Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 490-1

Person: CALMER, Mathias

Hebr. navn: Matitjahu ben Kalman Halevi
Begravelsesdato: 1775,19.4
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) X-5-55-24
ikke fundet sten ikke fundet
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Trykfejl i JD. X-2-24
Krydsreferencer:
I32843 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH-medlemskab)
placering af nr. 490
Stenens/gravens placering
NB: i Møllegade carré X er gravsten (rød prik) langtfra altid placeret ved selve graven (blå prik)

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


Hebr. navn iflg. Margolinsky "Systematisk". Han står i "Jødiske Dødsfald…" som begravet i X-2-24. Men hans kort i "Systematisk" er X-5-55-24. Og på sidstnævnte står om stenen: "øverste Halvdel knækket i mange Stykker". Og i øvrigt er de næste/sidste 2 kort i "Systematisk dem vedr. Blume og Moses Salomonsen, så placeringen af Mathias Calmer er ret entydig ifl. "Systematisk. I øvrigt er på begge de 2 sidstnævnte kort anført "Udfor Inspektørbolig" - hvor det så kan være!

Log in