Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 3826-1

Person: SALOMONSEN, David
- kaldt "David NYBORG"
købmand,
Hebr. navn: David bar Schlomo Niborg
Begravelsesdato: 1806,28.5
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-18-82-17
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Fejl i JD og kartotek X-18-82-82. JD har desuden 0 for ingen sten. På kortet: Rækkens næstsidste sten.
Krydsreferencer:
I2355 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 3826
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 03826-1-1-TB-apr2011.JPG
Foto TB apr. 2011

picture 03826-1-2-TB-apr2011.JPG
Foto TB apr. 2011

picture 03826-1-5-Salomonsen-xxx1927.jpg
Foto SALOMONSEN 1927

Historisk foto fra "Slægten Salomonsen" 1927

Log in