Den Jødiske Kirkegård i Møllegade (Kbh.)

Gravsten nr. 700-1

Person: COHEN (COHN), Meyer Moses
- kaldt "Meyer Moses KOBER"
hosekræmmer,
Hebr. navn: Meir ben Mosche Kober
Begravelsesdato: 1815,21.11
Begravelsesplads: Møllegade (Kbh.) E-19-25
identificeret identificeret sten
- se nabobegravelserne i rækken *)
Note: Trykfejl i JD 0 for ingen sten
Krydsreferencer:
I33583 Dansk-Jødisk Genealogisk Database (kræver SDJH/JGS-medlemskab)
placering af nr. 700
Stenens/gravens placering

*) Begravelserne i en række følger oftest en kronologisk orden afbrudt kun af "sene" begravelser, hvor efterlevende ved dødsfald har fået reserveret tilstødende pladser. En tom plads ("ukendt grav") kan være tegn på, at den reserverede plads ikke senere er blevet benyttet som oprindeligt planlagt (at f.eks. en efterlevende enke har giftet sig igen). For så vidt er det for et genealogisk synspunkt vigtigt at studere nabobegravelser.


login for at få adgang til fotos i fuld kvalitet

picture 00700-1-1-AF-apr2011.JPG
Foto AF apr. 2011

På kortet har M. oprindeligt anført, at der ikke var nogen sten. Det røde minus herfor er så med blåt rettet til et kryds og liegledes med blå skrift er anført fn. "Stenen fundet Juni 1959 i en Have på Mylius Erichsensvej" (sic! M.s egen skrift).

Log in