The Jewish Cemetery in Fredericia

Tombstone nb. 403-8

Person: WULFF (WULF), Rosa
née Ahronsen, married to Abraham Carl [WULFF (WULF)] - spouse B-11-1-Frdr 42 år,
Hebr. name: Reizche ischat r' Avraham ben Kalman
Date of burial: 1820,18.7
Place of burial: Fredericia B-10-5 Legat
identificeret identified stone
- see neighbouring burials in the row *)
Cross-references:
I9775 Danish-Jewish Genealogical Database (requires membership of SDJH)
placering af nr. 403
Location of the tombstone/grave

*) Burials of a row normally follow a strict chronological order broken only by a few "late" burials where surviving relatives have reserved neighbouring places. An empty place (or "unknown" burial) may indicate that the place for some reason was never used as planned. So far it is important to study neighbouring burials from a genealogical point of view.


click photo to view full quality

picture 00403-8-1-TB-jul2010.JPG
Photo
TB jul. 2010

picture 00403-8-2-TB-jul2010.JPG
Photo
TB jul. 2010

Den hebraiske gravskrift: Mange dygtige kvinder finders der, men du overgår dem alle. Kun godt var der at sige om dig lige fra din Ungdom, om dine Gerninger og gode Egenskaber. Gudsfrygt var din Krone, din Hånd rakte du hjælpende ud til de fattige. Yndefuld Pragt var der over din Optræden, kongelig Højhed i dine Gemakker. Stor Fortjeneste tilkommer der dig for dine Gerninger; din Løn vil du modtage i det Høje.
Sandelig, ved din Bortgang mistede dine fremskydne Olietræer deres Pryd. Reizke, Hustru til Herr Abraham, Søn af Calman, døde Tirsdag 7. Ab 5580.

Flere citater fra Ordsprogene kap. 31 og et enkelt fra Salmerne 128,3.
Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in