Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 1

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-H1-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 1 i carré H Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
CANTOR Esther, ugift, 1836,22.7 00519-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-1-Mlgd identificeret I32321 
LEVY Rela, f. TRIER, g. Joseph Meyer, 1836,21.7 02682-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-2-Mlgd Legat identificeret I5784 
ABRAHAMSEN Bolette, g. Jeremias, 1836,12.7 H-1-3-Mlgd 0 ingen sten [JD-fejlagtig dødsdato (12 marts 1836)]I32490 
FRAENCKEL Zadok, læge, krigsråd, 1836,2.7 01073-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-4-Mlgd identificeret I33821 
SAHLGREEN Emma, f. DAVIDSEN, g. Lars, 1836,22.6 03719-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-5-Mlgd identificeret [Mands fornavn mangler i JD]I35522 
LEVIN Bolette, f. NATHAN, g. Abraham, 1836,19.6 H-1-6-Mlgd 0 ingen sten I34665 
DEHN (DEEN) Bolette, g. Abraham, 1836,3.6 H-1-7-Mlgd 0 ingen sten I33689 
HENRIQUES Emilie, ugift, 1836,29.5 H-1-8-Mlgd 0 ingen sten I34109 
kaldt Melche NASCHE (NASCHOU)
JACOBSEN Seligman, handlende, 1836,24.5 H-1-9-Mlgd 0 ingen sten I3435 
ELIAS Hanne, ugift, 1836,22.5 H-1-10-Mlgd 0 ingen sten I33726 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Sophie, f. ALEXANDER, g. David, 1836,18.5 01107-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-11-Mlgd identificeret I24404 
JACOBSEN Jacob, handlende, Slagelse, 1836,4.5 H-1-12-Mlgd 0 ingen sten I34443 
PHILIP Birgitte, ugift, 1836,21.4 H-1-13-Mlgd 0 ingen sten I35364 
JACOBSEN Lazarus Simon, handlende, 1847,7.8 02102-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-14-Mlgd identificeret I17057 
JACOBSEN Bolette, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Simon, 1836,15.4 02034-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-15-Mlgd identificeret I17056 
kaldt Bolette HAUSEN
COHEN (COHN) Nathan, handlende, 1836,6.4 H-1-16-Mlgd 0 ingen sten I33593 
kaldt Nathan MALER
COHEN (COHN) Schönchen, g. Nathan, 1839,5.3 H-1-17-Mlgd 0 ingen sten I33608 
MELCHIOR Pauline, f. JACOBSEN, g. Marcus Moses, 1836,6.4 02926-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-18-Mlgd identificeret I13149 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Blemine, f. MEYER, g. Levin, 1836,4.4 00296-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-19-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I31630 
PHILIP Nathan, handlende, 1836,24.3 03492-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-20-Mlgd identificeret I35372 
BARUCH Tyrine/Taube, f. LACHMANN, g. David, 1836,12.3 00202-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-21-Mlgd identificeret I574 
ISRAEL Jeanette, g. Levin, 1836,6.3 H-1-22-Mlgd 0 ingen sten I34308 
STADTHAGEN Jacob Marcus, boghandler, 1836,5.3 H-1-23-Mlgd 0 ingen sten I35781 
PEISER Sara, f. UNNA, g. Nathan, 1841,27.7 03456-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-24?-Mlgd identificeret I14266 
PEISER Nathan Berendt, købmand, 1836,13.2 03455-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-25-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I14344 
ELIASEN Smerle, handlende, 1836,7.2 00958-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-26-Mlgd identificeret I33728 
ROSBACH Judith, f. SOLDIN, g. Nathan, 1836,6.2 03635-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-27-Mlgd identificeret I35474 
UNNA Wulf Philip, handlende, 1836,9.8 04299-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-28-Mlgd identificeret I17682 
ELKAN Charlotte, f. LEVY, g. Baruch, 1836,20.8 00966-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-29-Mlgd identificeret I33733 
FüRST Sara Aron, ugift, 1836,25.6 01148-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-30-Mlgd identificeret I33852 
LEVIN Caroline Abraham, ugift, Lyngby, 1836,30.8 H-1-31-Mlgd 0 ingen sten I34672 
STERN Rachel, f. HERTZ, g. Leser, 1836,10.10 H-1-32-Mlgd 0 ingen sten I35785 
ADLER Isac Meyer, barn, 1836,16.10 00098-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-33-Mlgd Legat identificeret I32516 
BLOCH Selda, - enke, 1836,1.11 H-1-34-Mlgd 0 ingen sten I32793 
TRIER Salomon Seligman, grosserer, 1836,19.11 04228-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-35-Mlgd identificeret I13403 
TRIER Brendel, f. MEYER, g. Salomon Seligman, 1855,20.4 04193-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-36-Mlgd identificeret I13404 
JACOBSON Albert, professor, 1836,28.11 H-1-37-Mlgd 0 ingen sten I22936 
SOLDIN Marie, f. WOLFF (WOLF), g. Hartvig, 1836,19.12 04108-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-38-Mlgd Legat identificeret I23033 
MOSES Lazarus Wulf, handlende, 1836,31.12 03288-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-39-Mlgd 0 ingen sten [Defekt, kun fundament]I35247 
COHEN (COHN) Michel/Michael, handlende, Hillerød, 1837,3.1 00701-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-40-Mlgd Legat identificeret I32937 
MEYER Abraham, købmand, 1837,5.1 H-1-41-Mlgd 0 ingen sten I31632 
kaldt Abraham FREDERICIA
ARON (AHRON, AHRENDS) Levin, paraplymager, 1837,7.1 H-1-42-Mlgd 0 ingen sten I32550 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Marta, f. NATHANSON, g. Levin Abraham, 1837,12.1 01096-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-43-Mlgd Legat identificeret [Fødenavn mangler i JD]I24067 
JACOBSEN Isak Noah, købmand, 1837,17.1 02084-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-44-Mlgd identificeret I34439 
JACOBSEN Sara, f. HEIMAN (HEIMANN), g. Isak Noah, 1858,5.5 02151-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-45-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34481 
MEYER Jacob Michael, marskandiser, 1837,20.2 03091-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-46-Mlgd identificeret I1032 
kaldt Jacob Michael HAMBURGER (HAMBURG)
MEYER Caroline, f. BARUCH, g. Jacob Michael, 1859,9.12 03021-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-47-Mlgd identificeret I1033 
JACOBSEN Caja Merle, tjenestepige, 1837,1.3 H-1-48-Mlgd 0 ingen sten I34396 
kaldt Mirjam MOISLING
FRIEDLæNDER Adelaide, f. LEVY, g. Leib Salomon, 1837,10.3 01048-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-49-Mlgd identificeret I33812 
GOLDSCHMIDT Moritz Jacob, grosserer, 1837,18.3 01277-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-50-Mlgd identificeret I12918 
DAVID Marcus, handelsfuldmægtig, 1837,20.3 H-1-51-Mlgd ikke fundet I33653 
kaldt Marcus DANZIG (DANZIGER)
GOLDSCHMIDT Bergitte, ugift, 1837,16.4 01230-1-1-AF-apr2011.JPGH-1-52-Mlgd Legat identificeret I33910 

Log in