Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Begravelser i Carré H Række 4

2D plot
rød prik=gravsten, blå prik=gravsted uden sten eller med sten placeret andetsteds.

picture 00000-H4-1-1-AF-apr2011.JPG
Række 4 i carré H Foto AF apr. 2011

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
BING 3 nyfødte børn 1859-60-61, 1859 H-4-1-Mlgd Legat ikke fundet
CALMER Rachel, f. WULFF (WULF), g. Philip, 1833,5.12 00494-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-2-Mlgd identificeret I32854 
SIMONSEN Israel, hosekræmmer, 1833,11.12 04066-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-3-Mlgd identificeret I35732 
kaldt Israel BERLIN
DAVIDSEN Rösche, ugift, 1833,24.12 00864-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-4-Mlgd identificeret I33683 
von HALLE Benny Levin, typograf, 1833,25.12 H-4-5-Mlgd 0 ingen sten I33992 
LEVIN Susanne, f. COHEN (COHN), g. Asser, 1859,10.10 02501-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-6-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14534 
LEVIN Asser, marskandiser, 1834,3.1 02375-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-7-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I14533 
kaldt Asser NASCHE (NASCHOU)
GOLDSCHMIDT Joseph Berendt, købmand, 1834,14.1 01261-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-8-Mlgd identificeret I33914 
GOLDSCHMIDT Esther, f. WALLICH, g. Joseph Berendt, 1850,23.1 01237-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-9-Mlgd identificeret I33913 
MEYER Serle, f. RAPHAEL, g. Nathan Amsel, 1834,14.1 03188-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-10-Mlgd Legat identificeret I22848 
kaldt Serle LEIDESDORF
SALOMONSEN Sally Salomon, lysestøber, 1834,16.1 03893-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-11-Mlgd Legat identificeret I35590 
SALOMONSEN Ernestine, f. PHILIP, g. Sally, 1858,18.7 03831-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-12-Mlgd Legat identificeret I35483 
HERTZ (HIRSCH) Michael, købmand, Hillerød, 1834,10.2 01724-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-13-Mlgd identificeret [Navn måske snarere Naftali Michael Hertz]I34135 
HERTZ (HIRSCH) Esther, f. HEYMAN (HEYMANN), g. Michael, 1849,10.12 01697-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-14-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I34134 
HANNOVER Moses Abraham, grosserer, 1834,14.2 01429-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-15-Mlgd identificeret I12626 
HANNOVER Fanny, f. GOLDSCHMIDT, g. Moses Abraham, 1852,12.5 01427-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-16-Mlgd identificeret I12629 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-17-Mlgd
JACOBSEN Rikke, f. MEYER, g. David, 1834,24.2 02142-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-18-Mlgd identificeret I34476 
LEVIN Abraham, sproglærer, 1834,23.2 H-4-19-Mlgd 0 ingen sten I34649 
kaldt Abraham NASCHE (NASCHOU)
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-20-Mlgd
FRæNKEL (FRæNCKEL, FRENKEL) Frederikke, f. LEVY, g. Hessel, 1834,20.3 01084-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-21-Mlgd identificeret [Fødenavn mangler i JD]I24408 
EIBESCHüTZ Meyer Aron, juveler, 1834,22.3 00929-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-22-Mlgd identificeret I14843 
SYSKIND Jacob, handlende, 1834,26.3 H-4-23-Mlgd 0 ingen sten I35794 
TEXIERE Esther, g. Salomon, 1834,1.4 04155-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-24-Mlgd identificeret I35808 
MICHELSEN Sophie, f. ABRAHAM, g. Moses, 1834,12.4 H-4-25-Mlgd 0 ingen sten [Fødenavn mangler i JD]I35159 
HERTZ (HIRSCH) Moses, handlende, 1834,14.4 H-4-26-Mlgd 0 ingen sten I29658 
kaldt Moses FREDERICIA
HERTZ (HIRSCH) Cecilie, f. CANTOR, g. Moses, 1857,23.3 H-4-27-Mlgd 0 ingen sten I29652 
MOSES Pesach Abraham, handlende, 1834,20.4 H-4-28-Mlgd 0 ingen sten I51158 
HAMBRO Mariane, f. von HALLE, g. g.Joseph, 1838,9.1 01414-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-29-Mlgd Legat identificeret [Efterfølgende 3 pladser har været reserveret familie, der siden er flyttet til England]I12858 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-30-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-31-Mlgd
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-32-Mlgd
BONNIER Gerhard, boghandler, 1862,18.4 00437-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-33-Mlgd Legat identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I4781 
BONNIER Esther, f. ELKAN, g. Gerhard, 1838,16.9 00435-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-34-Mlgd Legat identificeret [Dobbeltsten med ægtefælle]I4782 
MEYER Isach, ligtornelæge, 1838,29.7 03079-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-35-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I6130 
kaldt Aizik SIESBYE (SIESBY)
MEYER Sare, f. LEVIN, g. Isak, 1842,21.6 03186-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-36-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I6131 
LUBLIN Hertz Israel, handlende, 1838,16.6 02783-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-37-Mlgd ikke identificeret el. fotograferet I31937 
SALOMONSEN Sara, f. PHILIP, g. Abraham, 1853,11.8 03907-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-38-Mlgd Legat identificeret I4163 
SALOMONSEN Abraham David, hosekræmmer, 1838,1.6 03811-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-39-Mlgd Legat identificeret I4162 
kaldt Abraham David NYBORG
WALLICH Moses Lazarus, købmand, 1838,14.5 04363-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-40-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35918 
WALLICH Juliane, f. KALISCH, g. Moses Lazarus, 1852,2.5 04359-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-41-Mlgd identificeret [Fælles sten med ægtefælle]I35917 
COHEN (COHN) Nicolai Wulf Behrens, handelsbetjent, 1838,30.4 00724-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-42-Mlgd Legat identificeret I33596 
HEILBUTH Birgitte (Henriette), f. FüRST, g. Simon, 1838,17.4 01552-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-43-Mlgd identificeret I34071 
JACOBSEN Golda, f. COHEN (COHN), g. Jacob, 1838,16.4 02059-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-44-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD G-4-44 samt forkert årstal. Mands fornavn mangler i JD]I34418 
ITALIAENDER Rebekka, ugift, 1838,9.4 H-4-45-Mlgd 0 ingen sten I34346 
JACOBSEN Pauline, ugift, 1838,31.3 02134-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-46-Mlgd identificeret I34471 
kaldt Pesel MOISLING
NEUSTADT Amalie, g. Jacob, 1838,31.3 H-4-47-Mlgd 0 ingen sten I35332 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVH-4-48-Mlgd
WULFF (WULF) Isaac Israel, klædefabrikør, Randers, 1838,27.3 04525-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-49-Mlgd identificeret [Trykfejl i JD 1830]I9793 
SCHEBARSCHIN Abraham Moses, handlende, 1838,9.3 03949-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-50-Mlgd identificeret I35651 
WESSELY Hanne, ugift, 1838,8.3 04455-1-1-AF-apr2011.JPGH-4-51-Mlgd identificeret I39872 
BLOCH Berend, guldsmedesvend, 1838,21.2 H-4-52-Mlgd 0 ingen sten I32765 

Log in