Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 1882-1

Person: ISRAEL, David
juvelhandler,
Hebr. navn: David ben Jechiel ... Levi
Begravelsesdato: 1693,5.9
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-6-51-24
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I31054 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 1882
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 01882-1-1-JP-jun2010.JPG
Foto JP jun. 2010

Israel David var den første, der blev begravet i Møllegade. Først året efter i 1694 blev denne ældste del af kirkegården erhvervet af menighedsforstanderen Meyer Goldschmidt m.fl. Den hebraiske gravskrift: Herunder hviler den trofaste, udmærkede Mand David, Søn at den afdøde Jechiel af Levis Stamme. En Yngling af Aar, men en Olding i Visdom. Herren havde velsignet ham med alt. Han udførte Israels Pligter i rigeste Maal; de faderløse havde stedse i ham en trofast Beskytter, han opholdt dem, der granskede i Læren, og vederkvægede de trængende ved sine rige Gaver. Hans fromme Vandel blive til Velsignelse for Efterkommerne! Han forlod de levendes Skare Sabatnatten den 4. Ellul (5)453. (5. September 1693.) (Mindeskrift).

Log in