Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 7 med Meyer Levin Meyer

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
GEDALIA Hartvig Abraham, kommissionær, 1858,19.2 01173-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-1-Mlgd identificeret I17047 
GEDALIA Henriette, f. JACOBSEN, g. Hartvig Abraham, 1863,21.11 01174-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-2-Mlgd identificeret I17048 
SALOMONSEN Salomon Isak, vekselerer, 1858,16.3 03899-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-3-Mlgd Legat identificeret I924 
kaldt Salomon Isak NYBORG
SALOMONSEN Rose, f. GOLDSCHMIDT, g. Salomon Isak, 1877,23.9 03890-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-4-Mlgd Legat identificeret I925 
MEYER Meyer Levin, partikulier, 1858,16.3 B-7-5-Mlgd 0 ingen sten I35101 
kaldt Meyer Levin FREDERICIA
KALCKAR (KALKAR) Frederikke, f. HARTVIG (HARTIG), g. Nathan Raphael Simon, 1858,22.3 02233-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-6-Mlgd identificeret I389 
KALCKAR (KALKAR) Nathan Raphael Simon, talmudist, 1861,4.5 02240-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-7-Mlgd identificeret I1317 
SCHOTTLäNDER Jacobi, glarmestersvend, 1858,18.4 03981-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-8-Mlgd identificeret I35675 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Laura, f. BENDIX, g. Isak Abraham, 1858,24.3 00320-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-9-Mlgd identificeret I32719 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Emil, læge, justitsråd, 1899,17.10 00303-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-10-Mlgd Legat identificeret I39924 
LEVY Joseph Nathan, købmand, 1858,26.3 02624-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-11-Mlgd identificeret I34808 
EHRENHOLDT Frederikke, ugift, 1858,13.4 B-7-12-Mlgd 0 ingen sten I33718 
LORIA Levin Isak, silke- og klædehandler, 1858,13.4 02771-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-13-Mlgd Legat identificeret I34882 
BüRGEL Salomon Isak, købmand, 1858,30.5 00463-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-14-Mlgd identificeret I5409 
FALK Lene, f. JACOBSEN, g. David, 1858,26.5 B-7-15-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD. JD og kartotek har samme gravplads som E.Wedel]I33765 
WEDEL Esther, - Slagelse, 1858,24.4 B-7-15-Mlgd 0 ingen sten [JD og kartotek har samme gravplads som L. Falk]I35942 
DAVIDSEN Sara, ugift, 1858,11.6 00868-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-16-Mlgd identificeret I33684 
NIELSEN Betty, f. HEYMAN (HEYMANN), 1858,11.6 B-7-17-Mlgd 0 ingen sten I49105 
WALLICH Meyer Lazarus, partikulier, 1858,13.6 B-7-18-Mlgd 0 ingen sten I35920 
COHEN (COHN) Rosalie, f. EBSDORF, g. Levin Jacob, 1858,18.5 B-7-19-Mlgd 0 ingen sten I33599 
LEVIN Abraham Michael, snedkersvend, 1858,16.6 B-7-20-Mlgd 0 ingen sten I34653 
[NN] dødfødt drengebarn, 1858,15.7 04625-1-1-MG-xxx1955.jpgB-7-21-Mlgd 0 ingen sten [Mangler i JD]
MELCHIOR Henriette, ugift, 1858,14.7 B-7-22-Mlgd 0 ingen sten I13158 
HEINEMANN Esperance Philippine, f. LEVYSOHN, g. Herman Gerson, 1858,16.7 01594-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-23-Mlgd Legat identificeret I25483 
WEEL Eduard David, manufakturhandler, 1858,10.8 04414-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-24-Mlgd Legat identificeret I35951 
HIRSCH Bella, ugift, 1858,25.8 B-7-25-Mlgd 0 ingen sten I34186 
GOLDSCHMIDT Wulff Moses, vekselerer, 1858,28.8 01299-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-26-Mlgd Legat identificeret I33937 
LEVIN Rosa, g. Abraham, 1858,8.9 B-7-27-Mlgd 0 ingen sten I34730 
TRIER Sophie, ugift, 1858,13.9 04235-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-28-Mlgd identificeret I20073 
NATHAN Isak, tøjmager, 1858,2.10 B-7-29-Mlgd 0 ingen sten I35288 
NATHAN Johanne, f. JACOBSEN, g. Isak, 1879,1.1 B-7-30-Mlgd 0 ingen sten I35297 
SALOMONSEN Isaac Aron, tøjmager, Viborg, 1858,21.10 03849-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-31-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I3401 
kaldt Isaac Aron NYBORG
SALOMONSEN Hanchen, f. JONAS, g. Isaac Aron, 1882,2.1 03838-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-32-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle; fejl fødenavn Isaac hos M.]I3406 
von HALLE Martin, garvermester, Vordingborg, 1858,19.10 B-7-33-Mlgd 0 ingen sten I34001 
BERNBURG Isak Moses Liebmann, grosserer, 1858,27.10 00374-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-34-Mlgd Legat identificeret I32749 
BERNBURG Hanne, f. ISRAEL, g. Isak Moses, 1869,9.8 00375-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-35-Mlgd Legat identificeret I32750 
LEVYSOHN Betty, ugift, 1858,27.11 02716-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-36-Mlgd identificeret I136 
SALOMON Levin Joel, guldsmedesvend, 1858,30.11 03776-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-37-Mlgd identificeret I14778 
kaldt Levin Joel MOISLING
MELCHIOR Betty, f. COHEN (COHN), g. Akiba, 1858,4.12 02881-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-38-Mlgd Legat identificeret I13163 
WEIL Frederikke, ugift, 1858,21.12 04439-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-39-Mlgd identificeret I35972 
MICHAELSEN Jonas, marskandiser, 1859,1.1 03213-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-40-Mlgd identificeret I29671 
MICHAELSEN Susanne, f. HERTZ, g. Jonas, 1870,4.6 03225-1-1-AF-apr2011.JPGB-7-41-Mlgd identificeret I29672 
SAMSON Levin, tapetserer, 1859,21.1 B-7-42-Mlgd 0 ingen sten I35626 
SALOMON Henriette, datter af urtekræmmer E[manuel] B[endix] S., 1859,11.1 04687-1-1-MG-xxx1955.jpgB-7-42a-Mlgd 0 ingen sten [Mangler i JD]I72893 
WALLICH Emilie, ugift, 1859,22.1 B-7-43-Mlgd 0 ingen sten I35911 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-7-44-Mlgd
MEYER Petrea, datter af glarmester Jac. M., 4 år, 1859,28.12 04688-1-1-MG-xxx1955.jpgB-7-45-Mlgd 0 ingen sten [Mangler i JD]I72894 

Log in