIDSEN, g. Moses Abraham, f. 18.8.1788 Fredericia, 1864,12.6 00033-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-14-Rnd identificeret I3564 
HARTOGSOHN Philip Jonas, barn, s. af Jonas P.H. f. 18.8.1857, 1864,18.10 00075-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-15-Rnd Legat identificeret I53753 
WARSCHAUER Henriette, f. WULFF (WULF), g. Marcus, i Sæby 60 år, 1864,24.10 A-11-16-Rnd 0 ingen sten I36428 
NATHANSEN Clara, f. HAUROWITZ, g. Magnus, f. 1826 i Kbh., 00222-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-17-Rnd identificeret I22467 
SIMONSEN Ephraim, lysestøber, f. 8.9.1836, Sæby, 1865,21.11 00294-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-18-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36417 
NATHANSEN Flora Wilhelmine, f. HAUROWITZ, g. Wulff, f. 12.6.1829 i Kbh, 1866,4.5 00224-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-19-Rnd identificeret I22469 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA11-20-Rnd
SAMSON Emanuel, købmand i Viborg, f. 11.11.1812 i Viborg, død der, 1868,8.12 00270-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-21-Rnd identificeret I36399 
SAMSON Moses Nathan, købmand i Viborg, f. 7.11.1810, død i der, 1868,22.12 00272-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-22-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36401 
JACOBI (JACOBY) Emilie, ugift, f. 5.8.1831, d. i Århus, 1870,18.8 00095-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-23-Rnd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt, sokkel samt rester af plade, der hører til en anden person]I36284 
LEVY Moses Isak, købmand, f. 17.12.1791, 1870,10.9 00140-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-24-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I14000 
LEVY Charlotte, f. LEVIN, g. Moses Isak, f. 5.1.1805, 1877,9.5 00136-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-25-Rnd identificeret [Fællessten m. ægtefælle. Fødenavn mangler i JD]I14001 
LEVY Leopold, klædefabrikant f. 1.7.1802, 1891,6.9 00139-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-26-Rnd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt (plade hører til 11-7)]I36320 
LEVY Caroline, f. PHILIPSON, g. Leopold, f. 23.6.1807, 1886,11.11 00135-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-27-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36319 
PHILIPSON Philip, købmand, 68 år, 1885,4.11 00261-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-28-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36393 
DAVIDSEN Hanne, ugift, 79 år, 1884,26.5 A-11-29-Rnd 0 ingen sten I36245 
JENSEN Henriette, f. DAVIDSEN, g. Lauritz, 76 år, 1888,16.5 A-11-30-Rnd 0 ingen sten I36291 
NATHANSEN Pauline, f. CANTOR, g. Magnus, 54 år, 1886,30.7 00238-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-31-Rnd identificeret I29806 
KOPPEL Betty, f. WULFF (WULF), g. Moses, (g.m. kbm. MK i Hobro) f. 28.2.1805, 1886,12.12 00121-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-32-Rnd identificeret [Mands fornavn mangler i JD]I13430 
HEINEMANN Rebekka, ugift, d. af Gerson H., 85 år, 1888,19.1 00080-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-33-Rnd identificeret I36268 
TACHAU Camillo, s. af Adolph T., f. 19.3.1871 i Thisted, død der, 1888,14.9 00299-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-34-Rnd identificeret I36422 
NATHANSEN Regisse, f. SIMON, g. Hirsch, f. 12.9.1829 Kbh, 1889,7.1 00242-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-35-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36384 
NATHANSEN Hirsch, murermester, f. 6.7.1827, 1891,28.11 00228-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-36-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I17071 
NATHANSEN Michael (Martinus), kreaturkommissionær, f. 21.4.1862, 1891,7.6 00234-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-37-Rnd identificeret I2445 
NATHANSEN Edel, f. SIMON, g. Michael, f. 26.3.1864 død i Kbh, 1930,9.9 A-11-38-Rnd Urne ingen sten I2418 
HARTOGSOHN Hanne Betti, f. NATHANSEN, g. Jonas Philip, f. 13.10.1823, 1894,29.1 00070-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-39-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36262 
HARTOGSOHN Jonas Philip, børstefabrikant, f. 25.1 2.1821 Emden, 1902,13.10 00072-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-40-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36263 
HARTOGSOHN Bernhardine, f. LEVY, g. Michael Philip, f. 21.4.1875 Hamburg, 1937,13.2 00068-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-41-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36259 
HARTOGSOHN Philip Michael, købmand f. 10.4.1867, 1950,5.12 00074-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-42-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36260 
VALENTIN Louis, handelsrejsende, Hamburg, f. 12.2.1847, d. i Hamburg, 1911,10.4 00308-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-43-Rnd Legat identificeret I10711 
von VALENTIN Galathea, ugift, d. af Isaac V., f. 29.12.1839, 1919,30.11 00304-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-44-Rnd Legat identificeret [Trykfejl i JD 11-4]I10709 
NATHAN Frederikke, ugift, d. af Joseph G.N., f. 31.5.1862, 1913,12.5 00211-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-45-Rnd ikke identificeret el. fotograferet I36369 
von ESSEN Gunhilda, f. SIMON, g. Harald Isidor, f. 9.6.1859, d. i Skive, 1913,14.8 00049-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-46-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2416 
von ESSEN Harald Isidor, murermester i Skive, f. 1.4.1855 i Horsens, 1929,1.10 00050-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-47-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I2427 
SIMONSEN Carl, glarmester, f. 2.11.1831, Sæby, 1918,25.1 A-11-48-Rnd ikke fundet I36416 
HARTOGSOHN Jenny, f. EPSTEIN, g. Eduard Jonas, f. 31.12.1866 Parchim, 1926,29.12 00071-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-49-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36264 
HARTOGSOHN Eduard Jonas, børstefabrikant, f. 12.2.1862, 1941,31.3 00069-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-50-Rnd identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36261 
HARTOGSOHN Siegfried, nationalbankdir. f. 11.10.1898, d. i København, 1963,29.4 00076-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-51-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36266 
HARTOGSOHN Käte, f. NEUMANN, g. Siegried, d. i Berlin, f. 16.6.1897 Neustettin Pommern, 1972,17.4 00073-5-1-TB-sep2010.JPGA-11-52-Rnd Legat identificeret [Fællessten med ægtefælle]I36265 

Log in