Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré A Række 7 med Rose Goldschmidt

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
OETTINGER (ØTTINGER) Isak, kunstdrejer, 1868,29.2 03430-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-1-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22477 
OETTINGER (ØTTINGER) Jette, f. HAUROWITZ, g. Isak, 1897,23.1 03431-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-2-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22460 
RUBEN Susanne, f. BLOCH, g. Isak Hendel, 1868,6.3 03713-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-3-Mlgd Legat identificeret I35518 
RUBEN Isak Hendel, grosserer, 1868,10.12 03691-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-4-Mlgd Legat identificeret I35509 
LEVISON Ludvig, snedkermester, 1868,14.3 A-7-5-Mlgd 0 ingen sten I3733 
WULFF (WULF) Henriette, f. GOLDSCHMIDT, g. Moses, 1868,27.3 04522-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-6-Mlgd identificeret I36045 
COHEN (COHN) Julius Levin, købmand, 1868,12.4 00674-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-7-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD 9-7-7 samt dødsår 1860]I5744 
COHEN (COHN) Sara, f. SALOMON, g. Julius Levin, 1919,29.11 00745-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-8-Mlgd Legat identificeret I5745 
GOTTSCHALKSEN Meyer Levin, mel- og gryn handler, 1868,11.5 01332-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I22852 
PHILIPSEN Rose Nathan, ugift, 1868,20.5 03530-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-10-Mlgd identificeret I35405 
WULFF (WULF) Eva, g. Hertz, 1868,28.5 A-7-11-Mlgd 0 ingen sten I36030 
LEVISON Sophie, ugift, lærerinde v. Carolineskolen, 1868,16.6 02526-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-12-Mlgd identificeret I16868 
MEYER Esther, f. ANRICH, g. Amsel Nathan, 1868,18.6 03043-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-13-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD: Anrichm]I35045 
MEYER Amsel Nathan, silke- og klædehandler, 1871,26.4 03002-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-14-Mlgd Legat identificeret I35009 
kaldt Amsel Nathan HAUSEN
BLOCH Sammy, grosserer, 1868,9.8 00427-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-15-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32768 
BLOCH Bergitte, f. SIMONSEN, g. Sammy, 1897,21.3 00397-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-16-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32767 
MEYER Mine, ugift, melhandler, 1868,6.9 03140-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-17-Mlgd identificeret I47261 
LEVY Arnold W.S., typograf, 1868,9.9 02536-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-18-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I14689 
HIRSCH Betty, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Nathan, 1868,14.10 01776-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-19-Mlgd identificeret I34188 
MEYER Daniel, grosserer, 1868,17.10 03028-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-20-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35029 
MEYER Henriette, f. WULFF (WULF), g. Daniel, 1901,21.11 03068-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-21-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35063 
MEYER Hanne, dameskræderinde, 1868,23.11 03061-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-22-Mlgd identificeret I35058 
kaldt Hanne HAMBURGER (HAMBURG)
MEYER Rikke, ugift, 1910,16.9 03163-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-23-Mlgd identificeret I35116 
kaldt Rikke HAMBURGER (HAMBURG)
JACOBSEN Ida Theresia, f. DAHL, g. Moses Seligman, 1868,1.12 02079-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-24-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34435 
JACOBSEN Moses Seligmann, marskandiser, 1888,21.2 02127-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-25-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle nr. 2 (g.1.m. Sophie)]I34436 
DAVID Sophie, ugift, 1868,6.12 00828-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-26-Mlgd Legat identificeret I14088 
RéE Martin Carl Julius, kontorist, 1868,9.12 03621-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-27-Mlgd Legat identificeret I17781 
KRISTELLER Beer Michel, cigarfabrikant, 1868,20.12 02292-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-28-Mlgd identificeret I34592 
MELCHIOR Martha, ugift, 1868,26.12 A-7-29-Mlgd 0 ingen sten I13319 
DELBANCO Henriette, ugift, 1869,4.1 A-7-29a-Mlgd 0 ingen sten I6296 
LEVIN Ephraim David, grosserer, 1869,16.1 02396-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-30-Mlgd Legat identificeret I34677 
LEVIN Mine, f. COHEN (COHN), g. Ephraim David, 1903,2.12 02466-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-31-Mlgd Legat identificeret I34721 
SALOMONSEN Heiman Aron, tøjmagermester, 1869,26.1 03841-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-32-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3236 
SALOMONSEN Dina, f. JACOBSEN, g. Heiman Aron, 1896,16.6 03828-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-33-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3237 
MICHAELSEN Lion Michael, strømpevæver, 1869,2.2 A-7-34-Mlgd 0 ingen sten I35149 
GOLDSCHMIDT Rose, f. GERSON, g. Heiman, 1869,31.1 01291-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-35-Mlgd Legat identificeret I12987 
LEVY Moritz Meyer, guldsmed, 1869,2.2 02664-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-36-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14719 
LEVY Nanna, f. LEVY, g. Moritz Meyer, 1888,12.2 02668-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-37-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle, Fødenavn mangler i JD]I14682 
BLOCH Susanne, f. RUBEN, g. Nathan, 1869,11.12 A-7-38-Mlgd ikke fundet I32788 
VALENTIN Esther, ugift, 1869,15.2 04308-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-39-Mlgd identificeret I35885 
BARUCH David, marskandiser, 1869,15.9 00189-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-40-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med søn]I11592 
BARUCH Lehmann David, bogholder, 1869,24.2 00193-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-41-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med far]I11594 
WULFF (WULF) Louis Joseph, kontorist, 1869,2.3 04538-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-42-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I36052 
SIMONSEN Rosa, f. HAHN, g. Jacob, 1869,18.2 04084-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-43-Mlgd Legat identificeret I3161 
SIMONSEN Jacob, vekselerer, 1880,7.6 04067-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-44-Mlgd Legat identificeret I3160 
WOLFF (WOLF) Johanna, f. GOLDSCHMIDT, g. Abraham Alexander, 1876,2.2 04480-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-45-Mlgd Legat identificeret I7010 
WOLFF (WOLF) Abraham Alexander, overrabbiner, 1891,6.12 04478-1-1-AF-jul2011.jpgA-7-46-Mlgd Legat identificeret I7009 

Log in