Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 1014-1

Person: FALK, Nathan
- kaldt "Nathan FREDERICIA"
handlende, Slagelse
Hebr. navn: Natan Frideritze ben Jehoschue Falk
Begravelsesdato: 1764,4.10
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-16-44-21
ikke identificeret el. fotograferet ulæselig sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Trykfejl i JD 0 for ingen sten, men stenposition angivet!, ulæselig
Krydsreferencer:
I33768 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 1014
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 01014-1-1-AF-apr2011.jpg
Foto
AF apr. 2011

picture 01014-1-2-AF-apr2011.jpg
Foto
AF apr. 2011

Hebr. navn iflg. Margolinsky "Systematisk"

Log in