Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 4 med Moses Hertz/Hirsch

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BING 3 nyfødte børn 1859-60-61, 1859 H-4-1-Mlgd Legat ikke fundet
CALMER Rachel, f. WULFF (WULF), g. Philip, 1833,5.12 00494-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-2-Mlgd identificeret I32854 
SIMONSEN Israel, hosekræmmer, 1833,11.12 04066-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-3-Mlgd identificeret I35732 
kaldt Israel BERLIN
DAVIDSEN Rösche, ugift, 1833,24.12 00864-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-4-Mlgd identificeret I33683 
von HALLE Benny Levin, typograf, 1833,25.12 H-4-5-Mlgd 0 ingen sten I33992 
LEVIN Susanne, f. COHEN (COHN), g. Asser, 1859,10.10 02501-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-6-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14534 
LEVIN Asser, marskandiser, 1834,3.1 02375-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-7-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14533 
kaldt Asser NASCHE (NASCHOU)
GOLDSCHMIDT Joseph Berendt, købmand, 1834,14.1 01261-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-8-Mlgd identificeret I33914 
GOLDSCHMIDT Esther, f. WALLICH, g. Joseph Berendt, 1850,23.1 01237-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-9-Mlgd identificeret I33913 
MEYER Serle, f. RAPHAEL, g. Nathan Amsel, 1834,14.1 03188-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-10-Mlgd Legat identificeret I22848 
kaldt Serle LEIDESDORF
SALOMONSEN Sally Salomon, lysestøber, 1834,16.1 03893-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-11-Mlgd Legat identificeret I35590 
SALOMONSEN Ernestine, f. PHILIP, g. Sally, 1858,18.7 03831-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-12-Mlgd Legat identificeret I35483 
HERTZ (HIRSCH) Michael, købmand, Hillerød, 1834,10.2 01724-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-13-Mlgd identificeret [Navn måske snarere Naftali Michael Hertz]I34135 
HERTZ (HIRSCH) Esther, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Michael, 1849,10.12 01697-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-14-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34134 
HANNOVER Moses Abraham, grosserer, 1834,14.2 01429-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-15-Mlgd identificeret I12626 
HANNOVER Fanny, f. GOLDSCHMIDT, g. Moses Abraham, 1852,12.5 01427-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-16-Mlgd identificeret I12629 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-17-Mlgd
JACOBSEN Rikke, f. MEYER, g. David, 1834,24.2 02142-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-18-Mlgd identificeret I34476 
LEVIN Abraham, sproglærer, 1834,23.2 H-4-19-Mlgd 0 ingen sten I34649 
kaldt Abraham NASCHE (NASCHOU)
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-20-Mlgd
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Frederikke, f. LEVY, g. Hessel, 1834,20.3 01084-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-21-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I24408 
EIBESCHüTZ Meyer Aron, juveler, 1834,22.3 00929-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-22-Mlgd identificeret I14843 
SYSKIND Jacob, handlende, 1834,26.3 H-4-23-Mlgd 0 ingen sten I35794 
TEXIERE Esther, g. Salomon, 1834,1.4 04155-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-24-Mlgd identificeret I35808 
MICHELSEN Sophie, f. ABRAHAM, g. Moses, 1834,12.4 H-4-25-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I35159 
HERTZ (HIRSCH) Moses, handlende, 1834,14.4 H-4-26-Mlgd 0 ingen sten I29658 
kaldt Moses FREDERICIA
HERTZ (HIRSCH) Cecilie, f. CANTOR, g. Moses, 1857,23.3 H-4-27-Mlgd 0 ingen sten I29652 
MOSES Pesach Abraham, handlende, 1834,20.4 H-4-28-Mlgd 0 ingen sten I51158 
HAMBRO Mariane, f. von HALLE, g. g.Joseph, 1838,9.1 01414-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-29-Mlgd Legat identificeret [Efterfølgende 3 pladser har været reserveret familie, der siden er flyttet til England]I12858 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-30-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-31-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-32-Mlgd
BONNIER Gerhard, boghandler, 1862,18.4 00437-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-33-Mlgd Legat identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I4781 
BONNIER Esther, f. ELKAN, g. Gerhard, 1838,16.9 00435-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-34-Mlgd Legat identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I4782 
MEYER Isach, ligtornelæge, 1838,29.7 03079-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-35-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I6130 
kaldt Aizik SIESBYE (SIESBY)
MEYER Sare, f. LEVIN, g. Isak, 1842,21.6 03186-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-36-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I6131 
LUBLIN Hertz Israel, handlende, 1838,16.6 02783-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-37-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I31937 
SALOMONSEN Sara, f. PHILIP, g. Abraham, 1853,11.8 03907-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-38-Mlgd Legat identificeret I4163 
SALOMONSEN Abraham David, hosekræmmer, 1838,1.6 03811-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-39-Mlgd Legat identificeret I4162 
kaldt Abraham David NYBORG
WALLICH Moses Lazarus, købmand, 1838,14.5 04363-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-40-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35918 
WALLICH Juliane, f. KALISCH, g. Moses Lazarus, 1852,2.5 04359-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-41-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35917 
COHEN (COHN) Nicolai Wulf Behrens, handelsbetjent, 1838,30.4 00724-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-42-Mlgd Legat identificeret I33596 
HEILBUTH Birgitte (Henriette), f. FüRST, g. Simon, 1838,17.4 01552-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-43-Mlgd identificeret I34071 
JACOBSEN Golda, f. COHEN (COHN), g. Jacob, 1838,16.4 02059-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-44-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD G-4-44 samt forkert årstal. Mands fornavn mangler i JD]I34418 
ITALIAENDER Rebekka, ugift, 1838,9.4 H-4-45-Mlgd 0 ingen sten I34346 
JACOBSEN Pauline, ugift, 1838,31.3 02134-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-46-Mlgd identificeret I34471 
kaldt Pesel MOISLING
NEUSTADT Amalie, g. Jacob, 1838,31.3 H-4-47-Mlgd 0 ingen sten I35332 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-48-Mlgd
WULFF (WULF) Isaac Israel, klædefabrikør, Randers, 1838,27.3 04525-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-49-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD 1830]I9793 
SCHEBARSCHIN Abraham Moses, handlende, 1838,9.3 03949-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-50-Mlgd identificeret I35651 
WESSELY Hanne, ugift, 1838,8.3 04455-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-51-Mlgd identificeret I39872 
BLOCH Berend, guldsmedesvend, 1838,21.2 H-4-52-Mlgd 0 ingen sten I32765 

Log in