Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 10

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-H10-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 10 i carré H Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
MEYER Judith, f. RAPHAEL, g. Nathan Levin, 1829,15.12 03103-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-1-Mlgd identificeret I22817 
JASMAN Nathan, marskandiser, 1830,12.4 H-10-2-Mlgd 0 ingen sten I34496 
ITALIAENDER Rebekka, f. MORESCO, g. Jacob, 1830,11.4 01962-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-3-Mlgd identificeret I52875 
MOSES Mathias, handlende, 1830,7.5 H-10-4-Mlgd 0 ingen sten I35259 
kaldt Mathias DOCTOR
MELCHIOR Nathan Marcus, silkekræmmersvend, 1830,17.5 02923-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-5-Mlgd identificeret I13154 
HILDESHEIM Genthe, ugift, 1830,2.6 01757-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-6-Mlgd identificeret I34170 
WULFF (WULF) Abraham Hertz, handlende, 1830,5.6 04491-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-7-Mlgd identificeret I32166 
kaldt Abraham Hertz SCHLACHTER (SLAGTER)
von HALLE Meyer Levin, guldtrækker, 1830,5.6 01405-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-8-Mlgd identificeret I22925 
EUCHEL Gotleb, grosserer, 1830,7.6 H-10-9-Mlgd 0 ingen sten I125 
WAGNER Frederikke, g. Marcus, 1830,26.6 H-10-10-Mlgd 0 ingen sten I35897 
LEVY Hanne, f. LATZER, g. Levin Bendix, 1830,30.6 H-10-11-Mlgd 0 ingen sten I17157 
JACOBSON Salomon Aron, signetstikker, 1830,26.6 02176-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-12-Mlgd identificeret I22933 
DAVID Joseph Nathan, grosserer, 1830,30.6 00809-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-13-Mlgd Legat identificeret I14747 
kaldt Joseph Nathan LEIDESDORF
ISACSEN (ISAACSEN, ISAKSEN) Joseph, handlende, 1830,4.7 01862-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-14-Mlgd identificeret I13408 
kaldt Joseph TIKTIN
CORDOSA (CARDOSA) Abraham, cigarfabrikør, 1830,24.7 00763-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-15-Mlgd identificeret I11302 
BARUCH Lea, ugift, tjenestepige, 1830,9.9 H-10-16-Mlgd 0 ingen sten I32610 
HENRIQUES Samuel Moses, silke- og klædehandler, 1830,18.9 01660-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-17-Mlgd identificeret I6706 
HERTZ (HIRSCH) Hanne, ugift, 1830,6.10 H-10-18-Mlgd 0 ingen sten I29659 
kaldt Hanne FREDERICIA
HEILBUTH Simon, opsynsmand, 1830,16.10 01572-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-19-Mlgd identificeret I34072 
HERTZ (HIRSCH) Sophie, barn, 1830,1.11 H-10-20-Mlgd 0 ingen sten I34158 
HIRSCH Salomon, læge, 1830,22.11 H-10-21-Mlgd 0 ingen sten I34205 
LESLER Salomon Lazarus, handlende, 1830,4.12 H-10-22-Mlgd 0 ingen sten I34624 
DAVID Sarine, f. MELCHIOR, g. Lazarus, 1830,11.12 00827-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-23-Mlgd identificeret I13145 
HALBERSTADT Gotschalk Isak, handlende, 1830,12.12 01374-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-24-Mlgd identificeret I5753 
HALBERSTADT Jacobine, f. MEYER, g. Gottschalk Isak, 1853,28.11 01376-1-1-AF-apr2011.JPGH-10-25-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD 1843]I5754 
ABRAHAMSEN Jeremias, skomagermester, 1830,16.12 H-10-26-Mlgd 0 ingen sten I32491 
kaldt Jeremias SCHUSTER
MANNHEIMER Sophie, g. Hertz, 1830,21.12 H-10-27-Mlgd 0 ingen sten I34914 
TEXIERE Marie Wulf, ugift, 1831,1.1 H-10-28-Mlgd ikke fundet I35818 

Log in