Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré B Række 9 med Hertz Juda Hartvig Wulff/Wulf

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BENDIX Agnes Jacobine, barn, 1862,2.5 00228-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-1-Mlgd identificeret [På rækkens plads nr 2]I32632 
MELCHIOR Cille, ugift, 1859,22.10 02885-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-2-Mlgd identificeret [På rækkens plads nr 1]I13156 
RéE Immanuel, cand.phil., 1859,22.10 03611-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-3-Mlgd identificeret I17724 
LEVY Mariane, f. COHEN (COHN), g. Abraham Lazarus, 1859,28.10 02651-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-4-Mlgd identificeret I17275 
LEVY Abraham Lazarus, købmand, Hillerød, 1878,10.8 02531-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-5-Mlgd identificeret I17229 
SøRENSEN Emma, f. SIMONSEN, g. Lauritz, 1859,8.11 B-9-6-Mlgd ikke fundet [Mands fornavn mangler i JD. Fødenavn vistnok moderens fødenavn]I35797 
ROSBACH Pauline, ugift, 1859,22.11 B-9-7-Mlgd 0 ingen sten I35477 
COHEN (COHN) Hanne, barn, 1859,28.11 B-9-8-Mlgd 0 ingen sten I32954 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-9-9-Mlgd
UNNA Frederikke, f. ISRAEL, g. Wulff Joseph, 1859,9.12 04259-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-10-Mlgd identificeret I14319 
UNNA Wulff Joseph, silke- og klædehandler, 1866,2.11 04298-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-11-Mlgd identificeret I14272 
COHEN (COHN) Moses David, handlende, 1859,19.12 B-9-12-Mlgd 0 ingen sten I22794 
kaldt Moses David KIEL
HIRSCH Sara, f. MICHAELSEN, g. Hertz Samuel, 1859,25.12 B-9-12a-Mlgd 0 ingen sten I34206 
HARTVIG (HARTIG) Hanne, f. CANTOR, g. Abraham Marcus, 1860,1.1 01452-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-13-Mlgd identificeret I2198 
HARTVIG (HARTIG) Abraham Marcus, klædehandler, 1862,2.11 01433-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-14-Mlgd identificeret I395 
JACOBSEN Gerson Juda, skrædder, 1860,14.1 02057-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-15-Mlgd identificeret I13170 
BALLIN Emilie, barn, 1860,7.1 B-9-16-Mlgd 0 ingen sten I32574 
JACOBSEN Michael Levin, strømpevæversvend, 1860,29.1 B-9-17-Mlgd 0 ingen sten I34467 
kaldt Michael Levin MOISLING
COHEN (COHN) Cecilie/Zille, f. GEDALIA, g. Wulf Esriel, 1860,13.2 B-9-18-Mlgd ikke fundet I23456 
WULFF (WULF) Hertz Juda Hartvig, hosekræmmer, 1860,15.2 B-9-19-Mlgd 0 ingen sten I36024 
kaldt Hertz Juda Hartvig FREDERICIA
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVB-9-20-Mlgd
SALOMON Sara, f. OETTINGER, g. Isak Gotschalk, 1860,29.3 03799-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-21-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35578 
SALOMON Isak Gottschalk, bogtrykker, 1885,16.9 03765-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-22-Mlgd identificeret I35557 
PHILIPSEN Philip Ephraim, hosekræmmer, 1860,5.3 03527-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-23-Mlgd Legat identificeret I35398 
PHILIPSEN Jacobine, f. MEYER, g. Philip Ephraim, 1877,4.3 03517-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-24-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Fødenavn mangler i JD]I35397 
ISRAEL Martin Jeremias, handelsagent, 1860,10.3 01926-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-25-Mlgd identificeret I34316 
NATHAN Wulf Levin, guldtrækker, 1860,26.4 03392-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-26-Mlgd Legat identificeret I1953 
kaldt Wulf Levin NASCHE (NASCHOU)
NATHAN Gittel, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Wulf Levin, 1879,18.1 03345-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-27-Mlgd Legat identificeret I1954 
kaldt Gittel ESSEN
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Henriette, f. SONNENBERG, g. Benjamin Simon, 1860,27.4 01088-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-28-Mlgd identificeret I1134 
BALLIN Sophie, f. GOLDSCHMIDT, g. Jacob, 1860,6.5 00185-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-29-Mlgd Legat identificeret I13998 
SIMONSEN Joseph, silke- og klædehandler, 1860,22.5 04069-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-30-Mlgd Legat identificeret I35721 
SIMONSEN Dorothea, f. ABRAHAMSEN, g. Joseph, 1869,1.12 04045-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-31-Mlgd Legat identificeret I35720 
COHEN (COHN) Birgitte, f. LEVY, g. Wulff Moses, 1860,26.5 00591-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-32-Mlgd Legat identificeret I6053 
kaldt Birgitte EMDEN
COHEN (COHN) Wulff Moses, møbelhandler, 1870,1.2 00760-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-33-Mlgd Legat identificeret I6052 
TRIER Frederikke, ugift, 1860,9.7 B-9-34-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD E-9-34. Af kortet fremgår desuden, at der ikke er nogen sten]I35838 
COHEN (COHN) Esther, ugift, 1860,24.5 00617-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-34a-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Trykfejl i JD 0 for ingen sten. denne dog ulæselig]I32929 
LUBLIN Lene Amalie, f. COHEN (COHN), g. Samuel, 1860,23.7 02786-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-35-Mlgd identificeret I31857 
AHRONHEIM Adolph, grosserer, 1860,2.8 00136-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-36-Mlgd identificeret I13400 
WARBURG Julius, skomagermester, Assens, 1860,3.8 04389-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-37-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35934 
WARBURG Emilie, f. SALOMON, g. Julius, 1892,14.12 04384-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-38-Mlgd Legat identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35933 
von HALLE Adelheid, f. RéE, g. Levin Bendix, 1860,5.8 B-9-39-Mlgd 0 ingen sten I22929 
COHEN (COHN) Helene, f. LEVY, g. Moses H, 1860,8.8 00644-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-40-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32138 
DANZIGER Pauline, f. LEVY, g. Samuel, 1890,14.9 00788-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-41-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I19430 
JACOBSEN Daniel, købmand, Næstved, 1860,26.8 02040-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-42-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I34398 
JACOBSEN Lene, f. HARTMAN, g. Daniel, 1883,23.3 02107-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-43-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle. Fødenavn mangler i JD]I34399 
GOLDSCHMIDT Esther, ugift, 1860,2.9 01239-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-44-Mlgd Legat identificeret I33916 
MEYER Isak, købmand, Vordingborg, 1860,3.9 03080-1-1-AF-apr2011.JPGB-9-45-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I48106 

Log in