Den Jødiske Kirkegård i Nakskov

Gravsten nr. 34-12

Person: HERTZ (HIRSCH), Bendix
- kaldt "Bendix HARBURGER"
købmand,
Hebr. navn: Pinchas bar Naftali Harburger
Begravelsesdato: 1767,2.1
Begravelsesplads: Nakskov A-3-4
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Trykfejl i JD 1769.2.1
Krydsreferencer:
I37062 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 34
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 00034-12-1-AF-jul2011.JPG
Foto AF jul. 2011

Den hebraiske gravskrift: Her hviler en Mand, som vandrede de frommes Vej og alle Dage var opfyldt af Gudsfrygt. Sin Gerning udførte han i Trofasthed og Fuldkommenhed. Af sit Brød gav han til de fattige. Han var blandt dem, der årle og silde kom i Eedehuset. Det er den fornemme Herr Pinchas, Søn af Herr Naftali Harburger, der døde Mandag 23.Tebet i Året 5529.
Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in