Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 11 med Esther Goldstein

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
WULFF (WULF) Charles Lehman, barn, 1861,19.4 B-11-1-Mlgd 0 ingen sten I36020 
EDELSTEIN Henriette, f. COHEN (COHN), g. Moritz Meyer, 1861,18.4 00911-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-2-Mlgd identificeret I33715 
HIRSCH Joseph, asfaltfabrikant, 1861,19.4 B-11-3-Mlgd 0 ingen sten I34196 
HARTVIG (HARTIG) Dorothea, f. MICHELSEN, g. Joseph, 1861,23.4 01444-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-4-Mlgd identificeret I2200 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Marcus, slagtermester, Hillerød, 1865,22.2 01463-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-5-Mlgd identificeret I396 
kaldt Joseph Marcus HOMEL (HAMEL)
LEVYSOHN Cosman, silke- og klædehandler, 1861,5.5 02717-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-6-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD: Gosman]I126 
LEVYSOHN Henriette, f. EICHEL, g. Cosman, 1876,22.6 02721-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-7-Mlgd identificeret I102 
GOLDSCHMIDT Moses Meyer, møbelhandler, 1861,11.5 01282-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-8-Mlgd Legat identificeret I2680 
GOLDSCHMIDT Jette, f. COHEN (COHN), g. Moses Meyer, 1869,20.12 01257-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-9-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I2681 
SANDER Mathilde, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Leopold, 1861,17.5 03944-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-10-Mlgd Legat identificeret I35647 
SANDER Leopold, grosserer, 1880,30.4 03945-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-11-Mlgd Legat identificeret I35648 
HARTVIG (HARTIG) Jacob Marcus, marskandiser, 1861,22.5 01459-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-12-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I388 
kaldt Jacob Marcus HOMEL (HAMEL)
HARTVIG (HARTIG) Regina, f. BARUCH, g. Jacob Marcus, 1861,13.11 01482-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-13-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I1235 
DAVIDSEN Rebekka Regine, f. PEDERSEN, g. Philip David, 1861,2.6 B-11-14-Mlgd 0 ingen sten I33679 
DAVIDSON Gottlieb Eichel, bogholder, 1861,10.6 00872-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-15-Mlgd identificeret I22599 
JACOBSEN Jacobine, ugift, Slagelse, 1861,11.6 B-11-16-Mlgd 0 ingen sten I34447 
PHILIP Jacobine, f. ELBE, g. Baruch, 1861,23.6 03481-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-17-Mlgd identificeret I35374 
SCHWABACH Hartvig, købmand, 1861,27.6 B-11-18-Mlgd 0 ingen sten I35680 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-11-19-Mlgd
LEVIN Marcus Joseph, købmand, schächter, 1861,11.8 02454-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14774 
kaldt Mordechai FREDERICIA
LEVIN Rebekka, f. WEEL, g. Marcus Joseph, 1868,3.3 02478-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I15001 
LATZER Sara, f. SALOMONSEN, g. Simon, 1861,29.8 02308-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-22-Mlgd identificeret I5336 
BALLIN Gerson, skrædder, 1861,30.8 B-11-23-Mlgd 0 ingen sten I32575 
MENDEL Hanna, ugift, 1861,8.9 02962-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-24-Mlgd identificeret I34978 
KALISCH Henriette, f. WULFF (WULF), g. Hillel Isac, 1861,13.9 02251-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-25-Mlgd identificeret I3202 
SALOMONSEN Sulla, husjomfru, 1861,17.9 B-11-26-Mlgd 0 ingen sten I32014 
FRIEDLæNDER Julius, kunstmaler, 1861,18.9 01054-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-27-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I15391 
PHILIPSEN Philip, handlende, 1861,25.9 B-11-28-Mlgd 0 ingen sten I29798 
GOLDSTEIN Joseph, blikkenslager, 1865,18.1 01303-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-29-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22846 
GOLDSTEIN Esther, f. MEYER, g. Joseph, 1861,14.10 01301-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-30-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I22845 
HECKSCHER Philip Meyer, nålemagermester, 1861,19.10 01543-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-31-Mlgd Legat identificeret I34068 
CALMER Marie, f. DEHN (DEEN), g. Calmer Philip, 1861,4.11 00489-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-32-Mlgd identificeret I32850 
CALMER Calmer Philip, hosekræmmer, 1864,12.4 00479-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-33-Mlgd identificeret I32838 
ROTSCHILD (ROSKILDE) Grethe, f. ADLER, g. Eliezer Levin, 1861,5.11 03667-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-34-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Mands fornavn mangler i JD]I35495 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-11-35-Mlgd
HENRIQUES Clara, f. HENRIQUES, g. Isak Ruben, 1861,15.11 B-11-36-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I6280 
LEVIN Bolette, f. MEYER, g. Itzig, 1861,20.11 02387-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-37-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34666 
MEYER Frederikke, f. TEXIERE, g. Saul, 1861,3.12 03050-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-38-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32289 
MEYER Saul, grosserer, 1862,8.1 03187-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-39-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I27630 
MICHAELSEN Michael Jacob, manufakturhandler, 1861,13.12 03217-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-40-Mlgd Legat identificeret I15327 
MICHAELSEN Esther, f. ADLER, g. Michael Jacob, 1869,1.5 03208-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-41-Mlgd Legat identificeret I15328 
HECKSCHER Frederikke, g. Samson, 1862,12.1 B-11-42-Mlgd 0 ingen sten I34058 
LEVIN Lucas, jernhandler, 1862,19.1 02450-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-43-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32142 
LEVIN Zerline, f. COHEN (COHN), g. Lucas, 1909,12.12 02506-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-44-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I32132 
JACOBSEN Helene, ugift, 1862,22.1 02073-1-1-AF-apr2011.JPGB-11-45-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34431 

Log in