Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 1 med Smerle Eliasen

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
CANTOR Esther, ugift, 1836,22.7 00519-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-1-Mlgd identificeret I32321 
LEVY Rela, f. TRIER, g. Joseph Meyer, 1836,21.7 02682-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-2-Mlgd Legat identificeret I5784 
ABRAHAMSEN Bolette, g. Jeremias, 1836,12.7 H-1-3-Mlgd 0 ingen sten [JD-fejlagtig dødsdato (12 marts 1836)]I32490 
FRAENCKEL Zadok, læge, krigsråd, 1836,2.7 01073-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-4-Mlgd identificeret I33821 
SAHLGREEN Emma, f. DAVIDSEN, g. Lars, 1836,22.6 03719-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-5-Mlgd identificeret [Mands fornavn mangler i JD]I35522 
LEVIN Bolette, f. NATHAN, g. Abraham, 1836,19.6 H-1-6-Mlgd 0 ingen sten I34665 
DEHN (DEEN) Bolette, g. Abraham, 1836,3.6 H-1-7-Mlgd 0 ingen sten I33689 
HENRIQUES Emilie, ugift, 1836,29.5 H-1-8-Mlgd 0 ingen sten I34109 
kaldt Melche NASCHE (NASCHOU)
JACOBSEN Seligman, handlende, 1836,24.5 H-1-9-Mlgd 0 ingen sten I3435 
ELIAS Hanne, ugift, 1836,22.5 H-1-10-Mlgd 0 ingen sten I33726 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Sophie, f. ALEXANDER, g. David, 1836,18.5 01107-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-11-Mlgd identificeret I24404 
JACOBSEN Jacob, handlende, Slagelse, 1836,4.5 H-1-12-Mlgd 0 ingen sten I34443 
PHILIP Birgitte, ugift, 1836,21.4 H-1-13-Mlgd 0 ingen sten I35364 
JACOBSEN Lazarus Simon, handlende, 1847,7.8 02102-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-14-Mlgd identificeret I17057 
JACOBSEN Bolette, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Simon, 1836,15.4 02034-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-15-Mlgd identificeret I17056 
kaldt Bolette HAUSEN
COHEN (COHN) Nathan, handlende, 1836,6.4 H-1-16-Mlgd 0 ingen sten I33593 
kaldt Nathan MALER
COHEN (COHN) Schönchen, g. Nathan, 1839,5.3 H-1-17-Mlgd 0 ingen sten I33608 
MELCHIOR Pauline, f. JACOBSEN, g. Marcus Moses, 1836,6.4 02926-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-18-Mlgd identificeret I13149 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Blemine, f. MEYER, g. Levin, 1836,4.4 00296-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-19-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I31630 
PHILIP Nathan, handlende, 1836,24.3 03492-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-20-Mlgd identificeret I35372 
BARUCH Tyrine/Taube, f. LACHMANN, g. David, 1836,12.3 00202-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-21-Mlgd identificeret I574 
ISRAEL Jeanette, g. Levin, 1836,6.3 H-1-22-Mlgd 0 ingen sten I34308 
STADTHAGEN Jacob Marcus, boghandler, 1836,5.3 H-1-23-Mlgd 0 ingen sten I35781 
PEISER Sara, f. UNNA, g. Nathan, 1841,27.7 03456-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-24?-Mlgd identificeret I14266 
PEISER Nathan Berendt, købmand, 1836,13.2 03455-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-25-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14344 
ELIASEN Smerle, handlende, 1836,7.2 00958-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-26-Mlgd identificeret I33728 
ROSBACH Judith, f. SOLDIN, g. Nathan, 1836,6.2 03635-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-27-Mlgd identificeret I35474 
UNNA Wulf Philip, handlende, 1836,9.8 04299-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-28-Mlgd identificeret I17682 
ELKAN Charlotte, f. LEVY, g. Baruch, 1836,20.8 00966-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-29-Mlgd identificeret I33733 
FüRST Sara Aron, ugift, 1836,25.6 01148-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-30-Mlgd identificeret I33852 
LEVIN Caroline Abraham, ugift, Lyngby, 1836,30.8 H-1-31-Mlgd 0 ingen sten I34672 
STERN Rachel, f. HERTZ, g. Leser, 1836,10.10 H-1-32-Mlgd 0 ingen sten I35785 
ADLER Isac Meyer, barn, 1836,16.10 00098-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-33-Mlgd Legat identificeret I32516 
BLOCH Selda, - enke, 1836,1.11 H-1-34-Mlgd 0 ingen sten I32793 
TRIER Salomon Seligman, grosserer, 1836,19.11 04228-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-35-Mlgd identificeret I13403 
TRIER Brendel, f. MEYER, g. Salomon Seligman, 1855,20.4 04193-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-36-Mlgd identificeret I13404 
JACOBSON Albert, professor, 1836,28.11 H-1-37-Mlgd 0 ingen sten I22936 
SOLDIN Marie, f. WOLFF (WOLF), g. Hartvig, 1836,19.12 04108-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-38-Mlgd Legat identificeret I23033 
MOSES Lazarus Wulf, handlende, 1836,31.12 03288-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-39-Mlgd 0 ingen sten [Defekt, kun fundament]I35247 
COHEN (COHN) Michel/Michael, handlende, Hillerød, 1837,3.1 00701-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-40-Mlgd Legat identificeret I32937 
MEYER Abraham, købmand, 1837,5.1 H-1-41-Mlgd 0 ingen sten I31632 
kaldt Abraham FREDERICIA
ARON (AHRON, AHRENDS) Levin, paraplymager, 1837,7.1 H-1-42-Mlgd 0 ingen sten I32550 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Marta, f. NATHANSON, g. Levin Abraham, 1837,12.1 01096-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-43-Mlgd Legat identificeret [Fødenavn mangler i JD]I24067 
JACOBSEN Isak Noah, købmand, 1837,17.1 02084-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-44-Mlgd identificeret I34439 
JACOBSEN Sara, f. HEIMAN (HEIMANN), g. Isak Noah, 1858,5.5 02151-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-45-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34481 
MEYER Jacob Michael, marskandiser, 1837,20.2 03091-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-46-Mlgd identificeret I1032 
kaldt Jacob Michael HAMBURGER (HAMBURG)
MEYER Caroline, f. BARUCH, g. Jacob Michael, 1859,9.12 03021-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-47-Mlgd identificeret I1033 
JACOBSEN Caja Merle, tjenestepige, 1837,1.3 H-1-48-Mlgd 0 ingen sten I34396 
kaldt Mirjam MOISLING
FRIEDLæNDER Adelaide, f. LEVY, g. Leib Salomon, 1837,10.3 01048-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-49-Mlgd identificeret I33812 
GOLDSCHMIDT Moritz Jacob, grosserer, 1837,18.3 01277-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-50-Mlgd identificeret I12918 
DAVID Marcus, handelsfuldmægtig, 1837,20.3 H-1-51-Mlgd ikke fundet I33653 
kaldt Marcus DANZIG (DANZIGER)
GOLDSCHMIDT Bergitte, ugift, 1837,16.4 01230-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-52-Mlgd Legat identificeret I33910 

Log in