Den Jødiske Kirkegård i Fredericia

Gravsten nr. 35-8

Person: BER, Hendelche
fødenavn Joseph, gift med lsrael [BER] - ægtefælle A-3-9-4-Frdr f. ca. 1704,
Hebr. navn: Hendelche bat k' Chaim ischat Israel
Begravelsesdato: 1786,1.6
Begravelsesplads: Fredericia A-4-10-2
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I9783 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 35
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 00035-8-1-TB-jul2010.JPG
Foto
TB jul. 2010

picture 00035-8-2-TB-jul2010.JPG
Foto
TB jul. 2010

Den hebraiske gravskrift: Som Abigail var hun i sine Gerninger, fra sin Ungdom handlede hun kun godt og ikke ondt. Sin Hånd åbnede hun for den fattige og trængende, og i de 81 År, som var hendes Livs Dage, hørte man kun godt om hende.
Det er den prægtige og højtagtede Rabbinerfrue, den brave Kvinde Fru Hendelche, Datter af sl. Herr Chajim, Hustru til den velærværdige højlærde sl. Jisroel, som var Overraibbiner i den hellige Menighed i Kbhvn., og Forfatter til "Ohel Jisroel". Hun døde og blev begravet Torsdag, Dagen før Ugefesten, 5546

Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in