Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 3

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-H3-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 3 i carré H Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BARUCH Mindel, f. THOMAR, g. Philip, 1835,7.5 00196-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-1-Mlgd identificeret I32612 
BEREND (BEHREND, BEHRENDT) Moses, slagtermester, 1835,11.4 H-3-2-Mlgd 0 ingen sten I32727 
kaldt Moses SLAGELSE
GOTTSCHALK Esther, f. LEVIN, g. Moses, 1835,26.6 01321-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-3-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I33951 
GOTTSCHALK Moses, købmand, Næstved, 1835,3.4 01328-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-4-Mlgd identificeret I33952 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-3-5-Mlgd
WALLICH Levin Amsel, handlende, 1835,30.3 04361-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-6-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35919 
HECKSCHER Hanne, f. BLOCH, g. Levin, 1835,23.2 H-3-7-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I13245 
ISRAEL Israel, handlende, 1835,17.2 H-3-8-Mlgd 0 ingen sten I34297 
kaldt Israel HAMBURGER (HAMBURG)
ABRAHAM Lene, g. Nathan, 1835,10.2 H-3-9-Mlgd 0 ingen sten I32468 
FRANCK Paritz Joelsen, købmand, Skelskør, 1835,2.2 01032-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-10-Mlgd identificeret I33786 
kaldt Paritz Joelsen SKELSKøR
SELIG Simon, handlende, 1835,4.1 H-3-11-Mlgd 0 ingen sten I35698 
SOLDIN Rose, f. WALLICH, g. Abraham, 1842,14.7 04111-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-12-Mlgd identificeret I35765 
SOLDIN Abraham, boghandler, 1834,28.12 04100-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-13-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I35759 
BENDIXEN Cille, f. UNNA, g. Bendix Joseph, 1863,8.12 00271-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-14-Mlgd identificeret I32658 
BENDIXEN Bendix Joseph, bogtrykker, 1834,8.12 00270-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-15-Mlgd identificeret I32657 
kaldt Pinchas ULFEN
HECKSCHER Samson Levin, handlende, 1834,9.11 H-3-16-Mlgd 0 ingen sten I34059 
ISRAEL Lion, grosserer, 1834,3.11 01923-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-17-Mlgd identificeret I13496 
kaldt Lion FREDERICIA
MAGNUS Moritz Frederik, barn, 1834,8.10 H-3-18-Mlgd 0 ingen sten I34904 
ISRAEL Abraham, handelsbetjent, 1834,5.10 H-3-19-Mlgd 0 ingen sten I34266 
LEVY Jacob Nathan, handlende, 1834,28.9 H-3-20-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD? Begravelsesplads ikke angivet]I34805 
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Benjamin Abraham, marskandiser, 1834,22.9 01079-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-21-Mlgd identificeret I10864 
kaldt Benjamin Abraham FIURDA (FURTH)
SALOMON Eva, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Aron, 1834,8.8 H-3-22-Mlgd ikke fundet [Iflg. M: Træstøtte uden synlig Inskription]I35543 
LEVY Cecilie, f. MELCHIOR, g. Samuel Nathan, 1852,21.2 02554-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-23-Mlgd Legat ikke identificeret el. fotograferet I14677 
LEVY Samuel Nathan, grosserer, 1834,7.8 02693-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-24-Mlgd Legat identificeret I14679 
kaldt Samuel Nathan EMDEN
HERTZ (HIRSCH) Heiman, handlende, Preussen, 1834,1.8 H-3-25-Mlgd 0 ingen sten I34143 
GOLDSCHMIDT Jonas Jacob, 1834,3.7 01260-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-26-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I12915 
von HALLE Levin Wulf, 1834,11.5 01402-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-27-Mlgd identificeret I22931 
SOLDIN Salomon, 1837,27.11 04112-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-28-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet [Defekt]I35762 
SOLDIN Hanne, f. RUBEN, g. Salomon, 1850,15.11 04103-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-29-Mlgd identificeret I52957 
WEEL Sally Elias, klædekræmmersvend, 1837,2.12 04435-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-30-Mlgd identificeret I35969 
BAUER Herman, silke- og klædekræmmersvend, 1837,2.12 00214-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-31-Mlgd identificeret I32622 
WALLACH Mathilde, f. SCHIFF, g. Heiman, 1837,6.12 H-3-32-Mlgd 0 ingen sten I35903 
JACOBSEN Joseph, læderfabrikør, 1837,8.12 02098-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-33-Mlgd identificeret I34403 
kaldt Joseph MOISLING
JACOBSEN Pouline, f. SALOMON, g. Joseph, 1844,27.4 02138-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-34-Mlgd identificeret I34474 
COHEN (COHN) Jette, ugift, 1837,10.12 H-3-35-Mlgd 0 ingen sten [Trykfejl i JD. H-5-35]I32971 
kaldt Jette DITZ (TITZ)
GOLDSTICKER (GOLDSTIKKER) Esther, ugift, 1837,11.12 H-3-36-Mlgd 0 ingen sten I33938 
GUMPERT (GUMBERT) Ephraim, syngelærer, 1837,13.12 01348-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-37-Mlgd identificeret I33972 
GUGGENHEIM Nathan, tobaksfabrikør, 1837,25.12 H-3-38-Mlgd ikke fundet I32308 
LEVIN Marianne, tjenestepige, 1837,28.12 02456-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-39-Mlgd identificeret I34718 
SALOMONSEN Salomon, cand.phil., bibliotekar, 1838,1.1 H-3-40-Mlgd 0 ingen sten I35610 
SCHLESINGER Sara, f. BEREND (BEHREND, BEHRENDT), g. Isak, 1838,10.1 H-3-41-Mlgd 0 ingen sten I35663 
LEVY Jeanette, f. NATHAN, g. Moses, 1838,26.1 H-3-42-Mlgd 0 ingen sten I34806 
PHILIPSEN Rose, ugift, 1838,29.1 03531-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-43-Mlgd identificeret I35406 
kaldt Rose PAHN (PEINE)
PINCUS Birgitte, ugift, 1838,1.2 H-3-44-Mlgd 0 ingen sten I35417 
kaldt Pesche ROTSCHILD (ROSKILDE)
GUMPERT (GUMBERT) Frederikke, f. MEYER, g. Abraham Jacob, 1838,31.1 01351-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-45-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14418 
GUMPERT (GUMBERT) Abraham Jacob, guldsmed, 1864,16.4 01343-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-46-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14417 
SALOMONSEN Salomon Moses, kollektør, 1838,12.2 03901-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-47-Mlgd identificeret I2373 
kaldt Salomon Moses NYBORG
SALOMONSEN Marthe, f. GLüCKSTADT, g. Salomon, 1858,16.3 03873-1-1-AF-apr2011.JPGH-3-48-Mlgd identificeret I4660 
GOSLAR Frederikke, g. Nathan, 1838,16.2 H-3-49-Mlgd 0 ingen sten I33950 
JASMAN Ellen, 1838,19.2 H-3-50-Mlgd 0 ingen sten I34495 

Log in