Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 3 med Serine Gunst

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
WULFF (WULF) Jacob Hendrik, sadelmagermester, Ålborg, 1864,2.5 04528-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-1-Mlgd identificeret I36022 
kaldt Jacob Hendrik AALBORG
LORIA Joseph Salomon, guldtrækker, 1864,4.5 02769-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-2-Mlgd identificeret I34880 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA-3-3-Mlgd
SELIG Frederikke, ugift, 1864,15.5 A-3-4-Mlgd 0 ingen sten I35690 
LASSEN Gurly, ugift, 1864,4.7 02305-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-5-Mlgd identificeret I34603 
WESSELY Jacobine, ugift, 1864,13.7 04457-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-6-Mlgd identificeret I35988 
COHEN (COHN) Hartvig Moses, møbelhandler, 1864,15.7 00642-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-7-Mlgd identificeret I7490 
COHEN (COHN) Bolette, f. EIBESCHüTZ, g. Hartvig Moses, 1866,4.4 00596-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-8-Mlgd identificeret I7491 
GUNST Serine, f. DELLEVIE (DELLEWIE), g. Aron Abraham, 1864,4.8 01356-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-9-Mlgd identificeret I10230 
GUNST Aron Abraham, købmand, Holstebro, 1866,24.3 01354-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-10-Mlgd identificeret I10229 
KALCKAR (KALKAR) Jacob Simon, købmand, Slagelse-Kbh., 1864,11.8 02238-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-11-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig sten muligvis fælles m. ægtefælle i A-3-12]I578 
KALCKAR (KALKAR) Caroline, f. LACHMAN, g. Jacob Simon, 1878,13.1 A-3-12-Mlgd 0 ikke fundet I576 
TRIER Julius Jacob, apotekerlærling, 1864,17.8 04211-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-13-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I20090 
HECKSCHER Moses Jacob, handelsagent, 1864,19.8 A-3-14-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD A-s-14]I34067 
WILNAU Marcus, 1864,20.9 A-3-15-Mlgd 0 ingen sten I36001 
WULFF (WULF) Abraham, handlende, Næstved, 1864,19.9 A-3-16-Mlgd 0 ingen sten I36011 
MOSES Lazarus, handlende, Malmö, 1864,28.9 A-3-17-Mlgd 0 ingen sten I35246 
WARNCKE Marie, f. RéE, g. Ludvig Holberg, 1864,5.10 A-3-18-Mlgd 0 ingen sten I22937 
LEVY Just, musiklærer, 1864,15.10 02631-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-19-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig, muligvis sten m. ægtefælle t.h.]I34763 
kaldt Just SCHOCHET
LEVY Cecilie, f. NATHAN, g. Just, 1895,6.2 A-3-20-Mlgd ikke fundet [Muligvis fælles sten med ægtefælle t.v.]I34762 
LEVY Henriette, g. Markus, 1864,17.10 A-3-21-Mlgd 0 ingen sten I34795 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Efraim, købmand, Køge, 1864,18.10 A-3-22-Mlgd 0 ingen sten I32694 
JACOBSEN Heyman Aron, fuldmægtig, 1864,24.10 02078-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-23-Mlgd identificeret I11543 
LAMM Therese, f. MEYERSSON, g. Moritz, 1864,1.11 02303-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-24-Mlgd identificeret [Mands fornavn mangler i JD]I34599 
HAUROWITZ Mathilde, ugift, 1864,27.11 01510-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-25-Mlgd Legat identificeret I22466 
ISRAEL Rebekka Abraham, ugift, 1864,29.11 01937-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-26-Mlgd Legat identificeret I34323 
kaldt Rebekka Abraham HAMBURGER (HAMBURG)
ISRAEL Esther Abraham, ugift, modehandlerinde, 1883,7.4 01887-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-27-Mlgd Legat identificeret I34283 
kaldt Esther Abraham HAMBURGER (HAMBURG)
SALOMONSEN Benny, silke- og klædehandler, 1864,7.12 03819-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-28-Mlgd identificeret I4879 
SALOMONSEN Julie, f. COHEN (COHN), g. Benny, 1885,4.4 03861-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-29-Mlgd identificeret I4918 
SANDER Simon, grosserer, 1864,9.12 03946-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-30-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35644 
SANDER Betty, f. BERNBERG, g. Simon, 1894,22.8 03942-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-31-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35643 
JACOBSEN Jacob Samuel, købmand, 1864,16.12 02092-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-32-Mlgd identificeret I34424 
JACOBSEN Hanne, f. ISRAEL, g. Jacob Samuel, 1876,19.1 02065-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-33-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34423 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Vilhelmine, ugift, 1864,19.12 00160-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-34-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32567 
HARTVIGSON Hartvig, krigsassesor, 1864,20.12 01498-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-35-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I17820 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVA-3-36-Mlgd
GOLDZIEHER Nathan, bogtrykker, 1865,18.1 01314-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-37-Mlgd identificeret I33946 
NATHAN Moritz, detailhandler, 1865,23.1 03373-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-38-Mlgd Legat identificeret I875 
kaldt Moritz NASCHE (NASCHOU)
NATHAN Frederikke, f. RUBEN, g. Moritz, 1914,20.5 03340-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-39-Mlgd Legat identificeret I139 
HIRSCH Fanny Birgitte, f. NATHAN, g. Levin, 1943,23.11 01779-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-39a-Mlgd Legat identificeret [Mands fornavn mangler i JD]I876 
DAVIDSEN Bendix David, handelsbetjent, 1865,25.1 00836-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-40-Mlgd Legat identificeret [På sten står faren David Salomonsen efternavn]I5726 
kaldt Bendix David NYBORG
SACHS Julie, f. BENDIX, g. Moritz, 1865,3.2 03717-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-41-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35520 
SACHS Moritz, grosserer, 1888,20.10 03718-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-42-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35521 
CANTOR Sally, malersvend, 1865,9.2 A-3-43-Mlgd 0 ingen sten I32314 
MEYER Emanuel Levin, partikulier, 1865,21.2 03039-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-44-Mlgd Legat identificeret I35041 
MEYER Mariane, f. ISRAEL, g. Emanuel, 1894,26.7 03121-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-45-Mlgd Legat identificeret I35094 
PERLSTEIN Frederikke, barn, 1868,26.1 03459-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-46-Mlgd identificeret I51398 
LEVY Frederikke, f. NATHAN, g. Moses, 1865,5.1 02577-1-1-AF-jul2011.jpgA-3-47-Mlgd identificeret I34779 

Log in