Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 1455-1

Person: HARTVIG (HARTIG), Hertz Jacob
- kaldt "Naftali ESSEN"
barn,
Hebr. navn: Naftali Hirz ben Jokev Essen
Begravelsesdato: 1825,3.4
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) E-8-28
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I34030 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 1455
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 01455-1-1-AF-apr2011.JPG
Foto AF apr. 2011

Hirz som achrostikon

Log in