Den Jødiske Kirkegård i Ålborg

Gravsten nr. 126-4

Person: RéE, Nathan Philip
bogtrykker, f. 13.1.1795 Fredericia,
Hebr. navn: Natan Ree ben Feiwesh Ree
Begravelsesdato: 1834,8.9
Begravelsesplads: Ålborg A-7-5
ikke identificeret el. fotograferet ulæselig sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Trykfejl i JD fødeår 1975; sten i dag væltet og ulæselig
Krydsreferencer:
I17703 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 126
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 00126-4-1-TB-may2010.JPG
Foto TB may. 2010

Hebr. navn iflg. Margolinskys afskrift. Dansk indskrift på bagside iflg. samme.

Log in