The Jewish Cemetery in Fredericia

Tombstone nb. 35-8

Person: BER, Hendelche
née Joseph, married to lsrael [BER] - spouse A-3-9-4-Frdr f. ca. 1704,
Hebr. name: Hendelche bat k' Chaim ischat Israel
Date of burial: 1786,1.6
Place of burial: Fredericia A-4-10-2
identificeret identified stone
- see neighbouring burials in the row *)
Cross-references:
I9783 Danish-Jewish Genealogical Database (requires membership of SDJH)
placering af nr. 35
Location of the tombstone/grave

*) Burials of a row normally follow a strict chronological order broken only by a few "late" burials where surviving relatives have reserved neighbouring places. An empty place (or "unknown" burial) may indicate that the place for some reason was never used as planned. So far it is important to study neighbouring burials from a genealogical point of view.


click photo to view full quality

picture 00035-8-1-TB-jul2010.JPG
Photo
TB jul. 2010

picture 00035-8-2-TB-jul2010.JPG
Photo
TB jul. 2010

Den hebraiske gravskrift: Som Abigail var hun i sine Gerninger, fra sin Ungdom handlede hun kun godt og ikke ondt. Sin Hånd åbnede hun for den fattige og trængende, og i de 81 År, som var hendes Livs Dage, hørte man kun godt om hende.
Det er den prægtige og højtagtede Rabbinerfrue, den brave Kvinde Fru Hendelche, Datter af sl. Herr Chajim, Hustru til den velærværdige højlærde sl. Jisroel, som var Overraibbiner i den hellige Menighed i Kbhvn., og Forfatter til "Ohel Jisroel". Hun døde og blev begravet Torsdag, Dagen før Ugefesten, 5546

Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in