Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 1034-1

Person: FRANCO, Jacob
tobakshandler,
Hebr. navn: Jokev Franko
Begravelsesdato: 1711,20.9
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-8-65-14
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I33788 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 1034
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 01034-1-1-AF-sep2010.jpg
Foto
AF sep. 2010

Den hebraiske gravskrift: Mindesten over en lærd og daadrig Mands Grav. Den velbyrdige Jacob Franco bortkaldtes Søndag den 7. Tischri, i Aaret 5472 gik han ind til det evige Liv. (20. September 1711.)
Hans Sjæl vorde indesluttet i de levendes Kreds!
. Mindeskrift 1916.

Log in