Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 11 med Nathan Jacob Levin

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
LEVINSON Hirsch, købmand, 1874,27.1 02509-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-1-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34745 
kaldt Hirsch KRäTZWäSCHER
LEVINSON Cecilie, f. SOLDIN, g. Hirsch, 1889,11.10 02508-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-2-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34744 
DAVIDSEN Louise, f. BALLIN, g. Abraham, 1874,6.2 A-11-3-Mlgd ikke fundet I33676 
LEVY Jacob Samson, grosserer, 1901,14.6 02618-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-4-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32096 
LEVY Hanne, f. SALOMONSEN, g. Jacob Samson, 1874,11.2 02594-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-5-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32013 
GOLDSCHMIDT Bendix Meyer, manufakturhandler, 1874,9.3 01226-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-6-Mlgd Legat identificeret I13971 
kaldt Bendix Meyer KIK
GOLDSCHMIDT Rose, f. TRIER, g. Bendix Meyer, 1890,16.9 01292-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-7-Mlgd Legat identificeret I13972 
CORDOSA (CARDOSA) Hanne, f. COHEN (COHN), g. David Abraham, 1874,12.3 A-11-8-Mlgd Legat ikke fundet [Fælles sten med ægtefælle i A-11-9?]I33619 
CORDOSA (CARDOSA) David Abraham, partikulier, 1874,19.8 00766-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig, Familiesten med hustru og datter?]I33618 
CORDOSA (CARDOSA) Therese, ugift, 1929,5.6 A-11-9a-Mlgd Legat ikke fundet [Fælles sten med forældre i A-11-9?]I33623 
JACOBSEN Lehman Aron, korpslæge, 1874,16.3 02106-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-10-Mlgd identificeret I11540 
DELBANCO Martin, handelskommis, 1874,28.3 00886-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-11-Mlgd Legat identificeret I33693 
LEVY Wilhelmine, f. RUBEN, g. Wulf Samuel, 1874,28.3 02713-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-12-Mlgd Legat identificeret I13897 
LEVY Wulf Samuel, grosserer, 1881,16.10 02714-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-13-Mlgd Legat identificeret I13896 
LUBLIN Rose, f. LAZARUS, g. Hirsch, 1874,31.3 02788-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-14-Mlgd identificeret I31932 
kaldt Rose KIK
NATHAN Nathan Zacharias, handlende, Slagelse, 1874,2.4 A-11-15-Mlgd 0 ingen sten I12559 
TEXIERE Isak Jacobsen, købmand, 1874,5.4 04162-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-16-Mlgd identificeret I35814 
GOLDSCHMIDT Galethea, f. MEYER, g. Sigfred, 1874,13.4 01244-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-17-Mlgd Legat identificeret I27629 
GOLDSCHMIDT Sigfred, etatsråd, 1906,13.10 01294-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-18-Mlgd Legat identificeret I27628 
HENRIQUES Samson Elias, berider, 1874,20.4 A-11-19-Mlgd 0 ingen sten I34119 
ESKILDSEN Julie, f. FRANCK, g. Levin, 1874,20.4 A-11-20-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I33755 
LEVIN Hanne, f. BLOCH, g. Adolph, 1874,26.4 02408-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14847 
LEVIN Adolph, grosserer, 1876,9.7 02372-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-22-Mlgd identificeret I14838 
LEVIN Nathan Jacob, broderihandler, 1874,28.4 02474-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-23-Mlgd identificeret I34725 
kaldt Nathan Jacob BURGUNST (BURGKUNSTADT)
ADLER David Baruch, grosserer, 1878,4.12 00091-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-24-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13933 
ADLER Jenny, f. RAPHAEL, g. David Baruch, 1902,13.11 00100-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-25-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13934 
ADLER Hanne, ugift, rektor, 1947,4.1 00094-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-25a-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med forældre]I32514 
KALISCH Jacobine, ugift, 1882,26.9 02253-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-26-Mlgd Legat identificeret I34562 
HARTVIGSON Emma, f. RéE, g. Hartvig, 1882,28.9 01493-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-27-Mlgd identificeret I17819 
SALOMONSEN Daniel Heiman, grosserer, 1882,13.10 03825-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-28-Mlgd identificeret I3443 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA-11-29-Mlgd
HECKSCHER Rachel, ugift, restauratrice, 1882,17.10 01545-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-30-Mlgd identificeret I5433 
NATHAN Jette, f. LAZARUS, g. Philip, 1882,1.12 03359-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-31-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35295 
JACOBI (JACOBY) Jacob, skrædermester, 1882,30.11 A-11-32-Mlgd 0 ingen sten I23155 
HENRIQUES Amalia, ugift, 1882,4.12 A-11-33-Mlgd ikke fundet I34103 
CALMANN Israel H., kommissionær, 1882,9.12 A-11-34-Mlgd 0 ingen sten I32834 
GOLDMANN Jacob, hattemagermester, Ålborg, 1882,31.12 01220-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-35-Mlgd identificeret I33904 
GOLDSCHMIDT Abraham Joseph, kirkebetjent, 1883,10.1 01221-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-36-Mlgd identificeret I33905 
kaldt Abraham Joseph OLDENBURG
GOLDSCHMIDT Jette, f. COHEN (COHN), g. Abraham Joseph, 1869,20.12 01258-1-1-AF-jul2011.jpgA-11-37-Mlgd identificeret [Navn på bagside af ægtefælles sten]I33926 
WARBURG Rebekka, ugift, 1883,1.2 A-11-38-Mlgd 0 ingen sten I15257 
SALOMON Caroline, ugift, 1883,15.3 03736-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-39-Mlgd Legat identificeret I609 
kaldt Caroline MOISLING
ELIESEN Edvard/Elias, manufakturhandler, 1883,25.3 A-11-40-Mlgd 0 ingen sten I11558 
MEYER Leopold David, kontorist, 1883,4.4 03110-1-1-AF-apr2011.JPGA-11-41-Mlgd identificeret I35086 
COHEN (COHN) Levin, tøjfabrikant, 1883,20.4 A-11-42-Mlgd 0 ingen sten I33572 
MEYER Franziska, f. SELIG, g. Martin, 1883,18.5 A-11-43-Mlgd ikke fundet I14893 
MEYER Eugenie, barn, 1886,6.7 A-11-44-Mlgd 0 ingen sten I35048 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Frederikke, f. BLOCH, g. Joseph, 1883,1.6 A-11-45-Mlgd 0 ingen sten I32707 

Log in