Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré E Række 4 med Levin Meyer

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
von ESSEN Salomon Nathan, guldtrækker, 1827,19.6 00999-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-1-Mlgd identificeret I33756 
ISRAEL Rane, ugift, 1828,19.3 E-4-2-Mlgd 0 ingen sten I34322 
WULFF (WULF) Debora, g. Joel Joseph, 1828,6.3 E-4-3-Mlgd 0 ingen sten I36027 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-4-Mlgd
JOSEPH Heyman Benjamin, handlende, 1828,25.2 E-4-5-Mlgd 0 ingen sten I34526 
kaldt Chajm NASCHE (NASCHOU)
COHEN (COHN) Isak Philip, handlende, 1828,9.2 00660-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-6-Mlgd identificeret I32968 
von HALLE Wulff Levin, grosserer, 1828,23.1 01409-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-7-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I12857 
NATHAN Jacob, cigarmager, 1827,31.12 E-4-8-Mlgd 0 ingen sten I35290 
kaldt Jacob MECHLENBORG
BüRGEL Sara, f. SALOMONSEN, g. Isac, 1856,14.10 00464-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-9-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I5406 
BüRGEL lsac Heyman, tallotterikollektør, 1827,13.12 00462-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-10-Mlgd identificeret I5408 
ISAC (ISAAC, ISAK) Maren, f. JACOB, g. Benjamin, 1827,11.12 E-4-11-Mlgd 0 ingen sten I34253 
JACOBSEN Frederikke, f. ADLER, g. Salomon, 1827,7.12 02052-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-12-Mlgd identificeret I34414 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-13-Mlgd
NATHAN Rosa, g. Marcus, 1827,29.11 03386-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-14-Mlgd identificeret [Trykfejl og fejl i kartotek: E-14-14]I35309 
TEXIERE Simon Jacob, handlende, 1827,19.11 E-4-15-Mlgd 0 ingen sten I35805 
LEVIN Samuel Bernt, handlende, 1827,25.10 E-4-15a-Mlgd 0 ingen sten I34700 
kaldt Schmuel FRANZMAN
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Abraham, handlende, Næstved, 1827,8.9 E-4-16-Mlgd 0 ingen sten I55223 
HAMBRO Isak Joachim/Levy, smørhdl., Amsterdam, 1827,1.9 01412-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-17-Mlgd identificeret I34003 
kaldt Isak Joachim/Levy RENDSBURG
FALK Isaac Israel, handlende, 1827,25.8 01009-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-18-Mlgd identificeret I33763 
kaldt Isaac Israel POLACK
MEYER Simon, handlende, 1827,30.7 E-4-19-Mlgd 0 ingen sten I35133 
LEVY Sara, tjenestepige, 1827,20.7 E-4-20-Mlgd 0 ingen sten I34843 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVE-4-21-Mlgd
MEYER Levin, silke- og klædehandler, 1827,26.11 03112-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-22-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I35088 
kaldt Levin FREDERICIA
MEYER Sara, f. FüRST, g. Levin, 1827,30.5 03179-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-23-Mlgd identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I35123 
RUBEN Isac Ephraim, vinhandler, 1827,25.5 03690-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-24-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35508 
kaldt Isac Ephraim HELSINGøR
RUBEN Susanne, f. ANRICH, g. Isac Ephraim, 1845,2.8 03712-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-25-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD H-4-25, fælles sten med ægtefælle]I35517 
ITALIAENDER Abraham, tobaksfabrikør, 1827,23.5 E-4-26-Mlgd 0 ingen sten I34332 
MEYER Frederikke, f. ROTSCHILD (ROSKILDE), g. Isak, 1827,8.5 03049-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-27-Mlgd Legat identificeret I35050 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Hanne, ugift, 1827,24.4 E-4-28-Mlgd 0 ingen sten I32711 
kaldt Hanne PEISER
ROTHENBORG (ROTHENBURG) Frederikke, f. ADLER, g. Philip Moses, 1827,23.4 03654-1-1-AF-apr2011.JPGE-4-29-Mlgd Legat identificeret I29639 
ABRAHAM Sara, ugift, 1827,15.4 E-4-30-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD: 1827,14.4: død 1827,12.4, begr. 1827,15.4]I55182 

Log in