Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 8 med Nathan Levy Meyer

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
DAVID Oscar Frederik, barn, 1860,18.4 00820-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-1-Mlgd identificeret I33656 
WULFF (WULF) Moritz Wulff, handelsrejsende, 1859,21.10 04545-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-2-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I36057 
GOLDSCHMIDT Jette, ugift, 1859,14.10 01259-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-3-Mlgd Legat identificeret I33927 
RéE Hartvig Philip, grosserer, Århus, 1859,1.10 03609-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-4-Mlgd identificeret I17695 
JACOBSEN Lene, ugift, 1859,23.9 02108-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-5-Mlgd identificeret I34455 
kaldt Lene MECHLENBORG
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-8-6-Mlgd
TRIER Jacob, journalist, 1882,18.8 04206-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-7-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I20077 
TRIER Fanny, f. JONAS, g. Jacob, 1859,17.8 04200-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-8-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I20087 
KAUFMANN Bolette, f. GOTTSCHALK, g. Joel Julius, 1859,15.8 02267-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-9-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34572 
KAUFMANN Joel Julius, grosserer, 1873,12.4 02270-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-10-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34573 
MONIES Jacob, cigarmager, 1873,15.11 B-8-11-Mlgd 0 ingen sten I35170 
MONIES Sara, f. NEHM (NIM), g. Jacob, 1859,15.8 03251-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-12-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I35171 
MEYER Nathan Levy, skomagermester, 1862,3.2 03152-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-13-Mlgd identificeret I35077 
MEYER Jette, f. HIRSCHSTEIN, g. Nathan Levy, 1859,4.8 03098-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-14-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I35076 
MELCHIOR Röschen, f. LAZARUS, g. Lazarus Moses, 1868,27.11 02930-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-15-Mlgd identificeret I14113 
MELCHIOR Lazarus Moses, grosserer, 1859,1.8 02907-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-16-Mlgd identificeret I13147 
WARBURG Frederikke Jenny, f. WOLFF (WOLF), g. Leontio, 1859,23.7 04386-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-17-Mlgd Legat identificeret [Trykfejl i JD B-8-18]I7025 
KOPPEL Meyer Marcus, hosekræmmer, sanger, 1859,17.5 02287-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-18-Mlgd Legat identificeret I19979 
kaldt Carl Frederik COPELLO
VALENTIN David, sproglærer, 1859,23.9 04303-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-19-Mlgd identificeret I35881 
GUMPERT (GUMBERT) Frederikke, f. BERENDSEN (BERENTSEN), g. Jacob Abraham, 1859,30.6 01352-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-20-Mlgd identificeret I14359 
kaldt Fradche PEISER
JACOBSEN Jacob Carl, grosserer, 1859,3.5 B-8-21-Mlgd 0 ingen sten I34445 
LEVIN Lipman, bogtrykker, 1859,6.4 02449-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-22-Mlgd identificeret I34716 
WEIL Sara, f. SALOMONSEN, g. Levin, 1871,27.1 04446-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-23-Mlgd Legat identificeret I4880 
WEIL Levin, grosserer, 1859,2.4 04443-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-24-Mlgd Legat identificeret I5018 
NACHMAN Louis Leo, barbersvend, 1859,31.3 B-8-25-Mlgd 0 ingen sten I35274 
JACOBI (JACOBY) Neuman Hirsch, skrædermester, 1881,4.6 02006-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-26-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I23150 
JACOBI (JACOBY) Sara, f. MOSES, g. Neuman Hirsch, 1859,18.3 02008-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-27-Mlgd Legat identificeret I23152 
NILDENBURG Mauritz, blikkenslagersvend, 1859,16.3 B-8-28-Mlgd 0 ingen sten I35340 
JACOBSEN Frederikke, f. JACOBSEN, g. Jacob Juda, 1859,17.3 02053-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-29-Mlgd identificeret I13172 
HARTMAN Samuel, købmand, Næstved, 1859,13.5 01431-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-30-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34019 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Aron, klædefabrikør, 1859,12.3 B-8-31-Mlgd 0 ingen sten I32555 
ARONSEN (AHRONSEN, AHRENSEN, AHRENTZEN) Hanne, f. MEYER, g. Aron, 1884,7.12 B-8-32-Mlgd 0 ingen sten I32558 
FüRST Jette, ugift, 1859,12.3 B-8-33-Mlgd 0 ingen sten I33845 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-8-34-Mlgd
WULFF (WULF) Samson Abraham, partikulier, 1859,6.3 04552-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-35-Mlgd identificeret I36064 
MEYER Heiman Isac, ligtornelæge, 1874,6.10 B-8-36-Mlgd 0 ingen sten I6129 
kaldt Chaim SIESBYE (SIESBY)
MEYER Betty, f. LEVY, g. Heiman, 1859,28.2 B-8-37-Mlgd 0 ingen sten I6127 
MEYER Lazarus, strømpevævermester, 1859,25.2 03109-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-38-Mlgd Legat identificeret I35040 
kaldt Lazarus MOISLING
LEVY Levin Joseph, skrædermester, 1859,24.2 02643-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-39-Mlgd identificeret I5793 
WEEL Rachel, f. GLüCKSTADT, g. Elias Isak, 1860,1.8 04431-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-40-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I15007 
WEEL Elias Isak, silke- og klædehandler, 1859,22.2 04415-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-41-Mlgd identificeret I15006 
GOLDSCHMIDT Meyer Moses, malermester, 1881,7.1 01276-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-42-Mlgd Legat identificeret I27581 
GOLDSCHMIDT Signe, f. HEILBUTH, g. Meyer Moses, 1859,17.2 01295-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-43-Mlgd Legat identificeret I33936 
PHILIPSEN Sally, købmand, Svendborg, 1859,5.2 03533-1-1-AF-apr2011.JPGB-8-44-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I1635 
kaldt Sally SVENDBORG

Log in