Den Jødiske Kirkegård i Randers

Gravsten nr. 100-5

Person: JACOBI (JACOBY), Moses
- kaldt "Moses ELMSHORN"
købmand, 50 år,
Begravelsesdato: 1815,25.12
Begravelsesplads: Randers 2-5
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I36279 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 100
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 00100-5-1-TB-sep2010.JPG
Foto
TB sep. 2010

picture 00100-5-2-TB-sep2010.JPG
Foto
TB sep. 2010

Den hebraiske gravskrift: Denne Gravhøj bærer Vidne om, at her er Moses begravet, og Støtten er Tegn for, at dette er Slutstenen; thi her gemmes en Mand, som har erhvervet sig et godt Navn for følgende 3 Ting
MOSES JACOBY
Han opdragede sine Børn ved Tore—Studiet, sine Forretninger drev han i Tilforladelighed, og til enhver Tid øvede han Velgerninger og Kærlighedshandlinger. Hvem græder vel ikke over en Fader til 10 Børn, over ham, hvis liv blev brudt endnu medens han var ung, men efterlod sig blomstrende Vinstokke. Det er Mosche Noach, Søn af den ærede Herr Jacob. Ak og ve Tårer er der i hvert et Åsyn. Han var from og retskaffen. Mindet om ham, til Pris og Forherligelse, vil ej svinde bort fra hans Efterkommere og Menighedens Børn. Han døde og blev begravet efterladende sig et godt Navn, 23. Kislev 5576.

Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in