Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 2 med Hanne Rachel Schottländer

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
LEVIN Caroline, ugift, 1854,6.9 B-2-1-Mlgd 0 ingen sten I34671 
REICHLBERG Julius, handskemagersvend, 1854,15.8 B-2-2-Mlgd 0 ingen sten I35466 
HIRSCH Nathan, kammerjæger, 1854,9.7 B-2-3-Mlgd 0 ingen sten I34189 
ADLER Caroline, ugift, 1854,3.7 00090-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-4-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I32513 
SCHIFF Sophie, f. LORIA, g. Jacob Moses, 1854,2.7 03960-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-5-Mlgd Legat identificeret I16987 
LEVIN Meyer Samuel, handlende, 1854,10.6 B-2-6-Mlgd 0 ingen sten I34719 
kaldt Meyer Samuel FRANZMAN
MONIES NN, dødfødt pige, møbelhandler Monies datter, 1854,4.6 04685-1-1-MG-xxx1955.jpgB-2-7-Mlgd 0 ingen sten [Mangler i JD]I71581 
SALOMONSEN Hanne, ugift, 1854,30.5 B-2-8-Mlgd 0 ingen sten I35592 
PRäGER Moses, handelsrejsende, 1854,15.4 B-2-9-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD B-2-91]I35449 
DELBANCO Bella, ugift, 1854,12.4 00883-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-10-Mlgd identificeret [Ved soklen formodentlig fragment af sten i nr. 11]I6295 
MICHAELSEN Hanne, f. LEVY, g. Jacob, 1854,7.4 03210-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-11-Mlgd identificeret [Apr. 2011 fundet ml. B-3-10 og B-3-11]I15330 
SCHOTTLäNDER Hitzelia, ugift, 1854,4.4 03977-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-12-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Trykfejl i JD 0 for ingen sten]I35673 
CANTOR Israel Abraham, handlende, 1854,1.4 00536-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-13-Mlgd identificeret I29655 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-2-14-Mlgd
HERTZ (HIRSCH) Abraham, handlende, 1854,25.3 B-2-15-Mlgd 0 ingen sten I34123 
COHEN (COHN) Hellemann, kunstdrejer, Fredericia, 1854,25.3 B-2-16-Mlgd 0 ingen sten I32956 
HEIDENHEIM Jacob Hirsch, købmand, Nysted, 1854,13.3 B-2-17-Mlgd 0 ingen sten I6522 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Cecilie, trådhandlerske, 1854,23.2 00148-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-18-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32556 
HARTVIG (HARTIG) Joseph Jacob, vekselerer, 1854,22.2 01462-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-19-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34027 
HARTVIG (HARTIG) Emma, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Joseph Jacob, 1888,22.10 01445-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-20-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34026 
CAEN Sara, f. SALOMON, g. Justus Levin, 1854,20.2 00472-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-21-Mlgd identificeret I32833 
DAVIDSEN Birgitte, f. GETZEL, g. David Gabriel, 1858,16.11 00837-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-22-Mlgd identificeret I33664 
DAVIDSEN David Gabriel, 1854,20.2 00841-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-23-Mlgd identificeret I33665 
SIMONSEN Simon Heyman, bagermester, 1854,19.2 B-2-24-Mlgd 0 ingen sten I35754 
HARTVIG (HARTIG) Adelheid, f. von HALLE, g. Samuel, 1861,14.12 01434-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-25-Mlgd identificeret I1243 
HARTVIG (HARTIG) Samuel, glashandler, 1854,6.2 01488-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-26-Mlgd identificeret I394 
kaldt Schmuel HOMEL (HAMEL)
HIRSCH Isak Samuel, partikulier, 1870,3.2 01784-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-27-Mlgd Legat identificeret I19907 
HIRSCH Rachel, f. FRANCK, g. Isak Samuel, 1854,9.1 01795-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-28-Mlgd Legat identificeret [Gravstenen angiver dødsåret til 1857, hvilket form. er stenhuggerens fejl]I34204 
DAVID Auguste, ugift, 1854,7.1 00791-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-29-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD. B-2-19]I22876 
DAVID Dorothea, ugift, 1891,25.9 00799-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-30-Mlgd Legat identificeret [Sten egl. før søsterens i B-2-29]I22877 
ELSASS Sara, f. WEIL, g. Daniel, 1861,21.4 00983-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-31-Mlgd identificeret I24247 
ELSASS Daniel, grosserer, 1853,13.12 00977-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-32-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Vedrører sten anden person?]I24242 
CANTOR Mine, f. MARIBOE, g. Raphael, 1853,5.12 00556-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-33-Mlgd identificeret I32316 
ABRAHAMSEN Ludvig, typograf, 1873,14.9 B-2-34-Mlgd 0 ingen sten I32501 
ABRAHAMSEN Mariane, f. HARTVIG (HARTIG), g. Ludvig, 1853,11.11 B-2-35-Mlgd 0 ingen sten I32502 
GEDALIA Nicolai Abraham, barn, 1853,28.10 01177-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-36-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Fælles sten med bror, se også B-2-32]I33873 
GEDALIA Harald, barn, 1865,1.5 01172-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-37-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Fælles sten med bror, ,se også B-2-32]I23500 
LEVY Jacob Simon, tøjfabrikant, 1853,26.10 02619-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-38-Mlgd ikke fundet [2 løse plader på hans plads]I17326 
LEVY Clarine, f. GABRIEL, g. Jacob Simon, 1873,19.8 02557-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-39-Mlgd identificeret I17329 
d' ANDRADE Sara, f. FONESCA (FONSECA), g. Joseph, 1853,4.10 B-2-40-Mlgd 0 ingen sten I32533 
BRESSENDORF Pauline, f. JACOBSEN, g. Meyer Moses, 1853,28.9 B-2-41-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I49610 
SELIG Joseph, hosekræmmer, 1853,23.9 04003-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-42-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35696 
SCHOTTLäNDER Hanne Rachel, f. BENJAMIN, g. Jacob, 1853,16.19 03976-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-43-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14146 
SCHOTTLäNDER Jacob Itzig, grosserer, 1858,28.5 03980-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-44-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14145 
JOSEPH Moses, skrædermester, 1861,23.7 02213-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-45-Mlgd identificeret I34523 
JOSEPH Ellen, f. LEVALD, g. Moses, 1853,15.8 02201-1-1-AF-apr2011.JPGB-2-46-Mlgd identificeret I34522 

Log in