Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 4654-1

Person: [NN],
Begravelsesdato: ca. 1745
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-10-45-23
ikke fundet sten ikke fundet
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Forsvundet sten kun i kartotek
Krydsreferencer:
 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
_
placering af nr. 4654
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


Log in