Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 1480-1

Person: HARTVIG (HARTIG), Nathan Marcus
- kaldt "Nathan Marcus HOMEL (HAMEL)"
slagter, Hillerød
Hebr. navn: Natan bar Mordechai Homel
Begravelsesdato: 1862,1.4
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) B-12-6
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Voksen
Krydsreferencer:
I393 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 1480
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 01480-1-1-AF-jun2011.JPG
Foto AF jun. 2011

Log in