Den Jødiske Kirkegård i Vestre Kirkegårds Alle (Kbh.)

Begravelser i Carré TER Række A med Harriet Berg

Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.

EfternavnFornavnInfo.ÅrPosition[*]Notekrydsref.
[*] Status: identified= identificeret sten, not identified= ulæselig sten, identified= sten ikke fundet, identified= grav/ingen sten, identified= grav, ukendt pos.
MEYER Sophus Napoleon, grosserer, 1921,30.5 TER-A-1-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2345.]I2677 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-2-Vestre
MEYER Poul Lehman Mik-, direktør, 1929,17.12 TER-A-3-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 2945.]
MEYER Alma, f. COHN, g. Poul Lehman Mik-, 1950,23.6 TER-A-4-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4310.]I456 
MEYER Frederik Carl Leopold, grosserer, 1951,2.4 TER-A-5-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 4350.]I2704 
MEYER Viggo Leonhard, direktør, 1953,19.2 TER-A-5a-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 4470.]I2701 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-6-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-7-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-8-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-9-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-10-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-11-Vestre
BERG Harriet, f. HEYMAN, g. Just, 1946,16.10 TER-A-12-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 4075.]I38934 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-13-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-14-Vestre
LEVY Hans Siegfried, højesteretssagfører, 1922,29.6 TER-A-15-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2430.]I19916 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-16-Vestre
DESSAU Henrik Isac, læge, 1922,7.12 TER-A-17-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 2471.]I4767 
DESSAU Sara Mathilde, f. DAVIDSEN, g. Henrik Isac, 1935,19.11 TER-A-18-Vestre Urne Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3366.]I4760 
MEYER James Leopold, grosserer, 1950,16.3 TER-A-19-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4291.]I2702 
MEYER Frederikke, f. OPPENHEIM, g. James Leopold, 1946,26.12 TER-A-20-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4092.]I2710 
JACOB Agnes, f. HARTVIG, g. Emil Frederik, 1932,8.9 TER-A-21-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3135.]I2258 
JACOB Emil Frederik, fabrikant, 1939,17.4 TER-A-21a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3625.]I2319 
JACOB Sophus Eduard, hovedrevisor, 1935,22.4 TER-A-22-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3316.]I15832 
JACOB Lora, f. BERG, g. Sophus Eduard, 1936,15.9 TER-A-22a-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3419.]
HENIUS Emil, grosserer, 1934,20.3 TER-A-23-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3232.]I39473 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-24-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-25-Vestre
HENIUS Louis, administrator, 1938,31.10 TER-A-26-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 3587.]I4536 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-27-Vestre
CANTOR Sigurd, direktør, 1953,13.1 TER-A-28-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 4460.]I11002 
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-29-Vestre
UKENDT ELLER UBENYTTET GRAVTER-A-30-Vestre
LEVYSOHN Albert, grosserer, 1937,24.8 TER-A-31-Vestre Legat ikke identificeret el. fotograferet [id 3485.]I15324 
HECKSCHER Leopold, fabrikejer, cand.polyt., 1920,3.9 TER-A-32-Vestre Urne ikke identificeret el. fotograferet [id 2293.]I13254 

Log in