Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 4579-1

Person: SELIGMANN, Pinchus Lipmann

Hebr. navn: Pinchas Zeligman ben Eliezer Lipman
Begravelsesdato: 1703,28.11
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-5-46-24
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Mangler i JD
Krydsreferencer:
I66792 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 4579
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


klik fotos for at se fuld kvalitet

picture 04579-1-1-TB-jul2010.JPG
Foto
TB jul. 2010

picture 04579-1-2-TB-jul2010.JPG
Foto
TB jul. 2010

picture 04579-1-3-MG-xxx1955.jpg
Foto
MG 1955

Navn i linje 8 ff. Næstsidste linie 13. Kislew 464. Kartotekskortet med adskillige rettelser er svært at tyde. Til venstre for stenen er en kampesten angivende, at gravstenen er den sidste i rækken.

Log in