Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Gravsten nr. 167-8

Person: ISAC (ISAAC, ISAK), Rachel
fødenavn Cohen/Cohn, gift med David [ISAC (ISAAC, ISAK)] - ægtefælle B-2-4-Frdr 69 år f. i Hamburg d. i Århus,
Hebr. navn: Rachel ischat Zekel b'r Aizik m Hamburg
Begravelsesdato: 1819,8.11
Begravelsesplads: Fredericia B-8-11
ikke identificeret el. fotograferet ulæselig sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Stenen i rækken bag graven i B-9-9
Krydsreferencer:
I9789 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 167
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 00167-8-1-TB-jul2010.JPG
Foto TB jul. 2010

picture 00167-8-2-TB-jul2010.JPG
Foto TB jul. 2010

Hebr. navn iflg. Margolinskys afskrift. Den hebraiske gravskrift: En Røst (høres grædende) i Rama over en Sjæl, som handlede efter de hellige Bud.
Ser og holder Eder Troens Grundsætninger for Øje til de seneste Tider (?). Sin Hånd udstrakte hun hjælpende til alle værdige trængende. Hun erhvervede sig et agtet Navn blandt Menneskenes Børn.
Rachel, Hustru til Herr Sekel, Søn af Eisik fra Hamburg, 63(?) År var hendes Livs Dage. Hun døde og blev begravet 21. Marcheschvan 5580.

Overskriften hentyder til Jeremias 31,15. Begyndelsesbogstaverne i det 4-linjede vers danner navnet Rachel.
Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in