Den Jødiske Kirkegård i Randers

Gravsten nr. 42-5

Person: DESSAUER, Joseph
læge, f. 21.6.1811 Kolding, d. i Haderslev,
Begravelsesdato: 1853,9.10
Begravelsesplads: Randers 9-9 Legat
ikke identificeret el. fotograferet ulæselig sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Krydsreferencer:
I36247 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 42
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 00042-5-1-TB-sep2010.JPG
Foto
TB sep. 2010

picture 00042-5-2-TB-sep2010.JPG
Foto
TB sep. 2010

Den danske gravskrift: Denne Gravhøj gjemmer vor uforlignelige Broder den nidkjære uegennyttige Læge Joseph Dessauer, Ridder af Vasaordenen, døde i sit 43. Aar d. 9. October 1853. Også Dig venter hisset, hvor Du gjenforenes msd Dine forudgangne Dyrebare, Lønnen for Din Kjærlighed og Trofasthed.
Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957

Log in