Den Jødiske Kirkegård i Randers

Gravsten nr. 102-5

Person: JACOBI (JACOBY), Pauline
fødenavn Meyer, gift med Jacob Moses [JACOBI (JACOBY)] - ægtefælle 11-8-Rnd 53 år,
Hebr. navn: Perle ischat Jokev
Begravelsesdato: 1861,20.9
Begravelsesplads: Randers 11-7
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Løs plade fejlanbragt i 11-26
Krydsreferencer:
I36289 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 102
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 00102-5-1-TB-sep2010.JPG
Foto TB sep. 2010

picture 00102-5-2-TB-sep2010.JPG
Foto TB sep. 2010

picture 00102-5-3-TB-sep2010.JPG
Foto TB sep. 2010

Den danske gravskrift: Pludselig ilte Din Aand fra de Elskendes Midte. Ak! Vi begræde i Dig jo vor Fryd Og vor Smykke. Uskyld og Fred af Dit kjærlige Øie kun lyste. Lindring og Trøst Du de fattige ydede gjerne. Evigt nu Saligheds Lykke i Himlen Du nyder.
Den hebraiske gravskrift: Her hviler Kvinden Perle, Herr Jacobs Hustru, som døde 53 År gammel på den anden Dag af løvsalsfesten 5622. Brat steg hendes Sjæl op til de evige Hvilepladser, en Krone var hun for sin Ægtemage, en Pryd for sine Børn. Ynde og Beskedenhed var altid hendes Klædebon. Sin Hånd strakte hun hjælpende ud for den fattige og trængende; nu vil hun høste sin Løn i Himlens Lyksalighed.
Hendes hebraiske navn Perle antydet ved begyndelsesbogstaverne i gravskriften. Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in