Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 10 med Hanne Hertz/Hirsch

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
MEYER Judith, f. RAPHAEL, g. Nathan Levin, 1829,15.12 03103-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-1-Mlgd identificeret I22817 
JASMAN Nathan, marskandiser, 1830,12.4 H-10-2-Mlgd 0 ingen sten I34496 
ITALIAENDER Rebekka, f. MORESCO, g. Jacob, 1830,11.4 01962-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-3-Mlgd identificeret I52875 
MOSES Mathias, handlende, 1830,7.5 H-10-4-Mlgd 0 ingen sten I35259 
kaldt Mathias DOCTOR
MELCHIOR Nathan Marcus, silkekræmmersvend, 1830,17.5 02923-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-5-Mlgd identificeret I13154 
HILDESHEIM Genthe, ugift, 1830,2.6 01757-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-6-Mlgd identificeret I34170 
WULFF (WULF) Abraham Hertz, handlende, 1830,5.6 04491-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-7-Mlgd identificeret I32166 
kaldt Abraham Hertz SCHLACHTER (SLAGTER)
von HALLE Meyer Levin, guldtrækker, 1830,5.6 01405-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-8-Mlgd identificeret I22925 
EUCHEL Gotleb, grosserer, 1830,7.6 H-10-9-Mlgd 0 ingen sten I125 
WAGNER Frederikke, g. Marcus, 1830,26.6 H-10-10-Mlgd 0 ingen sten I35897 
LEVY Hanne, f. LATZER, g. Levin Bendix, 1830,30.6 H-10-11-Mlgd 0 ingen sten I17157 
JACOBSON Salomon Aron, signetstikker, 1830,26.6 02176-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-12-Mlgd identificeret I22933 
DAVID Joseph Nathan, grosserer, 1830,30.6 00809-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-13-Mlgd Legat identificeret I14747 
kaldt Joseph Nathan LEIDESDORF
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Joseph, handlende, 1830,4.7 01862-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-14-Mlgd identificeret I13408 
kaldt Joseph TIKTIN
CORDOSA (CARDOSA) Abraham, cigarfabrikør, 1830,24.7 00763-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-15-Mlgd identificeret I11302 
BARUCH Lea, ugift, tjenestepige, 1830,9.9 H-10-16-Mlgd 0 ingen sten I32610 
HENRIQUES Samuel Moses, silke- og klædehandler, 1830,18.9 01660-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-17-Mlgd identificeret I6706 
HERTZ (HIRSCH) Hanne, ugift, 1830,6.10 H-10-18-Mlgd 0 ingen sten I29659 
kaldt Hanne FREDERICIA
HEILBUTH Simon, opsynsmand, 1830,16.10 01572-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-19-Mlgd identificeret I34072 
HERTZ (HIRSCH) Sophie, barn, 1830,1.11 H-10-20-Mlgd 0 ingen sten I34158 
HIRSCH Salomon, læge, 1830,22.11 H-10-21-Mlgd 0 ingen sten I34205 
LESLER Salomon Lazarus, handlende, 1830,4.12 H-10-22-Mlgd 0 ingen sten I34624 
DAVID Sarine, f. MELCHIOR, g. Lazarus, 1830,11.12 00827-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-23-Mlgd identificeret I13145 
HALBERSTADT Gotschalk Isak, handlende, 1830,12.12 01374-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-24-Mlgd identificeret I5753 
HALBERSTADT Jacobine, f. MEYER, g. Gottschalk Isak, 1853,28.11 01376-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-25-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD 1843]I5754 
ABRAHAMSEN Jeremias, skomagermester, 1830,16.12 H-10-26-Mlgd 0 ingen sten I32491 
kaldt Jeremias SCHUSTER
MANNHEIMER Sophie, g. Hertz, 1830,21.12 H-10-27-Mlgd 0 ingen sten I34914 
TEXIERE Marie Wulf, ugift, 1831,1.1 H-10-28-Mlgd ikke fundet I35818 

Log in