Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré E Række 5 med Galathea Peiser

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
HEYMAN (HEYMANN) Philip, guldtrækker, 1826,26.2 01750-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-1-Mlgd identificeret I368 
kaldt Pfeives (Pheiwisch) ESSEN
HEYMAN (HEYMANN) Hale, f. WALLICH, g. Philip, 1838,16.4 01742-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-2-Mlgd identificeret I369 
BENDIX Izechiel, grosserer, 1826,29.3 00248-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-3-Mlgd identificeret I14277 
CANTOR Henriette, g. Bendix, 1826,26.6 E-5-4-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD 1826,2.6]I22456 
EICHEL Israel Philip, lotterikollektør, 1826,1.11 00941-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-5-Mlgd Legat identificeret I100 
EICHEL Gitl, f. HARTVIG (HARTIG), g. Israel Philip, 1843,5.3 00939-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-6-Mlgd Legat identificeret I101 
MOSES Frederikke, f. LAZARUS, g. Wulff, 1826,16.11 E-5-7-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I35193 
WULFF (WULF) Salomon Abraham, kommissionær, 1826,26.11 E-5-8-Mlgd 0 ingen sten I36062 
kaldt Salomon Abraham MOISLING
ISRAEL Dina, f. DAVIDSEN, g. Meyer, 1826,28.12 01883-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-9-Mlgd identificeret I14891 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Sara, f. von HALLE, g. Nathan, 1827,11.1 01104-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-10-Mlgd identificeret I24065 
HERTZ (HIRSCH) Joseph, købmand, Nakskov, 1827,11.1 E-5-11-Mlgd 0 ingen sten I10882 
kaldt Joseph NASCHE (NASCHOU)
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Abraham, handlende, 1827,28.1 01074-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-12-Mlgd Legat identificeret I11640 
kaldt Abraham FIURDA (FURTH)
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Lea, f. LEVIN, g. Abraham, 1833,21.1 01091-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-13-Mlgd Legat identificeret I24060 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Abraham, handlende, Køge, 1827,14.2 E-5-14-Mlgd 0 ingen sten I32677 
LORIA Salomon Joseph, guldtrækker, 1827,17.2 02774-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-15-Mlgd identificeret I34878 
LORIA Hanne, f. LAZARUS, g. Salomon Joseph, 1843,26.4 02764-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-16-Mlgd identificeret I34877 
kaldt Hanne KIK
BALLIN Joseph, læge, 1827,18.2 00175-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-17-Mlgd Legat identificeret I32579 
LEVIN Birgitte, tjenestepige, 1827,23.2 E-5-18-Mlgd 0 ingen sten I34662 
LEVIN Sara, f. LEVY, g. Joseph, 1827,12.3 02489-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-19-Mlgd identificeret I14768 
GOLDSTICKER (GOLDSTIKKER) Henriette, ugift, 1827,23.3 E-5-20-Mlgd 0 ingen sten I33940 
NATHAN Levin, hosekræmmer, 1827,29.3 03368-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-21-Mlgd identificeret I9773 
kaldt Levin NASCHE (NASCHOU)
NATHAN Frederikke, f. WALLICH, g. Levin, 1831,8.8 03338-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-22-Mlgd identificeret I9774 
PEISER Simon Berent, marskandiser, 1827,31.3 03457-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-23-Mlgd identificeret I11275 
PEISER Galathea, f. EMANUEL, g. Simon, 1833,11.10 03451-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-24-Mlgd identificeret I11276 
ISRAEL Mendel, handlende, Roskilde, 1827,5.4 E-5-25-Mlgd 0 ingen sten I34317 
kaldt Mendel ROTSCHILD (ROSKILDE)
OETTINGER (ØTTINGER) Caroline, f. SALOMON, g. Eskild, 1827,9.4 03427-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-26-Mlgd Legat identificeret I35341 
CAEN Levin, handlende, 1827,11.4 E-5-27-Mlgd 0 ingen sten I55521 
kaldt Levin ANSBACH
LEVIN Israel, købmand, Roskilde, 1826,11.11 02427-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-28-Mlgd identificeret I34656 
kaldt Israel ROTSCHILD (ROSKILDE)
LEVIN Sara, f. PINCUS, g. Israel, 1835,23.12 02490-1-1-AF-apr2011.JPGE-5-29-Mlgd identificeret I34734 

Log in