Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 3 med Cille Bendixen

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BARUCH Mindel, f. THOMAR, g. Philip, 1835,7.5 00196-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-1-Mlgd identificeret I32612 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Moses, slagtermester, 1835,11.4 H-3-2-Mlgd 0 ingen sten I32727 
kaldt Moses SLAGELSE
GOTTSCHALK Esther, f. LEVIN, g. Moses, 1835,26.6 01321-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-3-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I33951 
GOTTSCHALK Moses, købmand, Næstved, 1835,3.4 01328-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-4-Mlgd identificeret I33952 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-3-5-Mlgd
WALLICH Levin Amsel, handlende, 1835,30.3 04361-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-6-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35919 
HECKSCHER Hanne, f. BLOCH, g. Levin, 1835,23.2 H-3-7-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I13245 
ISRAEL Israel, handlende, 1835,17.2 H-3-8-Mlgd 0 ingen sten I34297 
kaldt Israel HAMBURGER (HAMBURG)
ABRAHAM Lene, g. Nathan, 1835,10.2 H-3-9-Mlgd 0 ingen sten I32468 
FRANCK Paritz Joelsen, købmand, Skelskør, 1835,2.2 01032-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-10-Mlgd identificeret I33786 
kaldt Paritz Joelsen SKELSKøR
SELIG Simon, handlende, 1835,4.1 H-3-11-Mlgd 0 ingen sten I35698 
SOLDIN Rose, f. WALLICH, g. Abraham, 1842,14.7 04111-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-12-Mlgd identificeret I35765 
SOLDIN Abraham, boghandler, 1834,28.12 04100-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-13-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35759 
BENDIXEN Cille, f. UNNA, g. Bendix Joseph, 1863,8.12 00271-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-14-Mlgd identificeret I32658 
BENDIXEN Bendix Joseph, bogtrykker, 1834,8.12 00270-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-15-Mlgd identificeret I32657 
kaldt Pinchas ULFEN
HECKSCHER Samson Levin, handlende, 1834,9.11 H-3-16-Mlgd 0 ingen sten I34059 
ISRAEL Lion, grosserer, 1834,3.11 01923-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-17-Mlgd identificeret I13496 
kaldt Lion FREDERICIA
MAGNUS Moritz Frederik, barn, 1834,8.10 H-3-18-Mlgd 0 ingen sten I34904 
ISRAEL Abraham, handelsbetjent, 1834,5.10 H-3-19-Mlgd 0 ingen sten I34266 
LEVY Jacob Nathan, handlende, 1834,28.9 H-3-20-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD? Begravelsesplads ikke angivet]I34805 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Benjamin Abraham, marskandiser, 1834,22.9 01079-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-21-Mlgd identificeret I10864 
kaldt Benjamin Abraham FIURDA (FURTH)
SALOMON Eva, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Aron, 1834,8.8 H-3-22-Mlgd ikke fundet [Iflg. M: Træstøtte uden synlig Inskription]I35543 
LEVY Cecilie, f. MELCHIOR, g. Samuel Nathan, 1852,21.2 02554-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-23-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I14677 
LEVY Samuel Nathan, grosserer, 1834,7.8 02693-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-24-Mlgd Legat identificeret I14679 
kaldt Samuel Nathan EMDEN
HERTZ (HIRSCH) Heiman, handlende, Preussen, 1834,1.8 H-3-25-Mlgd 0 ingen sten I34143 
GOLDSCHMIDT Jonas Jacob, 1834,3.7 01260-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-26-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I12915 
von HALLE Levin Wulf, 1834,11.5 01402-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-27-Mlgd identificeret I22931 
SOLDIN Salomon, 1837,27.11 04112-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-28-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35762 
SOLDIN Hanne, f. RUBEN, g. Salomon, 1850,15.11 04103-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-29-Mlgd identificeret I52957 
WEEL Sally Elias, klædekræmmersvend, 1837,2.12 04435-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-30-Mlgd identificeret I35969 
BAUER Herman, silke- og klædekræmmersvend, 1837,2.12 00214-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-31-Mlgd identificeret I32622 
WALLACH Mathilde, f. SCHIFF, g. Heiman, 1837,6.12 H-3-32-Mlgd 0 ingen sten I35903 
JACOBSEN Joseph, læderfabrikør, 1837,8.12 02098-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-33-Mlgd identificeret I34403 
kaldt Joseph MOISLING
JACOBSEN Pouline, f. SALOMON, g. Joseph, 1844,27.4 02138-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-34-Mlgd identificeret I34474 
COHEN (COHN) Jette, ugift, 1837,10.12 H-3-35-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD. H-5-35]I32971 
kaldt Jette DITZ (TITZ)
GOLDSTICKER (GOLDSTIKKER) Esther, ugift, 1837,11.12 H-3-36-Mlgd 0 ingen sten I33938 
GUMPERT (GUMBERT) Ephraim, syngelærer, 1837,13.12 01348-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-37-Mlgd identificeret I33972 
GUGGENHEIM Nathan, tobaksfabrikør, 1837,25.12 H-3-38-Mlgd ikke fundet I32308 
LEVIN Marianne, tjenestepige, 1837,28.12 02456-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-39-Mlgd identificeret I34718 
SALOMONSEN Salomon, cand.phil., bibliotekar, 1838,1.1 H-3-40-Mlgd 0 ingen sten I35610 
SCHLESINGER Sara, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Isak, 1838,10.1 H-3-41-Mlgd 0 ingen sten I35663 
LEVY Jeanette, f. NATHAN, g. Moses, 1838,26.1 H-3-42-Mlgd 0 ingen sten I34806 
PHILIPSEN Rose, ugift, 1838,29.1 03531-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-43-Mlgd identificeret I35406 
kaldt Rose PAHN (PEINE)
PINCUS Birgitte, ugift, 1838,1.2 H-3-44-Mlgd 0 ingen sten I35417 
kaldt Pesche ROTSCHILD (ROSKILDE)
GUMPERT (GUMBERT) Frederikke, f. MEYER, g. Abraham Jacob, 1838,31.1 01351-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-45-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14418 
GUMPERT (GUMBERT) Abraham Jacob, guldsmed, 1864,16.4 01343-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-46-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14417 
SALOMONSEN Salomon Moses, kollektør, 1838,12.2 03901-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-47-Mlgd identificeret I2373 
kaldt Salomon Moses NYBORG
SALOMONSEN Marthe, f. GLüCKSTADT, g. Salomon, 1858,16.3 03873-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-48-Mlgd identificeret I4660 
GOSLAR Frederikke, g. Nathan, 1838,16.2 H-3-49-Mlgd 0 ingen sten I33950 
JASMAN Ellen, 1838,19.2 H-3-50-Mlgd 0 ingen sten I34495 

Log in