Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 2606-1

Person: LEVY, Hirsch Samuel
overrabiner,
Hebr. navn: Zevi Hirsch bar ... Schmuel Halevi
Begravelsesdato: 1775,26.12
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-2-54-23 Legat
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I34802 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 2606
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 02606-1-1-TB-jun2010.JPG
Foto TB jun. 2010

picture 02606-1-2-TB-jun2010.JPG
Foto TB jun. 2010

picture 02606-1-6-gravminder-xxx1912.jpg
Foto GRAVMINDER 1912

Historisk foto fra Mindeskrift (før 1914) hhv. Gravminder (1912). Den hebraiske gravskrift: Dette var Levitens Tjeneste, den hellige Tjeneste. Hans Disciple og samtidige jamrer og klager over Tabet af deres Overhoved. Hans Børn istemmer Klagesang, græder og sukker bittert over deres Pryd. Thi bortkaldt fra Jorden blev den fromme, der stod i Brechen og hegnede Murene. Rejser Mindestøtte til Erindring for de seneste Slægter om den Dag, paa hvilken Døden traadte i ud i vore Højsale og borttog Hjordens Hyrde. Da knustes vore stærke Mure, nedbrødes vor Fæstning, vore Telte styrtede sammen, da Hovedsøjlen blev knækket og Teltsnoren sprængtes. Vor Herre, vor Pryd og Styrke, det vidtberømte Lys, Rabbiner Zevi Hirsch, Søn at den afdøde berømte Rabbiner Samuel ha-Levi — den frommes Minde være til Velsignelse -, som har beklædt Rabbiner-Embeder i over 50 Aar, (først) i hellige Menigheder i Polen og over vor Menighed straalede hans Lys i over 30 kar, han steg op til Himlen i den Maaned, som har bragt os dobbelt Ulykke, i Aaret "det var jo paa den Dag, da jeg tog deres Styrke, deres herlige Glæde," 4. Tebeth (5)536. (27. December 1775.). Hans Sjæl vorde indesluttet i de levendes Kreds! (Mindeskrift)

Log in