Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 2 med Julie Guggenheim

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
SALOMON Isak, forsanger, 1848,4.7 03762-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-1-Mlgd Legat identificeret I10111 
SALOMON Feilchen, f. GESKEL, g. Isak, 1835,4.5 03744-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-2-Mlgd Legat identificeret I10112 
LEVY Juda Aron, handelsbetjent, 1835,13.6 H-2-3-Mlgd 0 ingen sten I34809 
SALOMONSEN Amalie, f. HENRIQUES, g. Samuel, 1835,15.6 03814-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-4-Mlgd Legat identificeret I4875 
SALOMONSEN Samuel Moses, urtekræmmer, 1855,7.9 03903-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-5-Mlgd Legat identificeret I2375 
kaldt Samuel Moses NYBORG
LORIA Hanne Salomon, ugift, 1835,22.6 H-2-6-Mlgd 0 ingen sten I34879 
LEVIN Michael, sanger, 1835,3.7 H-2-7-Mlgd 0 ingen sten I23167 
ISAC (ISAAC, ISAK) Emanuel, 1835,17.7 H-2-8-Mlgd 0 ingen sten I34240 
GOLDSCHMIDT Berendt Moses, handlende, 1835,1.8 01229-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-9-Mlgd Legat identificeret I33909 
HARTVIG (HARTIG) Löve, ugift, 1835,2.10 01471-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-10-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I34036 
kaldt Lejb ESSEN
MENDEL Philip, slagter, 1835,10.8 H-2-11-Mlgd 0 ingen sten I34986 
kaldt Feivel ROTSCHILD (ROSKILDE)
CANTOR Levin Elias, klædekræmmer, 1835,21.8 H-2-12-Mlgd 0 ingen sten I31041 
FRAENCKEL Johanne, f. LEVY, g. Zadok, 1835,6.9 01066-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-13-Mlgd identificeret I33820 
ISAC (ISAAC, ISAK) Mariane, ugift, tjenestepige, 1835,8.10 H-2-14-Mlgd 0 ingen sten I34254 
KALB Meyer Leib, tøjmagermester, 1835,23.10 02230-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-15-Mlgd identificeret I34546 
HEIMAN (HEIMANN) Berend, handlende, 1835,23.10 H-2-16-Mlgd 0 ingen sten I34082 
JACOBSEN Wilhelmine, ugift, syjomfru, 1835,25.10 H-2-17-Mlgd 0 ingen sten I34488 
HARTVIG (HARTIG) Hanne, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Marcus Levin, 1835,12.11 01450-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-18-Mlgd identificeret I386 
HENRIQUES Herman, 1835,13.11 01631-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-19-Mlgd identificeret I7171 
TEXIERE Wulf Hertz, handelsbetjent, 1835,14.11 04179-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-20-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I32287 
LEVY Heyman, vekselmægler, 1835,18.11 02603-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-21-Mlgd Legat identificeret I11894 
kaldt Chaim Kuk AMSTERDAM
GUMPERT (GUMBERT) Serine, f. ABRAHAM, g. Jacob Bernt, 1835,20.11 01353-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-22-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I33974 
TEXIERE Betty, g. Simon, 1835,8.12 H-2-23-Mlgd ikke fundet I35804 
BLOCH Caroline, f. HEIMAN (HEIMANN), g. Abraham, 1835,12.12 H-2-24-Mlgd 0 ingen sten I32759 
LEVY Albert, lærer i bogholderi, 1835,26.12 H-2-25-Mlgd 0 ingen sten I34752 
SALOMON Brendel, f. MEYER, g. Gottschalk, 1835,31.12 03823-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-26-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD efternavn Salomonsen]I22834 
MEYER Abraham Jacob, skomagermester, 1836,1.1 H-2-27-Mlgd 0 ingen sten I35003 
kaldt Abraham Jacob MUSIKANT
TRIEST Miche, f. RéE, g. Isac, 1836,6.1 04241-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-28-Mlgd identificeret I22858 
MICHELSEN Moses, handlende, 1836,3.2 H-2-29-Mlgd 0 ingen sten I35158 
kaldt Moses DOCTOR
GUGGENHEIM Elisabeth, f. LEVY, g. Josef, 1837,25.11 H-2-30-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I33965 
LEVYSOHN Simon, silke- og klædehandlerlærling, 1837,21.11 02729-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-31-Mlgd identificeret I127 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Therese/Trindel, ugift, 1837,14.11 01109-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-32-Mlgd identificeret I24142 
kaldt Therese/Trindel FIURDA (FURTH)
SPEYER (SPEIER) Bolette, f. ROTHENBORG (ROTHENBURG), g. Lazarus Michael, 1837,2.11 H-2-33-Mlgd 0 ingen sten I35767 
EIBESCHüTZ Jacob (Joachim) Aron, grosserer, 1853,26.9 00926-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-34-Mlgd identificeret I1393 
EIBESCHüTZ Hanne, f. JACOBSEN, g. Jacob Aron, 1837,22.9 00922-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-35-Mlgd identificeret I1394 
MECHLENBORG Hanne, 1837,9.10 H-2-36-Mlgd 0 ingen sten I34951 
SALOMON Hanne, ugift, 1837,7.10 H-2-37-Mlgd 0 ingen sten I35549 
TRIER Esther, f. LAZARUS, g. Meyer Seligman, 1857,21.12 04199-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-38-Mlgd identificeret I13336 
TRIER Meyer Seligman, grosserer, 1837,3.10 04218-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-39-Mlgd identificeret I13335 
PISA Esther, f. LOMBROSO, g. Joseph Salomon, 1837,12.9 H-2-40-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I35429 
JACOBSEN Abraham, fh. malerlærling, 1837,26.8 H-2-41-Mlgd 0 ingen sten I34371 
kaldt Abraham MOISLING
MEYER Sara, ugift, 1837,20.8 H-2-42-Mlgd 0 ingen sten I35128 
kaldt Sara WORMS?
BERNTH (BæHR, BEHR) Mendel, slagterm., Næstved, 1837,12.8 H-2-43-Mlgd 0 ingen sten I32735 
GELIN (GELLIN) Elias Salomon, skuespiller, 1837,5.7 H-2-44-Mlgd 0 ingen sten I33876 
GUGGENHEIM Julie, f. CANTOR, g. Nathan, 1837,27.6 H-2-45-Mlgd 0 ingen sten I32307 
BRANDON Rebekka, f. JESSERON, g. Salomon, 1837,21.6 H-2-46-Mlgd 0 ingen sten I23534 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-2-47-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-2-48-Mlgd
RAPHAEL Joseph, købmand, 1837,4.6 03600-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-49-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35454 
RAPHAEL Daja, f. RAPHAEL, g. Joseph, 1843,18.5 03594-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-50-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35453 
DAVIDSEN Esther, f. HENRIQUES, g. Salomon, 1841,23.9 00843-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-51-Mlgd identificeret [Fejl både i JD og kartotek H-2-57 (sten genrejst forkert sted?)]I2950 
DAVIDSEN Salomon, islandsk købmand, 1837,1.6 00865-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-52-Mlgd identificeret I2949 
kaldt Schlaumo NYBORG
LORIA Isak Joseph, guldtrækker, 1837,26.5 02767-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-53-Mlgd identificeret I16898 
GOLDSCHMIDT Rose, f. WALLICH, g. Moses Berendt, 1837,22.4 01290-1-1-AF-apr2011.JPGH-2-54-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I2505 

Log in