Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 4 med Lovise Anrich

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
GEDALIA lsidora, barn, 1866,8.2 01175-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-1-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I23499 
MEYER Regitze, barn, 1866,5.2 03162-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-2-Mlgd identificeret I35115 
WENDT Philipine, f. LIEBMANN, 1866,12.1 A-4-3-Mlgd ikke fundet I35976 
SCHNELLER Sophie, - enke, 1866,11.1 03968-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-4-Mlgd identificeret I35664 
LEVY Zander Isach, grosserer, 1865,6.12 02715-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-5-Mlgd identificeret I34849 
GRüN Frederik Salomon, kontorist, 1865,3.12 01335-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-6-Mlgd identificeret I33963 
RAPHAEL Jacob, partikullier, 1865,29.11 03597-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-7-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35456 
LEVIN Harald Joseph, kræmmersvend, 1865,6.11 02411-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-8-Mlgd identificeret I34695 
CURIEL (COURIEL) Dorothea, f. ANRICH, g. Salomon, 1865,25.10 00775-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-9-Mlgd identificeret I33625 
RUBEN Magnus Moses, købmand, 1872,29.3 03699-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-10-Mlgd identificeret I35512 
RUBEN Sophie, f. LEVY, g. Magnus Moses, 1865,9.10 03710-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-11-Mlgd identificeret I35515 
LEVIN Hanne, ugift, 1865,28.9 02410-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-12-Mlgd Legat identificeret I34694 
MELCHIOR Israel Bernhard, grosserer cand.polyt., 1893,7.9 02903-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-13-Mlgd identificeret I5949 
MELCHIOR Charlotte Cecilie, f. van DEHN (DEEN), g. Israel Bernhard, 1865,25.9 02884-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-14-Mlgd identificeret I5950 
GUNST Ludvig A., bogholder, 1865,6.9 A-4-15-Mlgd 0 ingen sten I33975 
ANRICH Lovise, f. DELLEVIE (DELLEWIE), g. Moses Gottchalk, 1868,10.10 00127-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-16-Mlgd Legat identificeret I32541 
ANRICH Moses Gottschalk, vekselmægler, 1865,3.9 00130-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-17-Mlgd Legat identificeret I32542 
JACOBSEN Jacob, kobbersmed, 1865,22.8 02089-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-18-Mlgd identificeret I34444 
BLOCH Frederik M., elektropletfabrikant, 1884,17.9 00404-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-19-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I32774 
BLOCH Frederikke, f. MEYER, g. Frederik M., 1865,17.8 00405-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Forkert dato (6. okt.) i JD.]I32775 
HIRSCH Michael, skolelærer, Ålborg, 1865,26.7 01792-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-21-Mlgd identificeret I34202 
kaldt Michael AALBORG
JACOBSEN Esperance Henriette, ugift, lærerinde, 1865,22.7 02047-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-22-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34405 
JACOBSEN Hanne, f. BONNIER, g. Abraham Jacob, 1865,18.7 02063-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-23-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34422 
kaldt Hanne MOISLING
MEYER Nicolaus Nathan, fuldmægtig, 1865,12.7 A-4-24-Mlgd 0 ingen sten I35112 
TRIER Salomon Meyer, apoteker, 1894,7.3 04227-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-25-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13961 
TRIER Sophie, f. BALLIN, g. Salomon Meyer, 1865,23.6 04233-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-26-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I13958 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Marcus Simon, skrædermester, kaptajn, 1898,4.7 01095-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-27-Mlgd identificeret I1216 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Frederikke, f. HARTVIG (HARTIG), g. Marcus Simon, 1865,16.6 01086-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-28-Mlgd identificeret I2131 
CANTOR Henriette Raphael, ugift, 1865,9.6 A-4-29-Mlgd ikke fundet I32320 
SIMONSEN Isak Heyman, silke- og klædehandler, 1865,5.6 04065-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-30-Mlgd identificeret I35741 
MONIES Siegfred, barn, 1865,24.5 03252-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-31-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Ulæselig plade tilskrives her SM (selvom 0 for ingen sten i JD)]I35172 
KOPPEL Fanny Josepha, ugift, 1865,14.5 02281-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-32-Mlgd identificeret I13417 
LOTINGA Abraham Acher, købmand, 1865,11.5 02777-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-33-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I18490 
LOTINGA Bolette, f. POLACK, g. Abraham Acher, 1924,22.8 02778-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-34-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I18484 
MOURITZEN Susanne, f. LEVY, g. Daniel, 1865,9.5 03319-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-35-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD. Ulæselig plade foran stenen for Lotinger?]I17325 
GERSON Nicolai, grosserer, 1865,7.5 A-4-36-Mlgd 0 ingen sten I22879 
SOLDIN Michael, tobakshandler, 1865,27.4 A-4-37-Mlgd ikke fundet I35761 
SOLDIN Frederikke, f. WOLFF (WOLF), g. Michael, 1874,14.12 A-4-38-Mlgd ikke fundet I50921 
MENDEL Birgitte, f. SYSKIND, g. Moses, 1865,26.4 A-4-39-Mlgd 0 ingen sten [Står under mands fornavn i JD]I54216 
JACOBSEN Eva, f. GUMPERT (GUMBERT), g. Jacob (Eljakim) Moses, enke, 1865,4.4 02051-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-40-Mlgd identificeret [Fødenavn og mands fornavn mangler i JD]I34412 
MEYER Henriette, ugift, Ålborg, 1865,12.4 03069-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-41-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I55913 
LEVIN Simon, guldsmedemester, 1865,10.4 A-4-42-Mlgd 0 ingen sten I23161 
DAVID Jacobi Lazarus, grosserer, 1881,12.8 00808-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-43-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14089 
DAVID Susanne Esperance, f. COHEN (COHN), g. Jacobi Lazarus, 1865,14.3 00829-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-44-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14091 
HARTVIG (HARTIG) Birgitte, f. ISRAEL, g. Joseph Philip, 1889,2.1 01441-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-45-Mlgd Legat identificeret I34024 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Philip, silke- og klædehandler, 1865,12.3 01464-1-1-AF-jul2011.jpgA-4-46-Mlgd Legat identificeret I34025 
kaldt Josel ESSEN

Log in